Konkordato Şartları ve İşleyişi

Kanunlarımızda 1930’lu yıllardan beri mevcut olan ancak uygulamaya 2018 yılında başlayan bir hukuki düzenleme olan konkordatonun genel itibariyle ne olduğu, sürecin nasıl işlediği ve bu sistem ile neyin amaçlandığını yazımızda ele aldık. Konuyla ilgili sorularınız bizlere iletişim kanallarımız vasıtasıyla iletebilirsiniz. Konkordato Nedir ? Konkordato borçlarını ödeyemeyen veya borçlarını ödeyememe tehlikesi altına giren borçluların, işletmelerinin devamını … Devamını oku

İştirak Nafakası Nedir Nasıl Belirlenir ?

İştirak nafakası, boşanma davasında tarafların müşterek çocuklarının geçim giderleri için velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine hükmedilen nafaka türüdür. Çocuk nafakası, katılım nafakası, eğitim nafakası şeklinde de halk arasında ifade edilen bu nafaka boşanma davası içerisinde talep edilebileceği gibi ayrı bir dava şeklinde talep edilebilmesi de mümkündür. Velayet kendisine verilen eş lehine hükmedilen bu nafakanın genel … Devamını oku

Estetik Ameliyat Vekalet Sözleşmesi midir ?

Estetik amaçlı tıbbi operasyonlar konusunda hekim ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin vekalet sözleşmesi mi yoksa eser sözleşmesi mi olduğu doktrinde tartışmalı bir konudur. Ancak Yargıtay estetik ameliyat vekalet sözleşmesi değil eser sözleşmesinin konusunu oluşturur görüşündedir. Buna karşında doktrinde estetik ameliyatın da diğer tedavi amaçlı tıbbi müdahaleler gibi vekalet sözleşmesinin konusunu oluşturduğu görüşüne savunan çok kişi … Devamını oku

Meme Küçültme Operasyonu Sonrası Komplikasyon

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/2524 E. ve 2018/2644 K. sayılı ilamında davacı yan meme küçültme operasyonu neticesinde uğradığı zararın tazminini talep etmiştir. Temyizen incelemeyi yapan Daire aşağıdaki şekilde hükmü bozmuştur. Davacı yan davalı hastanede meme küçültme ameliyatı olduğunu ancak operasyon sonrası meme başında renk değişimi, koku meydana geldiğini, yapılan kontrollerde meme ucunda kan dolaşımının olmadığının … Devamını oku

Göğüs Büyütme Operasyonu ve Hekimin Sonuç Taahhüdü

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/3043 E. , 2018/2820 K. sayılı ilamında davacı yan davalı hekime göğüs büyütme, göz kapağı ve alnın doldurulması operasyonlarını yaptırdığını, ancak ilk ameliyat neticesinde sol göğsünde aşırı şişlik, göğüs uçlarında sarkma, aşağı doğru eğilim, yüzüne yapılan dolgu nedeniyle aşırı şişlik ve yüzünün tanınmaz hale gelmesi şikayetlerinin bulunduğunu, aynı hekime şikayetlerinin giderilmesi … Devamını oku