Avukata SorHukuki sorunlarınızla ilgili iletişime geçebilirsiniz!

Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Ceza yargılaması sonucunda kurulan hüküm aslında tam olarak hapiste yatacağınız süreyi göstermez. Ceza hukukunun bir uzantısı olan infaz rejimi hapiste kalacağınız süreyi belirler. Hapis cezasının ne kadarını ceza evinde geçireceğinizi yatar hesaplama ile bulabilirsiniz. İnfaz hesaplama veya ceza hesaplama şeklinde de tanımlanan bu hesaplamayı nasıl yapacağınızı yazımızda açıklamaya çalıştık.

OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILARIMIZ!
Bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki yazılarımızı da okuyunuz.

Ceza yargılaması sonucunda Mahkeme kararında aleyhinize verilen hapis cezası süresinin bir kısmını kapalı ceza infaz kurumunda, bir kısmını açık ceza infaz kurumunda, bir kısmını ise denetimli serbestlik altında ve şartlı tahliye hükümleri çerçevesinde cezaevi dışında geçirirsiniz. Tüm bunlar infaz hukuku kurallarına göre belirlenir.

İnfaz hukuku ve infaz rejiminin kurallarını belirleyen temel kanun 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’dur. Bunun dışında çeşitli Kanun, Yönetmelik ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde infaz rejimine ilişkin kurallar ve düzenlemeler yer almaktadır.

Ceza İnfaz hesaplaması yapabileceğiniz uygulamaların listesi için tıklayınız:
https://www.hukuknotlarim.com/yatar-hesaplamasi-yapabileceginiz-uygulamalar/

Genel olarak bilmeniz gereken 2 önemli ayrımdan bahsetmek gerekirse:

  • Eğer suç tarihi 01.06.2005 – 01.07.2016 tarihleri arasında ise:
    671 sayılı KHK hükümleri uygulanır ve aldığınız hapis cezasının 1/2’sini yattıktan sonra koşullu salıverilmeden yararlanabilirsiniz. Denetimli serbestliğe ise koşullu salıverilme tarihinize 2 yıl kala ayrılabilirsiniz.
    *** Örneğin 10 yıl hapis cezası aldığınızda 3 yıl hapis cezasını yattıktan sonra denetimli serbestliğe ayrılırsınız, 5. yılın sonunda ise koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanırsınız.
  • Suç tarihi 01.07.2016 sonrası ise:
    5275 sayılı Kanun 105/A maddesi hükümlerine göre aldığınız hapis cezasının 2/3’ünü yattıktan sonra koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilirsiniz, denetimli serbestliğe ise koşullu salıverilme tarihinize 1 yıl kala ayrılabilirsiniz.
    *** Örneğin 10 yıl hapis cezası aldığınızda 5 yıl 8 ay 3 gün sonra denetimli serbestliğe ayrılırsınız, 6 yıl 8 ay 3 gün sonra koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanırsınız.

CEZA İNFAZ HESAPLAMASINA İLİŞKİN MESAJLARINIZA CEVAP VERİLMEMEKTEDİR.
Sayfamız aracılığı ile ulaşabileceğiniz yatar hesaplama uygulamaları ile ceza infaz sürenizi öğrenmeniz mümkün.
Sitemizin sağ üst bölümünde yer alan arama kısmına “yatar hesaplama uygulama” şeklinde yazarak arattığınızda infaz hesaplama yapabileceğiniz uygulamalara ulaşabilirsiniz.

ceza hesaplama

Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Uygulaması

Ceza yatar süresi pek çok faktöre göre değişiklik arzedebilmekteidr. Suç tarihinin 31 Haziran 2016’dan önce olup olmadığı, ceza hükmünde tekerrürün uygulanıp uygulanmadığı, mahsup edilecek tutuklulukta geçen sürenin bulunup bulunmadığı, 671 sayılı KHK’nın geçici 6. maddesi uyarınca suç tarihinin 1 Temmuz 2016’dan önce ve ilgili maddede yazan suçlardan olup olmadığı, eğer suç tarihinde 18 yaşından büyük iseniz ceza aldığınız suçun TCK 102, 103, 104/2-3, 188. maddelerine uyup uymadığı gibi soruların cevabı infaz süresini etkilemektedir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.hukuknotlarim.com/hukmun-aciklanmasinin-geri-birakilmasi/

Mahkeme kararında sonuç cezada hükmolunan hapis miktarını gün ay ve yıl olarak belirtmeniz gerekiyor. Bunun haricinde hakkınızda hükmolunan cezaya ilişkin suçla ilgili ve infaz rejimine ilişkin bir takım bilgileri de vermeniz daha sağlıklı sonuç almanız için gerekmektedir. Bu bilgiler verilemeden de yatar hesabı yapılabilir ancak bu durumda bazı özel durumlar göz ardı edileceğinden tam olarak doğru sonuca ulaşamamanız olasıdır.

