Boşanmanın Tanınması Maddi Manevi Tazminat Davası

Aşağıda yer alan Yargıtay kararı yabancı mahkemede boşanmanın gerçekleşmesi akabinde Türkiye’de gerçekleştirilen tanıma davası sonrası açılan bağımsız maddi ve manevi tazminat davası ile ilgilidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tanımanın gerçekleştirildiği yabancı mahkeme kararında tarafların kusurlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmamış olması gerekçesiyle mahkemenin kendisinin delilleri toplayarak kusur değerlendirmesi yapması ve sonucuna göre davanın esası hakkında karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna, davalı eşe kusur yüklenemeyeceğine karar vermiş ve yerel mahkeme kararını bu gerekçeyle bozmuştur.

OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILARIMIZ!
Bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki yazılarımızı da okuyunuz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         2016/23864 E.  ,  2017/13657 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanmadan Sonra Açılan Maddi ve Manevi Tazminat
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteği, boşanmadan sonra açılan boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat (TMK m.174/1-2) talebine ilişkindir. Tarafların … Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Hukuku Dairesinin 26.07.2012’de kesinleşen yabancı mahkeme kararıyla boşandıkları, bu kararın tanındığı ve tanıma kararının 20.05.2013 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Tanıma işlemi, bir yabancı mahkeme ilamının “kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi” sonucunu doğurur (5718 sayılı MÖHUK m.58). Boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme ilamında taraflara ilişkin bir kusur belirlemesi yapılmamıştır. Bu durumda davalı eşe kusur yüklenemez. Boşanma sonucu maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat yükümlüsünün kusurunun varlığı gerekir. Hal böyleyken mahkemece tanınmasıyla kesin hüküm etkisi gösteren yabancı mahkeme ilamı dikkate alınmaksızın, kusur belirlemesi yapılarak davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 30.11.2017
Boşanmanın Tanınması Maddi Manevi Tazminat Davası
5 (100%) 1 vote
Bu İçeriğin Daha Fazla Kişiye Ulaşması İçin:

Yorum Yap veya Soru Sor !

  Bildirimleri Aç!  
Bildir