Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Ceza yargılaması sonucunda kurulan hüküm aslında tam olarak hapiste yatacağınız süreyi göstermez. Ceza hukukunun bir uzantısı olan infaz rejimi hapiste kalacağınız süreyi belirler. Hapis cezasının ne kadarını ceza evinde geçireceğinizi yatar hesaplama ile bulabilirsiniz. İnfaz hesaplama veya ceza hesaplama şeklinde de tanımlanan bu hesaplamayı nasıl yapacağınızı yazımızda açıklamaya çalıştık.

Ceza yargılaması sonucunda Mahkeme kararında aleyhinize verilen hapis cezası süresinin bir kısmını kapalı ceza infaz kurumunda, bir kısmını açık ceza infaz kurumunda, bir kısmını ise denetimli serbestlik altında ve şartlı tahliye hükümleri çerçevesinde cezaevi dışında geçirirsiniz. Tüm bunlar infaz hukuku kurallarına göre belirlenir.

İnfaz hukuku ve infaz rejiminin kurallarını belirleyen temel kanun 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’dur. Bunun dışında çeşitli Kanun, Yönetmelik ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde infaz rejimine ilişkin kurallar ve düzenlemeler yer almaktadır.

Ceza İnfaz hesaplaması yapabileceğiniz uygulamaların listesi için tıklayınız:
https://www.hukuknotlarim.com/yatar-hesaplamasi-yapabileceginiz-uygulamalar/

Genel olarak bilmeniz gereken 2 önemli ayrımdan bahsetmek gerekirse:

 • Eğer suç tarihi 01.06.2005 – 01.07.2016 tarihleri arasında ise:
  671 sayılı KHK hükümleri uygulanır ve aldığınız hapis cezasının 1/2’sini yattıktan sonra koşullu salıverilmeden yararlanabilirsiniz. Denetimli serbestliğe ise koşullu salıverilme tarihinize 2 yıl kala ayrılabilirsiniz.
  *** Örneğin 10 yıl hapis cezası aldığınızda 3 yıl hapis cezasını yattıktan sonra denetimli serbestliğe ayrılırsınız, 5. yılın sonunda ise koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanırsınız.
 • Suç tarihi 01.07.2016 sonrası ise:
  5275 sayılı Kanun 105/A maddesi hükümlerine göre aldığınız hapis cezasının 2/3’ünü yattıktan sonra koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilirsiniz, denetimli serbestliğe ise koşullu salıverilme tarihinize 1 yıl kala ayrılabilirsiniz.
  *** Örneğin 10 yıl hapis cezası aldığınızda 5 yıl 8 ay 3 gün sonra denetimli serbestliğe ayrılırsınız, 6 yıl 8 ay 3 gün sonra koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanırsınız.

CEZA İNFAZ HESAPLAMASINA İLİŞKİN MESAJLARINIZA CEVAP VERİLMEMEKTEDİR.
Sayfamız aracılığı ile ulaşabileceğiniz yatar hesaplama uygulamaları ile ceza infaz sürenizi öğrenmeniz mümkün.
Sitemizin sağ üst bölümünde yer alan arama kısmına “yatar hesaplama uygulama” şeklinde yazarak arattığınızda infaz hesaplama yapabileceğiniz uygulamalara ulaşabilirsiniz.

ceza hesaplama

Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Uygulaması

Ceza yatar süresi pek çok faktöre göre değişiklik arzedebilmekteidr. Suç tarihinin 31 Haziran 2016’dan önce olup olmadığı, ceza hükmünde tekerrürün uygulanıp uygulanmadığı, mahsup edilecek tutuklulukta geçen sürenin bulunup bulunmadığı, 671 sayılı KHK’nın geçici 6. maddesi uyarınca suç tarihinin 1 Temmuz 2016’dan önce ve ilgili maddede yazan suçlardan olup olmadığı, eğer suç tarihinde 18 yaşından büyük iseniz ceza aldığınız suçun TCK 102, 103, 104/2-3, 188. maddelerine uyup uymadığı gibi soruların cevabı infaz süresini etkilemektedir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.hukuknotlarim.com/hukmun-aciklanmasinin-geri-birakilmasi/

Mahkeme kararında sonuç cezada hükmolunan hapis miktarını gün ay ve yıl olarak belirtmeniz gerekiyor. Bunun haricinde hakkınızda hükmolunan cezaya ilişkin suçla ilgili ve infaz rejimine ilişkin bir takım bilgileri de vermeniz daha sağlıklı sonuç almanız için gerekmektedir. Bu bilgiler verilemeden de yatar hesabı yapılabilir ancak bu durumda bazı özel durumlar göz ardı edileceğinden tam olarak doğru sonuca ulaşamamanız olasıdır.

