Ceza Hukuku

Bu kategoride ceza avukatı tarafından kaleme alınmış ceza soruşturması ve kovuşturması hakkında esasa ve usule ilişkin bilgiler, ceza hukuku genel hükümler ile suç tiplerine ilişkin akademik makaleler yayınlanmaktadır. Yazılarımızda en güncel mevzuat düzenlemeleri ve yargıtay içtihatlarına yer vermeye çalışmaktayız. Ceza soruşturması ve ceza kovuşturmasına ilişkin usuli süreçler hakkında yazılarımızda sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ceza mahkemeleri ülkemizde son yapılan kanuni düzenlemelerle birlikte asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunun yanında bir takım hukuki koruma tedbirleri ve diğer kanunun görevlendirdiği hususlarda faaliyet göstermekte olan sulh ceza hakimlikleri bulunmaktadır.

Ceza yargılamasından önce ceza soruşturmasını ise cumhuriyet savcılıkları gerçekleştirmektedir. Emniyetin hazırladığı fezlekeyi takiben savcılık gerekli delilleri toplayarak suç işlendiğine ilişkin yeterli şüphe edinmeleri halinde iddianame hazırlayarak mahkemeye sunmaktadırlar. Mahkemenin iddianameyi kabulüyle birlikte ceza yargılaması başlamış kabul edilmektedir. Ceza hukuku ise bir hukuk disiplini olarak kendi içerisinde ceza genel hukuku, ceza özel hukuku, ceza muhakemesi hukuku, infaz hukuku, kabahatler hukuku, uluslararası ceza hukuku, bilişim ceza hukuku gibi çok çeşitli alt dallara ayrılmaktadır. Bu konularda yazılarımızı yayınlamaya devam edeceğiz.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Türk Ceza Kanunu'nun 132 ve 133. maddelerinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi veya kaydedilmesi suçları düzenlenmiş bulunmaktadır. Yazımızda genel hatlarıyla kanunun bu iki suç tipini ne şekilde düzenlediğni inceleyeceğiz ve akabinde bu suçlara ilişkin çok sorulan soruları cevaplayacağız. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası Türk Ceza…

Trafik Para Cezasına Nasıl İtiraz Edilir ?

Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet eden eylemler bakımından gerçekleştirilen idari para cezaları trafik para cezası olarak tanımlanmaktadır. Trafik para cezaları sürücünün yüzüne karşı veya plakaya yazılabilmektedir. Her iki durumda da trafik para cezasına itiraz etmek mümkündür. Verilen karara karşı da itiraz kanun yolu açık bulunmaktadır. Diğer idari para cezalarına karşı itiraz…

İdari Para Cezasına İtiraz Hakkında

İdari para cezasına itiraz usulü Kabahatler Kanunu'nda düzenlenmiş bulunmaktadır. Hangi kanun veya yönetmelikten kaynaklanırsa kaynaklansın her türlü idari para cezasına karşı itiraz usulü aynıdır. Trafik cezası, bakaya askerlik cezası, kumar oynama cezası, çevre kirliliği cezası, sigara içme cezası idari para cezalarına örnektir ve tümü için yazımızda ele alacağımız itiraz usulü…

Kumar Oynama ve Oynatma Suçu ve Cezası Nedir ?

Bu yazımızda sizlere kumar oynatma veya oynamanın suç olup olmadığını, mevzuatta bu eylemler için düzenlenen yaptırımları aktaracağız. Şansa bağlı kazanç sağlayan oyunlar kumar olarak tanımlanmaktadır. Spor müsabakaları için düzenlenen bahis oyunları da bir kumar çeşidi olmakla birlik mevzuatımızda bahis oyunları farklı hukuki düzenlemeler altında ele alınmış bulunmaktadır. Yasa dışı bahisle…

Tekerrür Nedir ve Mükerrirlere Özgü Ne Demek

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 58. maddesinde tekerrür hükümleri düzenlenmiştir. Peki tekerrür nedir ve mükerrirlere özgü ne demek sorularına cevap vermek gerekirse; ceza sistemimizde failin belirli şartlar dahilinde ve belirlenen süreler içerisinde birden fazla suç işlemesine tekerrür bu tür durumlara ilişkin düzenlenen özel hükümlere de mükerrirlere özgü hükümler denilmektedir. Yazımızda…

Yasadışı Bahis Cezası Ne Kadar

Yazımızda yasadışı bahis cezası nedir, yasa dışı bahis oynamak veya oynatmak suç mudur, suç ise yaptırımı nedir, idari ve adli anlamda sonuçları nelerdir konularını ele aldık. Bildiğiniz üzere internette yasal bahis siteleri olduğu gibi pek çok yasa dışı bahis sitesi de bulunmaktadır. Üstelik yasadışı bahis sitelerindeki işlem sayısı günden güne…

Emniyete veya Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır

Suç teşkil ettiğini düşündüğünüz bir olayla ilgili olarak suç işleyen kişinin ceza almasını istiyorsanız yapmanız gereken kolluk güçlerinin bu durumdan haberdar olmasını sağlamaktır. Peki şikayet nasıl yapılır ? Hukuki olarak ihbar veya şikayet olarak adlandırılan bu bildirimi aşağıda açıklayacağımız şekilde emniyet veya jandarma teşkilatından oluşan kolluk güçlerine yapabileceğiniz gibi doğrudan…

Silahlı Örgüt ve Terör Örgütüne Üye Olma Suçu

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, örgüt faaliyetleri kapsamında suç işleme, silahlı terör örgütüne üye olma eylemleriyle ilgili olarak ceza mevzuatımızdaki en temel düzenleme Türk Ceza Kanunu'nun "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" başlıklı 220. maddesidir. Mevzuatımızda ayrıca devletin güvenliğine karşı ve anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlarla ilgili örgüt faaliyeti…

Kamu Davası ve Şikayete Bağlı Suç Nedir

Ceza hukukumuzda yer alan suç tiplerinden bazıları şikayete bağlı olarak düzenlenmiştir. Şikayete bağlı olmayan suçlarda kamu davasından söz edilirken suç tipinde şikayet şartı mevcutsa şikayete bağlı suça özel bir takım kurallar devreye girmektedir. Yazımızda da kamu davası ve şikayete bağlı suç nedir sorusuna cevap vereceğiz. Kamu Davası Nedir Kamu davası…