Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır ?

İcra takibi neticesinde aracınız üzerine haciz konulmuş ise bu haczi kaldırabilmek için yapmanız gerekenleri yazımızda derledik. Alacaklının başlattığı icra takibi neticesinde eğer ödeme emri tebliği ile takip kesinleşmiş ise alacak miktarını karşılamak üzere üzerinize kayıtlı motorlu taşıta sistem üzerinden haciz kaydı işletebilmektedir. Peki sistem üzerinden gerçekleştirilen bu araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır ?

OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILARIMIZ!
Bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki yazılarımızı da okuyunuz.

Çeşitli ihtimaller göz önünde bulundurularak icra müdürlüğü tarafından konan araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusunu aşağıda başlıklar halinde ele aldık. Konuyla ilgili sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne ekleyebilirsiniz.

arac uzerindeki haciz

Borcun Ödenmesi

Eğer borcun varlığını kabul ediyorsanız ve ödeme niyetindeyseniz takibin gerçekleştirildiği icra dairesine giderek veya bulunduğunuz yere en yakın icra dairesinden muhabere yoluyla takipte talep edilen alacak miktarını faiz ve vekalet ücreti gibi ferileriyle birlikte ödeyerek, dosyayı kapatabilirsiniz. Dosya borcun ödenmesi suretiyle kapatılması durumunda araç üzerindeki haciz de kalkacaktır.

Hatalı Haciz İşlemi

Haczin sehven yani icra takip elemanlarının bir hatası neticesinde, örneğin tarafı olmadığınız bir icra takip dosyasından konulduğunu düşünüyorsanız dilekçe ile haczin konulduğu icra müdürlüğüne başvurmanız halinde yapılan hatalı işlem geri alınacak ve araç üzerindeki haciz kaldırılacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde hatalı işlemle ilgili olarak icra hukuk mahkemesine başvurmanız mümkündür. Bu durumda mahkeme yapılan işlemi inceleyecek ve icra memurundan kaynaklanan bir hatalı işlem olduğunu tespit ederse haczin kaldırılmasına karar verecektir.

Alacaklı ile Anlaşma

Alacaklının koydurduğu haciz yine alacaklının talebi ile kaldırılabilir. Bunun için alacaklı ile iletişime geçerek haczin kaldırılmasını talep etmeniz mümkün. Örneğin borcunuzu ödeme niyetinde olduğunuzu ancak haczin kaldırılması şartıyla borcun taksitlendirilmesini talep ettiğinizi belirtir ve bu konuda alacaklıyla mutabakata varabilir iseniz borçlunun icra müdürlüğüne yapacağı başvuru ile aracınız üzerindeki haciz kalkacaktır.

Haczin Süre Nedeniyle Düşmesi

İcra ve İflas Kanunu 106 ve 110. maddelerine göre motorlu taşıtların ve diğer tüm taşınır malların haczinden itibaren alacaklının 6 aylık süre içerisinde satış talebinde bulunması gerekir. Eğer aracınıza haciz kaydı düşülmesinin üzerinden 6 aylık sürenin geçmesine rağmen alacaklı tarafından satış talebinde bulunulmamış ise icra dairesine vereceğiniz bir dilekçe ile haczin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

İİK 106 – Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.
İİK 110 – Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

Menfi Tespit Davası

İcra takibi açılmış ve tarafınıza yapılan tebligat neticesinde takip kesinleşmiş ise borçlu olmadığınız kanaatinde iseniz menfi tespit davası açmanız gerekmektedir. İcra takibi sonrası açılan menfi tespit davası takipte talep edilen alacak bakımından borçlu olmadığınızın mahkeme kanalıyla tespit edilmesini sağlamaktadır. Açılacak menfi tespit davasında alacağın %15’i oranında teminat yatırmak suretiyle takiple ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep edebilirsiniz.

İcra takibi hakkında: https://www.hukuknotlarim.com/icra-takibi-nasil-yapilir/

İİK 72/3 – İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

Menfi tespit davasında mahkemenin vereceği ihtiyati tedbir kararı takibi durdurmamakla birlikte icra dosyasına yatan paranın alacaklıya ödenmesini engellemektedir. Bu da alacaklının dava neticeleninceye kadar icra kanalıyla alacağını tahsil etmesinin önüne geçmektedir. Araç üzerine konan haczi kaldırmak için mahkemeden alınan tedbir kararı yeterli değildir. Haczin kaldırılabilmesi için tedbir kararı aldıktan sonra ayrıca icra dairesine alacağın tamamını depo etmek veya bir teminat mektubu ile borcu temin etmek suretiyle konan haczin kaldırılmasını talep etmeniz gerekmektedir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2014/17990 E., 2014/23528 K.
Kural olarak, borçlu tarafından İİK’nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak, talep anına kadar ferileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını icra müdürlüğüne yatırması ya da bu miktarı karşılayan ve her an paraya çevrilebilir muteber kesin banka teminat mektubunu vermesi halinde alacaklı tarafından takibe devam edilemez.
Öte yandan İİK.nun 85.maddesi uyarınca borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceğinden kaldırılmaları gerekir.