Bunların yanında cezanın yüksek güvenlikli bir kapalı ceza infaz kurumunda geçirilip geçirilmediği, cezanın TCK 142, 148, 149, 188, 199 maddelerinden birine uyup oymadığı, aynı şekilde cezanın TCK 102, 103, 82/1-d, 86/3-d, 96/2-b maddelerine uyup uymadığı, kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumlarına ayrılacak olan hükümlülerle ilgili 221. maddeye uyup uymadığı, terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup da örgütten ayrıldığının sabit olması durumunun mevcudiyeti de istenilen bilgiler arasındadır.

Son olarak cezada 15 yaşını doldurana kadar geçen ya da geçecek süre, mahkumiyetten 2 kez tekerrür uygulanıp uygulanmadığı, 5 yıl veya dava fazla hücre cezası alınıp alınmadığı ve alındıysa üzerinden 1 yıl geçip geçmediği, 6/2-c ve 6/2-ç maddeleri kapsamında olmayan terör ve örgütlü suçların söz konusu olup olmadığı, kapalı ceza evinden firarın bulunup bulunmadığı, açık ceza evinden 2 kez firarın bulunup bulunmadığı, cezanın icra iflas kanunundakiler hariç hapsen tazyik veya displin cezası olup olmadığı da detaylı bilgiler arasında sorulmaktadır.

İşte görüldüğü üzere toplam hapiste yatılacak süreyi bu kadar fazla faktör etkilemektedir. Bu bilgileri yanlış vermeniz halinde hatalı sonuç almanız da pek mümkündür. Savcılıktan tarafınıza tebliğ edilen müddetname her zaman sizin için infaz hesaplama noktasında en doğru sonucu verecektir.

Bazen müddetnamede farklı verdiğiniz bilgilerde farklı bir sonuç elde ettim şeklinde sorular gelmektedir. Bu durumda müddetnameye itibar edilmesini tavsiye etmekteyiz. Muhtemelen bize verdiğiniz hatalı bir bilgi ya da eksik bilgi sebebiyle böyle bir farkın oluşması söz konusu olmuştur. Bu durumda müddetname sizin için en doğru bilgi olacaktır. Sitemiz ise ne kadar hapis yatacağınız konusunda size bir fikir vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Denetimli Serbestlik Nedir ?

Yazımızın başında mahkemede hükmolunan cezanın tamamı cezaevinde geçirilmez bir kısmı kapalı ve/veya açık ceza infaz kurumlarında geçirildikten sonra denetimli serbestlik döneminin başlayacağını söylemiştik. İşte şimdi biraz işin bu boyutundan bahsedelim.

Denetimli serbestlik aslında hükümlünün kısmi olarak denetimli bir şekilde özgür kılınmasıdır. Kanunlarda belirlenen çerçeve kurallar içerisinde mahkeme ve mevzuat tarafından belirlenen süre kadar devam eden, hükümlüyü topluma kazandırmayı amaçkayan bir infaz sistemidir. Esasen buna bir infaz sisteminden ziyade bir uygulama demek işin mahiyetine daha uygun düşecektir.

yatar hesaplama

Denetimli serbestlik ile bireyi suça sürükleyen kötü huylarından arındırma, tekrar suç işlemesinin önüne geçme, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlünün takibi, uyuşturucu madde bağımlılığının rehabilitesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi ve toplumun korunması gibi amaçlar güdülmektedir. ( bkz. http://www.cte-ds.adalet.gov.tr/ )

Denetimli serbestlik süresince kişi her ne kadar cezaevi dışında bulunuyor olsa dahi bu süreç boyunca  hükümlü denetimli serbestlik bürosunun denetimi, gözetimi ve takibi altındadır. Açık ceza infaz kurumu içerisinde olduğu süreçte de hükümlü belirli aralıklarla izne çıkabilmekte, belirli gün ve saatleri infaz kurumu dışında geçirebilmektedir.

Müddetname Nedir ?

