Avukata SorHukuki sorunlarınızla ilgili iletişime geçebilirsiniz!

Son Makaleler

Komplikasyon Kavramı ve Hukuki Boyutu

Hekimler ve diğer sağlık personelleri gerçekleştirdikleri tıbbi müdahaleler ile hastanın şifa bulmasını veya bazen de estetik operasyonlarda olduğu gibi belirli bir neticenin meydana gelmesini hedeflemektedirler. Gerçekleştirilen bu tıbbi

Malpraktis Kavramının Hukuki Boyutu

Malpraktis Nedir ? Malpraktis, hekim veya diğer sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarını taşımaması nedeniyle hastanın zarara uğraması demektir. Tıbbi malpraktis ya da tıbbi hata

Estetik Operasyonlarda Hekimin Sorumluluğu

Estetik operasyonlar, tedavi amaçlı gerçekleştirilen operasyonlardan farklı olarak bir hastalığın iyileştirilmesi gayesi ile değil estetik kaygılarla gerçekleştirilen müdahalelerdir. Her iki işlemin hukuki boyutu farklılık arz etmektedir. Tıbbi müdahale

Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır ?

Kesinleşen bir icra takibi neticesinde icra dosyası üzerinden borçlunun gayrimenkulleri üzerine haciz şerhi işlenebilmektedir. Haciz şerhi alacaklı veya vekilinin talebi ile icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün bulunduğu yer tapu

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen özel boşanma sebeplerinden bir tanesi de terk nedeniyle boşanma davasıdır. Kanun eşlerden birinin diğerini 6 ay süreyle terk etmesini başlı başına bir mutlak boşanma

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir ?

Alacaklı tarafından gerçekleştirilen ilamsız icra takibi itiraz edilmediği taktirde kesinleşir ve borçlunun malvarlığı üzerinde haciz işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunu engellemenin yolu itirazdır. Peki icra takibine nasıl itiraz edilir ?

Ziynet Eşyası Davası ve Boşanmada Ziynet

Düğünde takılan ziynet eşyası Yargıtay içtihatlarına göre kadına ait kabul edilmektedir ve kadın ziynet eşyası davası açabilir. Ziynet eşyasının damada takılmış olması bu kabulü değiştirmez. İster damada takılsın