Avukata Sor

Avukatlık mevzuatı çerçevesinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak istiyorsanız avukata sor sayfası aracılığı ile aşağıdaki formu doldurarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Avukatlık mevzuatı gereği verilecek hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin ücretli olduğunu ve bu ücretin yapılacak görüşme neticesinde belirleneceğini formu doldurmadan önce bilmenizi isteriz.

Av. Halit TAYGÜN | Av. F. Ünsal ÖZMESTİK
Atatürk Mahallesi Sedef Cad. Ata Blokları 2-2 K.5 D.78 Ataşehir – İstanbul


Hukuki problemlerinizin çözümünde profesyonel yardım almak olası hak kayıplarının önüne geçmenize olanak sağlayacaktır. Sitemizde gerçekleştirilen paylaşımlar hukuki sorunlarıyla ilgili bilgi almak isteyenlere yol gösterici mahiyette ve genel hatlarıyla fikir vermek amacını taşımaktadır. Güncelliğini yitiren hukuki içerik ile ilgili oluşabilecek zarardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Sitemizde yer alan ve internette yayınlanan diğer makalelerde paylaşılan hukuki bilgiler hiçbir zaman avukatınızın size sağlayacağı hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetinin yerini tutmayacaktır. Bu nedenle sizin için en sağlıklı yolun avukat vasıtasıyla hukuki işlemlerinizi takip ettirmeniz olacağını beyan etmek isteriz.

Avukata Sor Sayfası Hakkında

Avukata sor sayfası önceleri herkese açık şekilde soru alımı gerçekleştirilen bir sayfa iken artık bu şekilde soru alımını kapatmış bulunmaktayız. İnternette hukuki sorularınıza cevap alabileceğiniz çeşitli internet siteleri bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki her bir hukuki problem kendisine has ayrıntılar ve incelikler barındırır. Dolayısıyla burada yer alan soru ve kısa cevabını okuyan başka bir kişi bu sorunun ve cevabının kendisi için de geçerli olduğunu varsayarak hareket edebilir ve bu varsayım kendisini zarara sokabilir.

Bu sebeple daha önceden sorulan ve aşağıda yer alan soruların ve cevapların sadece genel bir fikir vermek amaçlı yapılmış paylaşımlar olduğunu, kendi hukuki probleminize birebir uyma garantisi olmadığını tekraren belirtelim. Burada yer alan bilgiler güncelliğini de yitirmiş olabilir. Bu sebeple üçüncü şahısların uğrayacağı muhtemel zararlar bakımından hukuknotlarim.com sitesi olarak sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Peki herkese açık olmayan, özel sorular bakımından nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Hukuki sorularınızla ilgili alacağınız hukuki desteğin avukatlık mevzuatı gereği belirli bir ücrete tabi olduğunu belirtmek isteriz. Editörlerimiz sormuş olduğunuz sorular içerisinde eleme yapma ve diledikleri soruları yanıtsız bırakma hakkına sahiptirler. Hukuki sorunlarınızla ilgili sizinle iletişime geçildiği takdirde konu ile ilgili bir bilgilendirme yapılır ve bunun akabinde hukuki destek almayı kabul ederseniz süreç devam ettirilir.

Bu Sayfa Yoruma Kapatılmıştır.
Avukata sor sayfası aracılığı ile göndereceğiniz içerik artık aşağıda yayınlanmayacaktır. Ancak yukarıdaki iletişim formunu kullanarak bizlere mesaj göndermeniz hâlâ mümkündür.

Sitemizde yer alan diğer içeriklerle ilgili yorumlarınızı ilgili yazıların altındaki yorum formlarını kullanarak göndermeniz hâlâ mümkündür. Sitemizde yayınlanan tüm yazılara ulaşmak için: https://www.hukuknotlarim.com/arsiv/

avukata sor

Neden Avukat Tutmalıyım ?