Bunların yanında cezanın yüksek güvenlikli bir kapalı ceza infaz kurumunda geçirilip geçirilmediği, cezanın TCK 142, 148, 149, 188, 199 maddelerinden birine uyup oymadığı, aynı şekilde cezanın TCK 102, 103, 82/1-d, 86/3-d, 96/2-b maddelerine uyup uymadığı, kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumlarına ayrılacak olan hükümlülerle ilgili 221. maddeye uyup uymadığı, terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup da örgütten ayrıldığının sabit olması durumunun mevcudiyeti de istenilen bilgiler arasındadır.

Son olarak cezada 15 yaşını doldurana kadar geçen ya da geçecek süre, mahkumiyetten 2 kez tekerrür uygulanıp uygulanmadığı, 5 yıl veya dava fazla hücre cezası alınıp alınmadığı ve alındıysa üzerinden 1 yıl geçip geçmediği, 6/2-c ve 6/2-ç maddeleri kapsamında olmayan terör ve örgütlü suçların söz konusu olup olmadığı, kapalı ceza evinden firarın bulunup bulunmadığı, açık ceza evinden 2 kez firarın bulunup bulunmadığı, cezanın icra iflas kanunundakiler hariç hapsen tazyik veya displin cezası olup olmadığı da detaylı bilgiler arasında sorulmaktadır.

İşte görüldüğü üzere toplam hapiste yatılacak süreyi bu kadar fazla faktör etkilemektedir. Bu bilgileri yanlış vermeniz halinde hatalı sonuç almanız da pek mümkündür. Savcılıktan tarafınıza tebliğ edilen müddetname her zaman sizin için infaz hesaplama noktasında en doğru sonucu verecektir.

Bazen müddetnamede farklı verdiğiniz bilgilerde farklı bir sonuç elde ettim şeklinde sorular gelmektedir. Bu durumda müddetnameye itibar edilmesini tavsiye etmekteyiz. Muhtemelen bize verdiğiniz hatalı bir bilgi ya da eksik bilgi sebebiyle böyle bir farkın oluşması söz konusu olmuştur. Bu durumda müddetname sizin için en doğru bilgi olacaktır. Sitemiz ise ne kadar hapis yatacağınız konusunda size bir fikir vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Denetimli Serbestlik Nedir ?

Yazımızın başında mahkemede hükmolunan cezanın tamamı cezaevinde geçirilmez bir kısmı kapalı ve/veya açık ceza infaz kurumlarında geçirildikten sonra denetimli serbestlik döneminin başlayacağını söylemiştik. İşte şimdi biraz işin bu boyutundan bahsedelim.

Denetimli serbestlik aslında hükümlünün kısmi olarak denetimli bir şekilde özgür kılınmasıdır. Kanunlarda belirlenen çerçeve kurallar içerisinde mahkeme ve mevzuat tarafından belirlenen süre kadar devam eden, hükümlüyü topluma kazandırmayı amaçkayan bir infaz sistemidir. Esasen buna bir infaz sisteminden ziyade bir uygulama demek işin mahiyetine daha uygun düşecektir.

yatar hesaplama

Denetimli serbestlik ile bireyi suça sürükleyen kötü huylarından arındırma, tekrar suç işlemesinin önüne geçme, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlünün takibi, uyuşturucu madde bağımlılığının rehabilitesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi ve toplumun korunması gibi amaçlar güdülmektedir. ( bkz. http://www.cte-ds.adalet.gov.tr/ )

Denetimli serbestlik süresince kişi her ne kadar cezaevi dışında bulunuyor olsa dahi bu süreç boyunca  hükümlü denetimli serbestlik bürosunun denetimi, gözetimi ve takibi altındadır. Açık ceza infaz kurumu içerisinde olduğu süreçte de hükümlü belirli aralıklarla izne çıkabilmekte, belirli gün ve saatleri infaz kurumu dışında geçirebilmektedir.

Müddetname Nedir ?