Müddetname savcılık tarafından hazırlanan ve ne kadar süre cezaevinde kalacağınızı belirten bir resmi belgedir. Burada yer alan bilgiler resmi makamlar tarafından hazırladığından internetten alacağınız infaz bilgileri arasında fark oluşması halinde müddetnameye itibar etmeniz gerekir. Bu konuda çok soru geldiği için tekraren söylemek ihtiyacı hissediyoruz; bazen müddetname ile sitede yer alan ceza hesaplama uygulaması arasında fark oluştu, bu farkın sebebi nedir diye soruyorsanız muhtemelen uygulamada detaylı bilgiler kısmında bazı seçenekleri yanlış işaretliyorsunuz demektir.

Ayrıca mahkeme şu kadar ceza verdi, şu suçtan dolayı ne kadar hapis yatarım şeklinde çok soru geliyor. Aslında bu şekilde soru sormak yerine uygulamaya girerek kendinizin bu sonucu görmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü uygulamaya girerseniz orada çok fazla ayrıntının yer aldığını ve sizin verdiğiniz sınırlı bilgi ile tüm bu ayrıntıları değerlendirmemizin mümkün olamayacağını farkedebilirsiniz.

İnfaz Çağrı Kağıdı Nedir ?

Mahkemede hapis cezasına mahkum olan ve cezası tüm temyiz süreçlerinden geçerek kesinleşen hükümlüye savcılık tarafından infaz çağrı kağıdı gönderilir. Bu çağrı kağıdında hükümlüden cezasına başlanabilmesi için en geç 10 gün içerisinde teslim olması istenir. Peki hükümlü bu çağrıya uymazsa ve teslim olmazsa ne olur ? Bu durumda hükümlü hakkında yakalama kararı çıkartılır ve yakalama kararı gereği hakkında yakalama işlemi yapılarak infazına başlaması sağlanır.

Hapis Cezası Nasıl Ertelenir ?

Hapis cezasının ertelenmesi bazı şartlarım mevcut olması halinde mümkün olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse hastalık hali, akıl hastalığı, hamilelik gibi sebeplerin varlığı halinde infaz ertelenebilir. Hamilelik halinde hem hamilelik süresince hem de hamlelikten sonra belli bir süre cezanın infazının ertelenmesi mümkündür. Hatta hamilelik bakımından hapis cezasının infazına başlanan hükümlüler dahi cezanın infazının ertelenmesini talep edebilmektedirler.

Buna benzer mazeretler bulunmasa dahi çağrı kağıdına uyarak süresinde teslim olan hükümlülerin mahkum oldukları suç kasten işlenebilen bir suç ise 3 yıl veya daha altı olması halinde, taksirle işlenebilen bir suç ise 5 yıl veya daha altında olması halinde infazın ertelenmesinin talep edebilmektedirler. Bu talep savcılıklara yapılmaktadır ve kabul edilmesi tamamen savcının takdirine bağlıdır. Savcı talebi yerinde görürse infazı 1 yıla kadar erteleyebilir. 1 yıl sonunda tekrar başvurmanız halinde bu süre 1 yıl daha uzatılabilir ancak üst sınır 2 yıldır. Toplamda 2 yıldan daha fazla hapis cezasının infazı ertelenememektedir.

Hapis cezasının infazı için infaz çağrı kağıdı gönderilir ve 10 günlük teslim olma süresi tanınır. Bu süre içerisinde teslim olmayan hükümlü hakkında savcılık yakalama kararı çıkartır. Eğer hapis cezasının infazının ertelenmesi isteniliyorsa bu 10 günlük süre içerisinde teslim olarak erteleme gerekçelerini ilgili infaz savcısına sunmanız gerekmektedir.

Vermiş olduğunuz bilgilerdeki hata veya eksiklik nedeniyle verilen cevaplarda hata olabilir. Hukuknotlarim.com bu sebeplerle verilen hatalı bilgiden dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu sayfada verilen cevaplar takipçilerimizin bir fikir edinmesi amacıyla meraklarını gidermek amacıyla verilmekte olup en doğru bilgiyi savcılık ve denetimli serbestlik bürolarından alabilirsiniz.

GÜNCELLEME:
CEZA İNFAZ HESAPLAMASINA İLİŞKİN MESAJLARINIZA CEVAP VERİLMEMEKTEDİR.

Her gün çok fazla infaz hesaplama isteği geldiğinden bizim açımızdan tüm bu hesaplama isteklerinize tek tek cevap verebilmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle ceza hesaplama konusunda anlayış göstermenizi ve sitemize bu konuda soru göndermemenizi rica ediyoruz. Sitemizin sağ üst bölümünde yer alan arama kısmına “yatar hesaplama uygulama” şeklinde yazarak arattığınızda infaz hesaplama yapabileceğiniz uygulamalara ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

“Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır ?” üzerine 272 yorum

  • Merhabalar Murat Bey,
   Yorumunuzu tekrar göndermeniz mümkün mü acaba, yazarken bir hata oldu sanırım eksik çıkmış.