Türk hukuk sisteminde bireylerin bir avukatın yardımı olmadan yargısal işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkündür. Ancak aşağıda adli ve idari merciler karşısında neden bir avukatla temsil edilmeniz gerektiğini maddeler halinde özetledik:

  • Bireylerin ülkedeki tüm yasal düzenlemeleri bilmesi beklenemez. Dolayısıyla yanlış alınan kararlar ve yanlış hareketler kişilerin başlarını sıkıntıya sokabilmekte, zarara uğratabilmektedir. Ancak tecrübeli bir avukat müvekkilini daha zarara uğramadan uyararak ve yönlendirerek olası hak kayıplarının ve stresli durumların yaşanmasını engelleyebilir. Önemli kararlar öncesinde mutlaka uzman bir avukata danışılmalıdır.
  • Bireyler yaşadıkları olayların sıcaklığı ve içerisinde bulundukları durumun stresi ve sıkıntısı nedeniyle yargıda hak arama aşamasında kendilerini yeterince ifade edemeyebilirler veya yanlış ifade edebilirler. Bir avukat müvekkilinin hakkını koruyabilmek için olayı kişiselleştirmeden, soğukkanlı ve haklı bir duruş sergileyerek kanunlar çerçevesinde müvekkilinin derdini en etkili ve sağlıklı şekilde ifade eder ve netice alıncaya kadar olayın takipçisi olur.
  • Özellikle hukuk yargılamalarında usul hükümlerimiz son derece sıkı şekil şartlarına tabidir. Bu açıdan hukuk usulümüzde usul esastan önce gelir demek çok da yanlış olmaz. Çünkü bir usul hükmüne riayet etmemeniz haklı olmanıza rağmen hakkınızı elde etmenize engel olur. Avukatlar sürekli yargılamalar içerisinde olduklarından tüm usul hükümlerini en ince ayrıntısına kadar bilir ve hak kaybı yaşamamak için süreli işleri çok dikkatli şekilde takip ederler. Zaten aksi halde müvekkiline yaşattıkları hak kayıpları nedeniyle mesleki sorumlulukları doğar. Bu nedenle benzeri bir hak kaybına uğramamak için avukatınız ile işlerinizi ve davalarını takip ettirmelisiniz.
  • Başına bir hukuki problem gelen kişi zaten bu işin manevi olarak sıkıntısını yaşarken avukatının olmadığı ve tüm yargısal işlemleri bizzat gerçekleştirmek zorunda kaldığı varsayımda manevi yıpranmasının kat kat artacağını kabul etmeliyiz. Ancak avukatı olan kişi vereceği vekalet ile tüm işlemlerle avukatını muhatap edeceği için tekrar tekrar aynı sıkıntılı mevzu ile muhatap olmak durumunda kalmaz, kendisi olağan yaşantısına devam ederken avukatı müvekkili adına karşı taraf ile müzakereleri sürdürür, gerekirse yasal şikayetlerini gerçekleştirir, gerekirse dava açar, süreci müvekkili için yönetir.
  • Yargı sisteminde bir davanın kazanılması çoğu zaman elde edilen kazanımın otomatik olarak hesabınıza geçeceği anlamına gelmemektedir. Örneğin kazanılan bir davada elde edilen tazminatın tahsili eğer karşı taraf kendiliğinde ödemede bulunmazsa icra kanalıyla gerçekleştirilecektir. İcra süreci ise en az yargılama süreci kadar sıkıntılı, teknik ve tecrübe isteyen bir süreçtir. Kazanılan meblağın tahsili noktasında icrai işlemlerin avukata bırakılması yine bireyleri bir külfetten kurtarmakta ve işlerini kolaylaştırmaktadır.
avukata sor

Ekonomik Durumunuz Avukat Tutmaya Müsaade Etmiyorsa

Bu durumda eğer ekonomik durumunuzun bir avukat tutmaya müsaade etmediğini kanıtlayabiliyorsanız bulunduğunuz ilin barosuna başvurarak adli yardım yani size bir avukat görevlendirilmesini talep edebilirsiniz. Baro durumunuzu değerlendirip eğer gerçekten de avukat tutacak bir maddi durumunuz olmadığına kanaat getirirse sizi bir avukata yönlendirecektir.