Müddetname savcılık tarafından hazırlanan ve ne kadar süre cezaevinde kalacağınızı belirten bir resmi belgedir. Burada yer alan bilgiler resmi makamlar tarafından hazırladığından internetten alacağınız infaz bilgileri arasında fark oluşması halinde müddetnameye itibar etmeniz gerekir. Bu konuda çok soru geldiği için tekraren söylemek ihtiyacı hissediyoruz; bazen müddetname ile sitede yer alan ceza hesaplama uygulaması arasında fark oluştu, bu farkın sebebi nedir diye soruyorsanız muhtemelen uygulamada detaylı bilgiler kısmında bazı seçenekleri yanlış işaretliyorsunuz demektir.

Ayrıca mahkeme şu kadar ceza verdi, şu suçtan dolayı ne kadar hapis yatarım şeklinde çok soru geliyor. Aslında bu şekilde soru sormak yerine uygulamaya girerek kendinizin bu sonucu görmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü uygulamaya girerseniz orada çok fazla ayrıntının yer aldığını ve sizin verdiğiniz sınırlı bilgi ile tüm bu ayrıntıları değerlendirmemizin mümkün olamayacağını farkedebilirsiniz.

İnfaz Çağrı Kağıdı Nedir ?

Mahkemede hapis cezasına mahkum olan ve cezası tüm temyiz süreçlerinden geçerek kesinleşen hükümlüye savcılık tarafından infaz çağrı kağıdı gönderilir. Bu çağrı kağıdında hükümlüden cezasına başlanabilmesi için en geç 10 gün içerisinde teslim olması istenir. Peki hükümlü bu çağrıya uymazsa ve teslim olmazsa ne olur ? Bu durumda hükümlü hakkında yakalama kararı çıkartılır ve yakalama kararı gereği hakkında yakalama işlemi yapılarak infazına başlaması sağlanır.

Hapis Cezası Nasıl Ertelenir ?

Hapis cezasının ertelenmesi bazı şartlarım mevcut olması halinde mümkün olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse hastalık hali, akıl hastalığı, hamilelik gibi sebeplerin varlığı halinde infaz ertelenebilir. Hamilelik halinde hem hamilelik süresince hem de hamlelikten sonra belli bir süre cezanın infazının ertelenmesi mümkündür. Hatta hamilelik bakımından hapis cezasının infazına başlanan hükümlüler dahi cezanın infazının ertelenmesini talep edebilmektedirler.

Buna benzer mazeretler bulunmasa dahi çağrı kağıdına uyarak süresinde teslim olan hükümlülerin mahkum oldukları suç kasten işlenebilen bir suç ise 3 yıl veya daha altı olması halinde, taksirle işlenebilen bir suç ise 5 yıl veya daha altında olması halinde infazın ertelenmesinin talep edebilmektedirler. Bu talep savcılıklara yapılmaktadır ve kabul edilmesi tamamen savcının takdirine bağlıdır. Savcı talebi yerinde görürse infazı 1 yıla kadar erteleyebilir. 1 yıl sonunda tekrar başvurmanız halinde bu süre 1 yıl daha uzatılabilir ancak üst sınır 2 yıldır. Toplamda 2 yıldan daha fazla hapis cezasının infazı ertelenememektedir.

Hapis cezasının infazı için infaz çağrı kağıdı gönderilir ve 10 günlük teslim olma süresi tanınır. Bu süre içerisinde teslim olmayan hükümlü hakkında savcılık yakalama kararı çıkartır. Eğer hapis cezasının infazının ertelenmesi isteniliyorsa bu 10 günlük süre içerisinde teslim olarak erteleme gerekçelerini ilgili infaz savcısına sunmanız gerekmektedir.

Vermiş olduğunuz bilgilerdeki hata veya eksiklik nedeniyle verilen cevaplarda hata olabilir. Uzman avukatım bu sebeplerle verilen hatalı bilgiden dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu sayfada verilen cevaplar takipçilerimizin bir fikir edinmesi amacıyla meraklarını gidermek amacıyla verilmekte olup en doğru bilgiyi savcılık ve denetimli serbestlik bürolarından alabilirsiniz.

GÜNCELLEME:
CEZA İNFAZ HESAPLAMASINA İLİŞKİN MESAJLARINIZA CEVAP VERİLMEMEKTEDİR.