   Cevapla
   • avukat bey benım toplamda 4adet dosyam bulunmakta
    – mahkeme 1.dosyamda güveni kötüye kullanma sucundan 5ay hapıs cezası verdi temyız ettım aramızda anlasmamız yonunde cevap geldı
    -2.dosyamda belgede sahtecılık sucundan 1yıl 8ay ceza verdi ve bu cezayı 1yıl 8 ay suc ıslememem kaydıyla af ettı ben bu dosyayıda temyız ettım ve daha sonucu gelmedı ayrıca vermıs oldugu sure ıcınde asla suc ısleedım fakat eskı dosyam temyızden geldı bu dosya bunu etkılermı?
    -3.dosyam guvenı kotuye kullanmak sucundan 6ay ceza verdı ve temyız ettım daha her hangı bır cevap gelmedı
    -4.dosyamda belgede sahtecılıkten 15ay ceza verdi ve temyız etmıstım bozma kararı vermıs 12/12 de mahkemem var sizce benı nasıl bı sey beklıyor ve ben yurt dısındayım mahkeme hapıs cezasını onarsa benım bulundugum ulkeye turk fırmasında calısıyorum oraya herhangı bır belge gelırmı bana yardımcı olurmusunuz lutfen
    CEZALARIMIN HEPSI KABUL EDILSE YATARIM NE KADR OLUR?

    Cevapla
    • Bozmadan gelen dosyalarınız denetimi etkilemez, yurt dışına herhangi bir kağıt gelmez, cezanın infazı için çağrı yapılır ve yakalama bu şekilde yakalama çıkartıldığı takdirde ülkeye giriş yaparsanız yakalanırsınız. 4 dosyanız da henüz kesinleşmemiş şimdiden yatar hesabı yapmak yanlış olur.

     Cevapla
     • 5,ay acık cezada hapis aldım yatarı kac gün olur bu arada kamuya yararlı calışırken geldi hapis cezam bilgi verirseniz sevinirim

   • Merhabalar,

    Babam 23.12.2016 tarihinde seyyar tezgahta 556 adet kacak sigara ile yakanlanmıştır. Davasi gorulmus, temziye gitmis, satmak amaciyla bulundurduğunu kabul etmis, pismanligini dile getirmistir. Sonuc olarak 2 yil 6 ay hapis cezasi ve 250 tl para cezasina carptirilmistir. Durusma tarihinin ustunden 1 yil gecmeden de infaz cagri kagidi eve ulasmistir, teslim olmus ve 6 gundur de acik cezaevindedir. (250 tl odendi. )

    Muddetnamesinin gelmesini bekliyor. Birkac avukat yatarinin 8 ay oldugunu soylerken bazilari da girdi cikti yapabilecegini soyluyor. 57 yasinda sicili temiz, adina acilmis baska dava yok. Bu durumda gercekten 8 ay yatar mi yoksa boyle davalarda girdi cikti mi yapar? Lutfen yardimci olur musunuz?

    Cevapla
   • Merhaba admin size sorom2016 cikan yasada 5 yil indim verildi .2016dan once 2009 2012 tarihlerinde benim oglumun 5 dosyasi vardi toplam cezasi 38 yil dosyalar farkli tarihler cezalari var bu 5 yildan yararlana bilirmi . 2012 yilinda aciktan firar etti ilk dosayasini yatarken 5 yil kapalida kaldi sucsuz arkadaslarinin sucunu cekti obur dosyalari onaylanmadan firar ettti 2016da 5 yil indirim yetersiz diye teslim olmadi zaman asimindan faydalanmak icin bekliyor dosyalar 2015 en son dosyasi onaylandi en buyuk dosyasi 4 yil bir dosyada farkli suclar var nezaman biter cezasi 5 yillik 2016 yasasindan faydalanirmi simdiden allah razi olsun admin

    Cevapla
   • Eşimin 3 dosyasi birleştirildi 1.inci dosyası 1 yıl ikinci dosyası 10 ay 3.üncü dosyası 6 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay oluyo ama kac ay yatar bilmiyoruz Şuan açık cezaevinde kaç ay kalır orda lütfen bilgi verir misiniz avukat bey

    Cevapla
 1. 2 yıl 9 ay 22 gün ceza aldı kuzenim suç tarihi 2003 felan yaşı 12 ydi o zaman 2016 ceza göndermişler cinsel istismar sucundan ne kadar ceza yatar

  Cevapla
  • Verdiğiniz bilgilere göre infaz süresi 1 yıl 4 ay 26 gün olarak gözüküyor. Hemen denetimli serbestliğe ayrılması gerekir ancak bu cezaevine göre 1 ila 30 gün arasını bulabiliyor. İyi halli olarak tespit edilmesi halinde denetimli serbestlikle cezaevinden çıkar.