Adli yardım hakkında Türkiye Barolar Birliği’nin sayfasından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz: http://adliyardim.barobirlik.org.tr/

Bu şekilde yönlendirilen avukat ayrıca mahkeme aşamasında harç ve giderlerden muaf olmanız için sizin adınıza mahkemeye harç ve giderlerden muaf olmanız talebinde bulunur. Mahkeme de aynı şekilde baro gibi ekonomik durumunuzu araştırır ve gerçekten de maddi durumunuzun olmadığını tespit ederse talebinizi kabul eder. Yargılama safhasında tüm harç ve giderlerden muaf olursunuz. Davayı kazanırsanız bu giderler karşı taraftan karşılanır, davayı kaybederseniz ise bu harç ve giderleri ödemek zorunda kalacağınızı da unutmamanız gerekir.

avukata sor

Avukatlık Ücretleri Hakkında Bilgilendirme

Avukatlık hizmeti Avukatlık Kanunu gereği ücretli bir hizmettir. Avukat vekaleten adli ve idari merciler önünde müvekkilini belirli bir ücret mukabilinde temsil eder. Ücret taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesinde kararlaştırılır ve bu hizmetin kural olarak ücretsiz olması mümkün değildir. Avukat ancak bağlı bulunduğu barodan izin alarak belirli özel durumlarda pro-bono olarak tarif edilen ücretsiz olarak iş alabilir. Pro bono iş almak için de avukatın haklı bir gerekçesinin olması gerekir. Bunun dışında bir avukatın müvekkiline ücretsiz olarak hizmet vermesi kanunen de mümkün değildir.

Peki avukat ne zaman ücrete hak kazanır ? Avukat, avukatlık faaliyeti kapsamında kabul edilecek tüm iş ve işlemleri için avukatlık ücreti talep edebilir. Sözlü ve yazılı danışma da buna dahildir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde avukatın belirli işlemler için asgari alması gereken ücret her yıl ilan edilir. Avukatın bu ücretin altında iş alması kanunen mümkün değildir ve diğer avukatların aleyhine bir iş olarak kabul edilen bu işlem haksız rekabet olarak kabul edilmiştir ve avukatın disiplin yaptırımına maruz kalmasına neden olabilir. Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne linkten ulaşabilirsiniz: https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/avukatlik-asgari-ucret-tarifeleri-5435

Avukatlık hizmeti aynı zamanda vergisel anlamda bir serbest meslek faaliyeti olduğundan avukatlar vergisel yükümlülük altındadırlar. Yani avukatlık faaliyeti kapsamında tüm iş ve işlemlerinden gerçekleştirdikleri tahsilatlar üzerinden gelir vergisi, kdv vergisi gibi vergiler ödemek mecburiyetindedirler. Dolayısıyla bir avukat ister sözlü bir danışma hizmeti versin, ister bir yargılamada avukat olarak yer alsın, isterse bir sözleşmenin hazırlanması aşamasında rol alsın müvekkilinden tahsil edeceği meblağ karşılığı serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bu tahsilat üzerinden gelir vergisi ve katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

Avukatlık ücreti haricinde avukat müvekkilinden mahkeme aşamasında yapılması gerekecek harç ve gider avansı gibi masrafları da almak mecburiyetindedir. Özellikle hukuk davaların, nispi harca tabi yargılamalarda davanın konusunun belirli oranında harcın ve mahkeme işlemleri için gerekli gider avansının peşinen mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. Dolayısıyla avukat müvekkili ile yaptığı sözleşme kapsamında bu harç ve masrafları da peşin olarak alması gerekmektedir.

Avukatlık Ücret Uygulamalarına İlişkin Bir Röportaj

Ticaret Şirketlerinde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Kanunen herkes kendi adli işlemlerini kendisi takip edebilir ancak Avukatlık Kanunu’nda ticari şirketler tarafından bu kurala bir istisna getirilmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde düzenlenen esas sermayenin beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üyesi 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurmaları zorunludur.