Her gün çok fazla infaz hesaplama isteği geldiğinden bizim açımızdan tüm bu hesaplama isteklerinize tek tek cevap verebilmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle ceza hesaplama konusunda anlayış göstermenizi ve sitemize bu konuda soru göndermemenizi rica ediyoruz. Sitemizin sağ üst bölümünde yer alan arama kısmına “yatar hesaplama uygulama” şeklinde yazarak arattığınızda infaz hesaplama yapabileceğiniz uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır ?
3.5 (70%) 8 votes

206
Yorum Yap veya Soru Sor !

154 Yorum sayısı
52 Yorum cevapları
2 Takipçiler
 
En çok tepki verilen
En yeni yorum dizisi
138 Yorum sahipleri
  Bildirimleri Aç!  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
murat kayır

bilmil yorum

admin

Merhabalar Murat Bey,
Yorumunuzu tekrar göndermeniz mümkün mü acaba, yazarken bir hata oldu sanırım eksik çıkmış.

murat

avukat bey benım toplamda 4adet dosyam bulunmakta – mahkeme 1.dosyamda güveni kötüye kullanma sucundan 5ay hapıs cezası verdi temyız ettım aramızda anlasmamız yonunde cevap geldı -2.dosyamda belgede sahtecılık sucundan 1yıl 8ay ceza verdi ve bu cezayı 1yıl 8 ay suc ıslememem kaydıyla af ettı ben bu dosyayıda temyız ettım ve daha sonucu gelmedı ayrıca vermıs oldugu sure ıcınde asla suc ısleedım fakat eskı dosyam temyızden geldı bu dosya bunu etkılermı? -3.dosyam guvenı kotuye kullanmak sucundan 6ay ceza verdı ve temyız ettım daha her hangı bır cevap gelmedı -4.dosyamda belgede sahtecılıkten 15ay ceza verdi ve temyız etmıstım bozma kararı vermıs 12/12… Tamamını oku »

admin

Bozmadan gelen dosyalarınız denetimi etkilemez, yurt dışına herhangi bir kağıt gelmez, cezanın infazı için çağrı yapılır ve yakalama bu şekilde yakalama çıkartıldığı takdirde ülkeye giriş yaparsanız yakalanırsınız. 4 dosyanız da henüz kesinleşmemiş şimdiden yatar hesabı yapmak yanlış olur.

derin

Merhabalar, Babam 23.12.2016 tarihinde seyyar tezgahta 556 adet kacak sigara ile yakanlanmıştır. Davasi gorulmus, temziye gitmis, satmak amaciyla bulundurduğunu kabul etmis, pismanligini dile getirmistir. Sonuc olarak 2 yil 6 ay hapis cezasi ve 250 tl para cezasina carptirilmistir. Durusma tarihinin ustunden 1 yil gecmeden de infaz cagri kagidi eve ulasmistir, teslim olmus ve 6 gundur de acik cezaevindedir. (250 tl odendi. ) Muddetnamesinin gelmesini bekliyor. Birkac avukat yatarinin 8 ay oldugunu soylerken bazilari da girdi cikti yapabilecegini soyluyor. 57 yasinda sicili temiz, adina acilmis baska dava yok. Bu durumda gercekten 8 ay yatar mi yoksa boyle davalarda girdi cikti mi… Tamamını oku »

Ibrahim

Merhaba admin size sorom2016 cikan yasada 5 yil indim verildi .2016dan once 2009 2012 tarihlerinde benim oglumun 5 dosyasi vardi toplam cezasi 38 yil dosyalar farkli tarihler cezalari var bu 5 yildan yararlana bilirmi . 2012 yilinda aciktan firar etti ilk dosayasini yatarken 5 yil kapalida kaldi sucsuz arkadaslarinin sucunu cekti obur dosyalari onaylanmadan firar ettti 2016da 5 yil indirim yetersiz diye teslim olmadi zaman asimindan faydalanmak icin bekliyor dosyalar 2015 en son dosyasi onaylandi en buyuk dosyasi 4 yil bir dosyada farkli suclar var nezaman biter cezasi 5 yillik 2016 yasasindan faydalanirmi simdiden allah razi olsun admin

Şehir
Antalya
Aykut

2 yıl 9 ay 22 gün ceza aldı kuzenim suç tarihi 2003 felan yaşı 12 ydi o zaman 2016 ceza göndermişler cinsel istismar sucundan ne kadar ceza yatar

admin

Verdiğiniz bilgilere göre infaz süresi 1 yıl 4 ay 26 gün olarak gözüküyor. Hemen denetimli serbestliğe ayrılması gerekir ancak bu cezaevine göre 1 ila 30 gün arasını bulabiliyor. İyi halli olarak tespit edilmesi halinde denetimli serbestlikle cezaevinden çıkar.