   Cevapla
  • 13.06.2016 tarihinde suç işledim 3 dükkana girdim üçünden ayrı ayrı 2 yıl 9 ay ceza aldım ne yapmaliyim

   Cevapla
   • avukat bey benim esim 15 ay kesinleşmiş ceza aldı suan cezaevinde acığa teslim olmamış birde infaz yakmış galiba nekadar yatacak kapalı cezaevinde 9 gündür yatıyor eşim nekadar yatacak orda

    Cevapla
 2. Merhaba yatar hesaplama konusunda acil yardımcı olur musunuz?
  Suç tarihi: 21.03.2011
  Tutuklanma tarihi: 22.03.2011
  İddianamenin tanzim tarihi: 19.07.2011
  Gerekçeli karar tarihi:28.01.2013
  Yargıtay onama kararı tarihi:23.09.2014
  Cezalar
  12 yıl 6 ay
  17 yıl 8 ay
  1 yıl 3 ay
  Kapalı ceza infaz kurumklarından birinde ve 18 yaşından büyük. Disiplin ve hücre cezası yok
  81/1

  Cevapla
  • 12 yıl 2 ay 11 gün (4451 gün) sonra şartla tahliye edilme hakkı kazanacaksınız.
   10 yıl 2 ay 11 gün sonra denetimli serbestliğe ayrılırsınız. (3721 gün)
   Yatacağınız 10 yıl 2 ay 11 gün hapsin 8 yıl 8 ay 17 gün (3177 gün) kadar kısmını kapalı ceza evinde geçirmek zorundasınız.

   Cevapla
 3. Benim esim otobus soforu baska bi arac sahibi sofor istemis ve buda cevresinden bi sofor gondermis oda multeciymis adam yakalanmis esimin adini verip o gonderdi demis ve esimi aldilar mahkeme cikana kadar cezaevine aldilar 13 gundur orda mahkeme gunu nezaman belli olur birde nekadar yatar bi sucu da yok

  Cevapla
  • Eşiniz soruşturma kapsamında tutuklanmış anladığım kadarıyla, savcılık dava açılana kadar her ay düzenli olarak eşinizi mahkemeye sevk ederek tutuk inceleme talep edecek, hakim her ay eşinizin tutukluluk durumunu değerlendirecek. Bu süreçte her ay yapılan incelemelerde tahliye olabilir, hakkında dava açılırsa mahkeme yeniden değerlendirecek bu noktada da tahliye olma ihtimali var.

   Onun haricinde ne kadar ceza alacağını tahmin edebilmek için savcılığın hazırlayacağı iddianameyi görmek lazım, şuan erken.

   Cevapla
 4. 220/1 maddeden 3,9 ceza aldım 7,9 yağmadan ceza aldım30ay yaattım tahliye oldum hakim mikerrirlere özgü diye yazmış suç tarihi 2008

  Cevapla
 5. İyi günler eşim daha önceden uyuşturucu suçundan 7ay yatıp tahliye olmustu kendinin yaşı 17 ve 04.10.2017tarhinde eski bu Yatigi cezasının kesilmiş cezası geldi 4yil 7ay şuanda çocuk koğuşunda kapalı da yatıyor peki sizden ricam ve istediğim eşim daha çok yatar mı ??

  Cevapla
  • Acaba hangi maddeden ceza aldı biliyor musunuz ? uyuşturucu madde kullanmak mı, satımını kolaylaştırmak mı, ticaretini yapmak mı ?