Yukarıda anılan anonim şirketi veya yapı kooperatif sözleşmeli bir avukat bulundurmazsa Cumhuriyet Savcısı bu tüzel kişiler hakkında avukat bulundurmadıkları her ay için 16 yaşından büyük sanayi işçisi için öngörülen asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası uygular.

avukata sor

Uzmanlık Alanlarımız

Hukukun çeşitli alanları soru ve sorunlarınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunlardan bir kaçına aşağıda yer verdik:

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerine ilişkin hukuki sorunlar, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira hukuku, kamulaştırma gibi alanlarda gayrimenkul hukuku uzmanı avukatlarımız ile yanınızdayız. Bu alanda meydana gelen hukuki sorunlarınızın çözümünde güncel mevzuat ve yargı içtihatları doğrultusunda haklarınızın korunması için çalışmaktayız. Gayrimenkul hukukuna ilişkin soru ve sorunlarınızı bu sayfa aracılığı ile bizlere göndermeniz mümkündür.

Ticaret Hukuku

Ticari şirketlerin kuruluşu, birleşmesi, esas sözleşme değişikliği, ticari ortaklıkların kurulması, konkordato ilanı, iflas süreci, çek, senet, kambiyo senedi uyuşmazlıkları, sigorta uyuşmazlıkları, tahkim süreci takibi, ticari ortaklıkların tasfiyesi gibi konularda hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca şirketlere aylık danışmanlık ve avukatlık hizmeti de vermekteyiz. Bu hizmet kapsamında şirketlerin ticari iş ve işlemleri öncesi ve sürecinde hukuki destek, sözleşmelerin hazırlanması, görüşmelerin ve toplantıların takibi, dava takibi ve icra takibi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Aile Hukuku

Boşanma davaların açılması, taraflar arasındaki görüşmelerin yürütülmesi, müvekkillerin bu konudaki en az maddi ve manevi zararla sorunlarının çözümünün amaçlanması, velayet ve nafakaya ilişkin işlemlerin boşanma sonrasında da takip edilmesi, boşanma sonrası kazanılan maddi, manevi tazminat ve nafaka alacaklarının tahsili, aile konutundan kaynaklı uyuşmazlıklar, mal paylaşımı davaları ve diğer nüfus ve aile hukuku davalarının takibi bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz işlemler arasındadır.

Ceza Hukuku

Müvekkillerin ceza hukuku kapsamındaki adli süreçlerinin takibi, şikayet başvurularının yapılması, savcılık ve mahkeme aşamalarında mağdur, müşteki, şüpheli veya sanık müvekkilin müdafi sıfatıyla savunmalarının hazırlanması ve yargılama sürecine iştirak edilmesi, mahkeme kararına karşı istinaf, temyiz, bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularının gerçekleştirilmesi işlemleri ceza hukuku uzmanı avukatlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Miras Hukuku

Murisin vefatı sonrası vasiyetnamenin açılması, mirasçılık belgesinin alınması, mirasın paylaşılması, miras paylaşım sözleşmesinin hazırlanması, ortaklığın giderilmesi davası, miras nedeniyle istihkak, muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil, tenkis davası gibi miras hukukuna ilişkin davaların açılması, mirasın intikali işlemlerinin idari merciler nezdinde gerçekleştirilmesi, mirasın reddi, mirasçılıktan çıkarma gibi işlemlerin müvekkil adına gerçekleştirilmesi miras hukuku kapsamındaki çalışmalarımız arasındadır.

Bilişim Hukuku

Bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu hukuki destek, girişimlerin hukuki altyapısının ve sözleşmelerinin hazırlanması, büyüme sürecinde hukuki yol haritasının çizilmesi, şirket kuruluş işlemlerinin takibi, bilişim suçları alanında adli sürecin takibi, teknik incelemelerin uzman bilişimciler eliyle gerçekleştirilmesi, gerekli teknik inceleme ve çözümlemelerin sağlanması, ceza davalarının takibi bilişim hukuku alanındaki hukuki çalışmalarımızdır.

