2018 Zorunlu Müdafi Ücreti Tarifesi

2018 yılına ilişkin CMK gereğinde görevlendirilecek zorunlu müdafi ve vekillere yapılacak olan ödemeler ile ilgili tarife 31.12.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre soruşturma evresinde takip edilen işler bakımından zorunlu müdafilere ödenecek olan ücret 280,00 TL, Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilecek işlerde 436,00 TL, Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen işlerde 479,00 TL ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nde takip edilen işlerde 861,00 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır.

31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN

MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE

İLİŞKİN 2018 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 280 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 436 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 479 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 861 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 479 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 861 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 479 TL,

f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 479 TL,

g) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 861 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 969 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

kaynak

2018 Zorunlu Müdafi Ücreti Tarifesi
5 (100%) 1 vote
Bu İçeriğin Daha Fazla Kişiye Ulaşması İçin: