Bu kategoride bilişim avukatı tarafından kaleme alınan bilişim hukuku konulu makaleler yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan makalelerimizde bilişim suçları başta olmak üzere bilişim ve hukuku konulu çeşitli güncel gelişmeler değerlendirilmektedir.

Bilişim hukuku çok disiplinli bir hukuk alanıdır. Bilişim teknolojilerinin içinde bulunduğumuz yüzyılda hızla gelişim göstermesi elbette ki hukukumuzu da etkilemiştir. Bilişim yoluyla işlenen suçlar bilişim ceza hukuku disiplinini doğurmuştur. Bilişim hukukunun kendine has, teknik ve uzmanlık gerektiren niteliği itibariyle ceza hukuku içerisinden bilişim ceza hukuku doğmuştur. Bilişim hukuku sadece cezai boyutuyla değil özel hukuk boyutuyla da ön plana çıkmaktadır. Biz de sitemizde bilişim hukukunu hem ceza hukuku hem de özel hukuk boyutlarıyla ele almaya çalışmaktayız.

Bilişim suçları bilişim yoluyla işlenen suçlar olmakla birlikte örneğin sanal bankacılık faaliyetlerine ilişkin işlenen suçlarla birlikte kredi ve banka kartları yoluyla işlenen suçlar da bilişim ceza hukukunun önemli bir iştigal alanını oluşturmaktadır. Sosyal medyanın ön plana çıkması ve yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya kanalıyla işlenen suçlar da yine bilişim hukukunun konusunu teşkil etmektedir.

× Whatsapp'tan Yaz!