Sağlık Hukuku

Hastanelerin hukuki belgelerinin sözleşme ve tıbbi uygulama rehber ve aydınlatılmış onam metinlerinin hazırlanması, hekim hatası halinde malpraktisin cezai ve tazminat boyutuyla dava konusu haline getirilmesi, yargılama sürecinin takibi, hasta hakları konusunda gerekli idari ve adli başvuruların gerçekleştirilmesi, hastanelere düzenli ve sürekli hukuki destek verilmesi, hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması sağlık hukuku faaliyetlerimiz arasındadır.

İş Hukuku

İşçi ve işveren uyuşmazlıkları, arabuluculuk sürecinde müvekkilin temsili, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret ve diğer alacakların tahsili, işe iade davalarının takibi, işçi alacaklarının tahsili süreci, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hukuki destek, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işverene sürekli ve düzenli hukuki destek sağlanması gibi hizmetleri bu kapsamda müvekkillerimize sunmaktayız.

Avukata sor sayfamız aracılığı ile yukarıda sayılan alanlar başta olmak üzere tüm hukuki alanlardaki soru ve sorunlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Hukuki sorunlarınızla ilgili sizlerle iletişime geçmekte ve karşılıklı anlaşma neticesinde hukuki sorunlarınızla ilgili adli ve idari sürecin takibini gerçekleştirmekteyiz.

Av. Halit TAYGÜN | Av. F. Ünsal ÖZMESTİK
Atatürk Mahallesi Sedef Cad. Ata Blokları 2-2 K.5 D.78
Ataşehir – İstanbul

En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
ziya

selamun aleyküm hayırlı günler. arkadaşıım bi davadan dava da vergi uzul kanununa muhalefet yani vergisini ödemedi sahte fatura kesmekten falan yargılanıyor halbuki üzerine şirket açıldı hiçbirfaturada imzası dahi yok. buna 2şer kere ayrı 2 yıl 6 ay hapis verilmiş. kimisi birkaç ay yatar cıkar diyor kimisi 1 2 hafta yatar cıkar denetimliğe diyor. bu işte en bilgiili siz olduğunuz için sormak istedim üst mahkemeye başvurmak istiyor kendisi tekrardan mahkemeye çıkması için. 3 gün olmus ceza aldığına dair olan kağıt. bu kişinin sizce ne yapması lazım. itiraz dilekçesimi vermesi lazım temyizmi üst mahkemeye nasıl basvurulur herhangi bir ücret talet ediliyormu. yada… Tamamını oku »

Sabah

Merhaba,

Bir tane evim var ve bu eve kredi borcumdan dolayı haciz konmuş. Avukat 16 Nisana kadar satışa çıkaracağını söyledi ve borcu ödemem gerektiğni söyledi.

Üzerimde olan tek ev ve bu evde yaşamaktayım. Satışı durdurmam için ne yapmam gerekiyor ?

Teşekkürler.

ümit

bişey soracagım müsaitmnsz

Aylinn

Merhabalar,

Yurtdışı merkezli bir firma kurmayı planlıyoruz ( örneğin Estonya) . Kuracağımız firma bir mobil uygulama geliştirme uygulaması olacak. Yani Google play store ve app store üzerinden faaliyet göstereceğiz. Faaliyet alanımız şimdilik türkiye olacak, ilerleyen zamanlarda ise uluslararası olacak. Merak ettiğim konu; Estonya merkezli bir firma kurduğumuzda kanunlar Estonya kanunlarına göre mi uygulanacak? yoksa faaliyet gösterdiğimiz ülkeye göre mi?

Teşekkürler.

