Bilişim Suçları ve Cezaları Nelerdir ?

Bilişim suçu, bilişim araçları vasıtasıyla işlenen, bilişim ve teknolojinin beraberinde getirdiği sistemlere özgü suç tipleridir. Bilişim yoluyla işlenen suçlar ise diğer tüm suç tiplerinin bilişim araçları vasıtasıyla işlenmesi anlamına gelmektedir. Bilişim suçları Türk Ceza Kanunu’nda özel olarak düzenlenmişken, bilişim yoluyla işlenen suçlar kanunda yer alan herhangi bir suç olarak karşımıza çıkabilir. Bu suç tipleri bakımından uzmanlaşmış olan avukatlar ise bilişim avukatı olarak adlandırılmaktadır.

Örnek vermek gerekirse bir kimsenin sosyal medya hesabının ele geçirilmesi bilişim sistemlerine özgü bir suç tipi olarak bilişim suçu şeklinde tanımlanırken, bir kimsenin internet üzerinden dolandırılması bilişim yoluyla işlenen suç olarak ifade edilebilir. İnternetten yapılan dolandırıcılığın, diğer şekillerde yapılan dolandırıcılıktan farklı araya bilişim araçlarının girmiş olması ve kanunun bu durumu dolandırıcılığın nitelikli hali kabul etmesidir.

Türk Ceza Kanunu’nun 243 ve devamı maddelerinde bilişim suçları ve cezaları düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu yazıda bilişim yoluyla işlenen suçlar hakkında açıklamalar yer almaktadır. Ceza kanunumuzda bilişim suçları dört farklı ana başlık altında düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlar bilişim sistemine girme suçu, sistemi engelleme, verileri bozma, yok etme, değiştirme suçu, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçu, yasak cihaz veya programları kullanma suçudur.

bilişim suçları

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girilmesi veya bir süre sistemde kalınması suç olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Örneğin bir kimsenin sosyal medya hesabının şifresinin ele geçirilerek hesabına giriş yapılması, e-mail hesabının ele geçirilerek ve e-maillerinin okunması, internet sitesinin yönetim paneline girilmesi gibi eylemler bu suçu oluşturmaktadır. Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak giriş yapılmasının cezası kanunda bir yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir.

Eğer giriş yapılan bilişim sistemi bedeli karşılığında yararlanabilen bir sistemse kanun bu durumu cezanın yarı oranında indirim sebebi olarak kabul etmiştir. Örneğin ücretli olarak oynanabilen bir online oyuna ücreti ödenmeden giriş yapılırsa yukarıdaki hükme göre verilecek ceza yarı oranında indirilecektir.

Sisteme girilmesi nedeniyle sistemdeki verilerin yok olması veya değişmesi durumunda verilecek ceza altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. Sisteme girmeden sistemdeki veri nakillerinin çeşitli teknik araçlarla izlenmesi halinde ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüş bulunmaktadır.

Bilişim Sistemini Engelleme Verileri Yok Etme Suçu

Kanunun 244. maddesinin birinci fıkrasında bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması için bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. İkinci fıkrasında ise sistemdeki verilen bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, erişilmez kılınması, veri yerleştirilmesi, verinin başka bir yere gönderilmesi için altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Burada birinci fıkraya bir internet sitesine dışarıdan yapılan saldırılarla kilitlenmesi ve hizmet verilemez hale getirilmesi halini örnek verilebilir. İkinci fıkraya ise bir kimsenin e-mail hesabına girilerek oradaki bir mailin silinmesi veya bir başka kimseye e-mail gönderilmesini örnek vermek mümkündür. 

Eğer yukarıdaki fiillerin işlendiği bilişim sistemi banka veya kredi kurumlarına ya da bir kamu kurumuna ait ise kanun verilecek cezanın yarı oranında arttırılmasını öngörmektedir. Ayrıca bu fiiller ile kişinin kendisine veya başkasına haksız kazanç sağlaması suretiyle başkaca bir suçun da işlenmesi halinde bu fiilden verilecek ceza iki yıldan altı yıla hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası olacaktır.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Kanunun 245. maddesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar bakımından ise üç basamaklı bir cezalandırma sistematiği benimsenmiş bulunmaktadır. Buna göre ilk basamak rıza dışı ele geçirilen veya rızaya aykırı kullanılan banka veya kredi kartı ile haksız kazan sağlanması, ikinci basamak başkasına ait banka veya kredi kartının kopyalanması, üçüncü basamak ise kopyalanan bu kart ile işlem yapılarak haksız kazanç sağlanması halidir.

Başkasına ait kartı hukuka aykırı ele geçiren veya rızaya aykırı kullanarak kendisine veya başkasına haksız kazanç sağlayan kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Malvarlığına ilişkin etkin pişmanlık hükümleri bu paragrafta anılan suç bakımından uygulanabilmektedir.

Kredi kartının hukuka aykırı yöntemlerle kopyalanması halinde, örneğin ATM’lere yerleştirilen cihazlarla alınan kart bilgileriyle başkasına ait kredi kartının çoğaltılması halinde, bu kart kullanılmamış olsa bile bu kartı üreten, satan, devreden, satın alan, kabul eden üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Son olarak yukarıdaki paragrafta anlatılan şekilde çoğaltılan bir kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına haksız kazanç sağlayan kişi, bu eylemi daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Eğer bu başlık altında işlenen suçlar haklarında ayrılık kararı verilmemiş olan eşler arasında, üst soy-alt soy hısım veya kayın hısım ile evlatlık ve evlat edinen arasında işlenmesi halinde son olarak da aynı konutta birlikte yaşayan kardeşler arasında işlenmesi halinde cezaya hükmolunmamaktadır.

Yasak Cihaz ve Program Kullanma Suçu

Münhasıran yukarıda sayılan bilişim suçları veya yazımızın başında kısaca değindiğimiz bilişim yoluyla işlenen suçların işlenebilmesi için oluşturulmuş her türlü program, uygulama, yazılım, kod, cihaz ve benzerinin imali, sevki, nakli, depolanması, kabulü, satışı, satışa arzı, satın alınması, verilmesi, bulundurulması 245. maddeye göre suç kabul edilmiş ve bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanması öngörülmüştür.

Bilişim suçları hakkındaki sorularınızı yazımızın altındaki yorum kısmında ekleyebileceğiniz gibi iletişim sayfamız aracılığı ile özel mesaj da gönderebilirsiniz. Ayrıca yazıyı beğendiyseniz sosyal medyadan paylaşırsanız sitemize katkıda bulunmuş olursunuz.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

× Whatsapp'tan Yaz!