Bilişim Hukuku

Bu kategoride bilişim avukatı tarafından kaleme alınan bilişim hukuku konulu makaleler yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan makalelerimizde bilişim suçları başta olmak üzere bilişim ve hukuku konulu çeşitli güncel gelişmeler değerlendirilmektedir.

Bilişim hukuku çok disiplinli bir hukuk alanıdır. Bilişim teknolojilerinin içinde bulunduğumuz yüzyılda hızla gelişim göstermesi elbette ki hukukumuzu da etkilemiştir. Bilişim yoluyla işlenen suçlar bilişim ceza hukuku disiplinini doğurmuştur. Bilişim hukukunun kendine has, teknik ve uzmanlık gerektiren niteliği itibariyle ceza hukuku içerisinden bilişim ceza hukuku doğmuştur. Bilişim hukuku sadece cezai boyutuyla değil özel hukuk boyutuyla da ön plana çıkmaktadır. Biz de sitemizde bilişim hukukunu hem ceza hukuku hem de özel hukuk boyutlarıyla ele almaya çalışmaktayız.

Bilişim suçları bilişim yoluyla işlenen suçlar olmakla birlikte örneğin sanal bankacılık faaliyetlerine ilişkin işlenen suçlarla birlikte kredi ve banka kartları yoluyla işlenen suçlar da bilişim ceza hukukunun önemli bir iştigal alanını oluşturmaktadır. Sosyal medyanın ön plana çıkması ve yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya kanalıyla işlenen suçlar da yine bilişim hukukunun konusunu teşkil etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması

Kişisel verilerin korunması uzun yıllardır ülkenin gündeminde olan bir konuyken ve taslak halinde uzun süre kanunlaşması beklenirken 2016 yılında kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibariyle kişilerin verilerinin işlenmesi kanuni teminat ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile kanuni teminat altına alınmış ve kanunla kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun denetimine tabi tutulmuş…

Bilişim Suçları ve Cezaları Nelerdir ?

Bilişim suçu, bilişim araçları vasıtasıyla işlenen, bilişim ve teknolojinin beraberinde getirdiği sistemlere özgü suç tipleridir. Bilişim yoluyla işlenen suçlar ise diğer tüm suç tiplerinin bilişim araçları vasıtasıyla işlenmesi anlamına gelmektedir. Bilişim suçları Türk Ceza Kanunu'nda özel olarak düzenlenmişken, bilişim yoluyla işlenen suçlar kanunda yer alan herhangi bir suç olarak karşımıza…

Sosyal Medya ve İnternette Şantaj Suçu ve Cezası

Sosyal medya ve elektronik iletişim araçlarının çoğalmasıyla birlikte tüm dünyada ve ülkemizde de internet aracılığıyla işlenen şantaj suçu yaygınlaşmaya başladı. Esasen Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj suçunun özel bir türü olan sosyal medya ve internette şantaj suçu ile ilgili olarak bu suçun özelliklerini, şantaja maruz kalınması halinde yapılması gerekenler ve…

Eposta Hackleme Hesap Çalma ve Şifre Kırma Suçu

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte internet yoluyla işlenen suçlar da arttı. Bunların başında halk arasında şifre kırma, hesap çalma olarak ifade edilen e-posta ve sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi işlemi geliyor. Bu yöntemlerle çok ciddi dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve mağdurların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bilişim suçları üst başlığı altında yer…

İnternetten İçerik Kaldırma Hakkında

Zaman zaman internette şahsınızla veya şirketinizle alakalı istemediğiniz içeriklerin yer aldığını görürsünüz ve bu içeriklerin internet ortamından kaldırılmasını isteyebilirsiniz. İnternetten içerik kaldırma aslında düşündüğünüz kadar zor değildir, önemli olan bunu gerçekleştirebileceğiniz çeşitli yolların hepsini denediğinizden emin olmaktır. Genelde kişilerin onur, şeref ve haysiyetini zedeleyen, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, özel…