Metin

Merhaba

Kamudan emekli birisi
Özel sektörde 4 yıl çalışmış ve habersiz biç bir şekilde işten çıkarıldığında tazminat alabilir mi
Sgk yatıyor

özdemir

birşey sorcaktım müsaitmisiniz

Fakeleddin

İyi günler. İki ismimden birincisini sildirmek istiyorum. Sildirmek istediğim ismimle duygusal bağımın olmaması, çevremdeki insanların tamamının beni 2. ismimle tanıması, 1. ismimin sadece resmi işlemlerde karşıma çıkması isim sildirme davasını kazanabilmem için yeterli sebepler midir? Avukat masrafı ne kadar olur? Hangi kuruma nasıl bir dilekçe ile başvurmam gerekir? Başvuru sonrası yapmam gerekenle nelerdir? Tanık gerekir mi? 18 yaşımın altındayım tek başıma müracaat edersem dava başlayabilir mi? Üniversiteye girmeden, askerliğimi yapmadan iki ismimden birincisini sildirmek istiyorum.

sakin yedekçi

2014 temmuz ayında bir emlakçıda müteahhit firma yetkilisi ile ev satış sözleşmesi imzaladım. Sözleşmenin şartları şöyle idi. Dairenin satış tutarı olan 150 000tl’nin 6 000 tlsi şimdi, geri kalan meblağ ise ev teslimi olan eylül 2014 tarihinde ödenecekti. ben 6000 tl ti müteahhit firmaya verdim. Eylül ayı geldiğinde ben Eminevim şirketler grubundan çekeceğim 145 000 tl yi vermek için müteahhit firmayı aradım. müteahhit bana şu an arsa sahipleri ile pürüzler olduğunu bu yüzden tapuyu bana veremeyeceğini söyledi. ama dairenin hazır olup benim oturabileceğimi, ne zaman sorun halledilirse tapuyu o zaman vereceğini söyledi. bu şekilde kağıda yazıp imzalayıp bana verdi. üstelik… Tamamını oku »

Gül

Merhaba
Ben eşimden ayrılalı 16 ay oldu 4 yaşında bir oğlum var velayeti bende. Boşandığımızdan beri oğlum için ödemesi gereken nafaka 400 lirayı sadece 1 ay ödedi.Yıllardır çalışmıyor annesi babası zengin onlarla yaşıyor bende çocuğumu bu şartlarda görmesini istemiyorum doktora bile götürmesini istediğim de sırf para vermemek için götürmüyor. Sizce nafaka için dava açabilir miyim nafaka ödemediğin de çocuğumu da görmese böyle bir şansım var mı. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olabilir misiniz

tura1111

2011 yilinda cinsel taciz davasi acildi mahkeme hukmu tck 123 maddesinden 2.15 gun hapis vezasi verdi bunuda 1500 tl para cezasi na cevirdi 2018 1 ayinda adli sicilim ve arsiv kaydim silindi sormak istedigim size bu suc memuriyete veya devlet iscigine problem cikarirmi kayitlarim silinmesine ragmen beni bu sucu isledim diye onume engel koyarlarmiki lutfen yardimci olun tck 123 maddesi cinsel tacizle bi alakasi varmi cinsel dokunulmazliga karsi suclara giriyomu

APO

01.09.2000 YILINDAN BUYANA BİR FİRMADA ÇALIŞMAKTAYIM. FAKAT ŞİREKT 3 DEFA İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ. GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILDI. 5800 GÜN CİVARINDA PRİM ÖDEMEM VAR SON İŞ YERİDE ÇALIŞMA SÜREM İSE 6,5 YIL GÖRÜNÜYOR BİR ÖNCEKİ İŞ YERİNİN DEVAMI OLDUĞU SGK TARAFINDAN İSPATLANMIŞTIR. KENDİM İSTİFA EDRSEM TAZMİNAT ALABİLİRMİYİM.

ihsan

Bir firma tarafından MPİ izni ile yapılan 4 FARKLI çekilişte hep aynı kişinin en büyük ödülü kazanmış olması, bu sirkete ihtar çekerek çekilişe katılmak için yaptığımız harcamaların iadesini almak mümkün müdür ?

İyi Çalışmalar Dileriz.

× Whatsapp'tan Yaz!