21
Yorum Yap veya Soru Sor !

15 Yorum sayısı
6 Yorum cevapları
5 Takipçiler
 
En çok tepki verilen
En yeni yorum dizisi
20 Yorum sahipleri
  Bildirimleri Aç!  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Halim

Peki hocam bu haczin bedelini odediğimiz gun içinde o haciz kalkarmı aracı noterden satışı olurmu

Şehir
Muğla bodrum
Mehmet

Biz davayı kaZandık hakimin Kararı yalnış oldu Borcu ödendiğini sanmiş tarafımıza geri iradesine karar verdi biz borcu ödemediniz için Karşıtaraf itiraz edip. Dava açtı tekrar henüz devam eden dava süresince arabaya haciz konuldu Ne yapmamız gerek bi avukata sorduk davayı kazansak bile haciz kalkmaz diyor n

Şehir
İstanbul
Süleyman

Merhaba üzerimdeki dava dosyaları düşt aracım daki hacizle nasıl düşer

Şehir
Antalya
Bahri Karaca

ben vergi dairesine gidip ,hacizli motorun yapılandırılmış tüm borcunu peşin ödedim , elektronik hacizi bankalardan kaldırttım , fakat herşeye rağmen e devlette , aracım üzerine haciz gözüküyor , e devletten baktım Ankara 24. Bölge icra dairesi yazıyor , aradım dosyanız yok diyor ,, birşey anlamadım , bu haciz nasıl düşecek

Şehir
İstanbul
murat

hocam aynı dert bende de var. borcu ödedim dava dosyaları kapandı hatta e devlette görünen dava dosyalarıda yok artık ama motorumun üzerinde haciz hâlâ görünüyor. icra dairesine gittim benden 650 tl harç bedeli istediler. bunu öderseniz kaldırırız dediler ama ben ödemedim. çünkü param yoktu. sonra biraz araştırdım, devlet bankalarına olan borçlardan dolayı harç alınmazmış ama benden istediler. birde şöyle bişey var benim haciz konulalı 1 yılı aştı. bu yazıdada anlatıldığı gibi 1 yılı geçince otomatik düşmesi lazım. bende yarın gidip dilekçe vercem icra dairesine bakalım nolcak. aylardır bununla uğraşıyorum. daha doğrusu uğraştırıyorlar. kanun belli devlet bankaları harçlardan muaftır diyor ama… Tamamını oku »

Şehir
istanbul
Emre Coskun

Sonuç noldu yazarmısın

Şehir
Kocaeli
Batuhan

Aracım üstünde 6-7 senelik 2 tane haciz var dilekçe vermem durumunda hacizler düşer mi yoksa düşmeme ihtimali var mı dosya masrafı öder miyim

Şehir
Ankara
cihangir

Benim aracımda ki haciz 3 yılı doldurdu. borç benim olmadığı halde ödedim. dava düştü ne yenileyen var ne haciz ama aracımda hala haciz var. dilekçe de verdim ama sonuç yok.

Şehir
ankara
Erol Karataş

Merhaba ben e devletten sisteme baktığımda araç üzerinde haciz vardı icra dairesi ne itirazını yaptım bana teolog gelmeden haciz yapmışlar daha sonra nasıl olduysa ben itirazyaptiktansonra avukat 4. Ayda konulan icrayı 9 .aya almış bu konu hakkında ne yapabilirim sonuçta avukat usulsüzlük yapmış bunun 4 ayda hafızın koyulduğu bu nasıl ispat edebilirim yardım çığlığı olursanız sevinirim teşekkürler

Şehir
Kocaeli
murat

ne olacak icrada çalışan görevli personel vazifesi olmadığı halde avukatı arıyor bak dosyana itiraz ediliyor diyor ( 100 lira toka ediliyor ) araç haczi kaldırma talebi var hemen avukat uyap üzerinden yada adliyeden masraf avansı yatırılıp tekrardan haciz konuluyor yani rüşvet çarkı her yerde dönüyor

Şehir
k.maraş
Fehmi Er

Merhaba Acil Bir Destek Olur musunuz ?
11.01.2019 Tarihinde arabama haciz kondu e devlet den baktığımda (H) Hacizli yazıyor sadece yakalamalı falan yazmıyor 1.250 TL icradaki kredi kartı borcumdan dolayı bu borçtan dolayı arabama yakalama kararı çıkar mı lütfen bi yardımcı olun beni biraz bu konuda bilgilendirin şimdiden çok teşekkür ederim.

Şehir
İstanbul
erkan

slm hocam arabam verasetli araç verasetten dolayı varislerinin 2 kişinin adına borç varmış ödemeleri mümkün görünmüyor arabanın üzerinde haciz işlemi var yanlız 6 ayı aşmış durumda aracında 5 yılı dolmak üzere bütün (23 kişi) varislerin noter tastikli satış yapa bilme vekaletleri bende var ne yapa biliriz borçlar arabadan daha yüksek 75 milyar deyerindeki araç varislerin borcu 130 bin gibi (hacizli)payına düşenarabadan yaklaşık beş bin tl gibi

Şehir
muş
Mustafa yılmaz

Ayni durum benim basimdada var nasil yardimci olabilirsiniz hukuki acidan

Şehir
Adana
süleyman ürün

Hocam araç üzerindeki haciz 6 ayı geçmişse nasıl bir dilekçeyle icra dairesine başvuralım. Bir dilekçe örneği yazabilirmisiniz.

Şehir
van
× Whatsapp'tan Yaz!