Oya

Merhaba yatar hesaplama konusunda acil yardımcı olur musunuz?
Suç tarihi: 21.03.2011
Tutuklanma tarihi: 22.03.2011
İddianamenin tanzim tarihi: 19.07.2011
Gerekçeli karar tarihi:28.01.2013
Yargıtay onama kararı tarihi:23.09.2014
Cezalar
12 yıl 6 ay
17 yıl 8 ay
1 yıl 3 ay
Kapalı ceza infaz kurumklarından birinde ve 18 yaşından büyük. Disiplin ve hücre cezası yok
81/1

admin

12 yıl 2 ay 11 gün (4451 gün) sonra şartla tahliye edilme hakkı kazanacaksınız.
10 yıl 2 ay 11 gün sonra denetimli serbestliğe ayrılırsınız. (3721 gün)
Yatacağınız 10 yıl 2 ay 11 gün hapsin 8 yıl 8 ay 17 gün (3177 gün) kadar kısmını kapalı ceza evinde geçirmek zorundasınız.

Gokce

Benim esim otobus soforu baska bi arac sahibi sofor istemis ve buda cevresinden bi sofor gondermis oda multeciymis adam yakalanmis esimin adini verip o gonderdi demis ve esimi aldilar mahkeme cikana kadar cezaevine aldilar 13 gundur orda mahkeme gunu nezaman belli olur birde nekadar yatar bi sucu da yok

admin

Eşiniz soruşturma kapsamında tutuklanmış anladığım kadarıyla, savcılık dava açılana kadar her ay düzenli olarak eşinizi mahkemeye sevk ederek tutuk inceleme talep edecek, hakim her ay eşinizin tutukluluk durumunu değerlendirecek. Bu süreçte her ay yapılan incelemelerde tahliye olabilir, hakkında dava açılırsa mahkeme yeniden değerlendirecek bu noktada da tahliye olma ihtimali var.

Onun haricinde ne kadar ceza alacağını tahmin edebilmek için savcılığın hazırlayacağı iddianameyi görmek lazım, şuan erken.

Gokce

Anladim tsk ederim cvpiniz icin

Abdullah

220/1 maddeden 3,9 ceza aldım 7,9 yağmadan ceza aldım30ay yaattım tahliye oldum hakim mikerrirlere özgü diye yazmış suç tarihi 2008

Fatma

İyi günler eşim daha önceden uyuşturucu suçundan 7ay yatıp tahliye olmustu kendinin yaşı 17 ve 04.10.2017tarhinde eski bu Yatigi cezasının kesilmiş cezası geldi 4yil 7ay şuanda çocuk koğuşunda kapalı da yatıyor peki sizden ricam ve istediğim eşim daha çok yatar mı ??

admin

Acaba hangi maddeden ceza aldı biliyor musunuz ? uyuşturucu madde kullanmak mı, satımını kolaylaştırmak mı, ticaretini yapmak mı ?

Ufuk

İsmim Ufuk Babam 46 Yaşinda Cezaevine girdi 27 gündür iceride 2 yıl 3 yıl 10 Ay 3 Ayrı dosyadan ceza aldı. 15 bin lirada adli para cezası var yatarı ne kadardır

admin

Sakıncası yoksa hangi suçtan ceza aldığını paylaşır mısınız ?

Tayun

Merhaba

1 sucum 2.ay 15 gun hapis cezasi taksirle yaralanmaya neden olma

2 sucum 10 ay hapis yaralama

Suclarim biri taksirli digeri kasitli acik ceza evine teslim olamam gerekiyor ne kadar sure yattiktan sonra denetime ayrilirim acil yrdimlarinizi ricaederim

İyicalismalar

admin

en geç 30 güne kadar denetimli serbestliğe ayrılırsınız.

Kaya

Meraba yardımcı olabiirmisiniz size.zahmet
Suç 2010 yılında islen3 yıl.1 ay 15 ceza onandi terör suclarindan daha once 1yil kapalı infaz kurumunda geçirdi 19 temmuz 2017 den beride tutuklu acaba bir yılın altına düşünce suç denetim serbestligindn faydalanır mi içerde olduğu müddetçe bir bir.disiplin suçu almamıştır tesekkuler ilginiz için

Sinem

Eşimin denetimi yandı 05.05.2017 tarihinde koşullu saliverme tarihi 18.10.2017 cezası 5 ay kaç ay yatar?

admin

içeride mi şuan anlamadım, koşullu salıverilmesi 18.10.2017 ise o tarihte çıkar.