   Cevapla
 6. İsmim Ufuk Babam 46 Yaşinda Cezaevine girdi 27 gündür iceride 2 yıl 3 yıl 10 Ay 3 Ayrı dosyadan ceza aldı. 15 bin lirada adli para cezası var yatarı ne kadardır

  Cevapla
 7. Merhaba

  1 sucum 2.ay 15 gun hapis cezasi taksirle yaralanmaya neden olma

  2 sucum 10 ay hapis yaralama

  Suclarim biri taksirli digeri kasitli acik ceza evine teslim olamam gerekiyor ne kadar sure yattiktan sonra denetime ayrilirim acil yrdimlarinizi ricaederim

  İyicalismalar

  Cevapla
 8. Meraba yardımcı olabiirmisiniz size.zahmet
  Suç 2010 yılında islen3 yıl.1 ay 15 ceza onandi terör suclarindan daha once 1yil kapalı infaz kurumunda geçirdi 19 temmuz 2017 den beride tutuklu acaba bir yılın altına düşünce suç denetim serbestligindn faydalanır mi içerde olduğu müddetçe bir bir.disiplin suçu almamıştır tesekkuler ilginiz için

  Cevapla
 9. Eşimin denetimi yandı 05.05.2017 tarihinde koşullu saliverme tarihi 18.10.2017 cezası 5 ay kaç ay yatar?

  Cevapla
  • malatya 7 aslıye cezasında bıçaktan dolayı almış olduğum ceza toplam 6 aydır açık infaz kurumu demiş nedadar yatarım ben bu cezayı beni bu konuda bilgilendirirsenız çok memmun olurum sizden çok acil olarak cevap beklıyorum

   Cevapla
 10. Merhaba bi akrabam ulkeye kaçak icki getirmekten 2 yıl 6 ay ve 1000 lira adli para cezasi ciktİ yatarı nedir

  Cevapla
   • merabalar 1 yıl 14 ay 20 gün ceza aldım ne kadar süre ceza evinde kalırım kimisi diyor 10 gün yatar çıkarsın kimiside 8 ay yatarsin diyor lütfen yardımcı olurmusunuz

    Cevapla
 11. ben terör sucu isnadı ile 23 ay tutuklu kaldım. tahliye edildim. yargılama devam ediyor . berat edeceğimden eminim .. bu durumda 23 ay haksız hukuksuz tutukluluk için maddi manevi tazminat takriben ne kadar olur?
  ya da hasbel kadar örneğin terör sucundan 7 yıl hüküm verseler onanma süreci nedir . ve bunca tutukluluktan sonra yatarı nedir . tesekkürler

  Cevapla
  • gelirinize göre tazminat değişir. terör suçundan kastınız nedir ? terör örgütü üyeliği mi, propaganda mı, pek çok türü var ? hangi maddelerden dolayı hakkınızda hüküm kurulacak buna göre değişir.

   Cevapla
 12. Mrb ben 2015te kasten oldurmeden yargilandim 2 ay kapalida yattim olay islendiqinde yasim tutmuyordu sartli tahliyeyle serbest kaldim 2016da 8 4 ay ceza aldim yatari nekadardir ogrenebilirmym

  Cevapla
 13. 3.asliye ceza mahkemesi 3.yil 1 ay 15 gun uyusturucu madde kullanmak sucundan ceza verdi temyiz ettim yargitay bu karari bozup yeniden yargilanmami istedi bugun yargilandim kamera sistemi ile ve ceza 1 yil 8 ay olarak belirlendi ama temyiz kapali ve daha onceki ciktigim butun mahkemelere ihtarda bulunucak ve tekrar yargilanicam ne olur ne kadar yatarim yardimci olabilirmisinz

  Cevapla
  • Bu aldığınız 1 yıl 8 ay cezayla ilgili olarak açık ceza evine girdikten sonra 1 ay içerisinde denetimli serbestliğe ayrılırsınız ancak daha önceki yargılamalardan dolayı da denetimleriniz vardı galiba mahkeme ihbarda bulununca onlar da tekrar gündeme gelecek, o yargılamalardan dolayı da ceza alabilirsiniz.

   Cevapla
 14. BEN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ 220/7 DEN 2 YIL 1 AY CEZA ALDIM. KAPALIYA DAVET EDİLDİM. YATARIM VE AÇIĞA GEÇME DURUMUM NASIL OLUR. 2017 ÖNCESİ 2016 SONRASI TARİHLİ SUÇ ZAMANI. TEŞEKKÜRLER. İYİ GÜNLER.

  Cevapla
 15. Merhabalar
  İki ayrı suçtan ceza aldım. Suç tarihi 03.08.2010
  1. Nitelikli dolandırıcılık suçundan; 10 ay hapis, 5.555 TL adli para cezası, hapis cezamın ertelenmesine, 1 yıl süre ile denetime tabi tutulmama, TCK 53 ve CMK 231. maddelerin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

  2. Resmi belgede sahtecilik suçundan; 2 yıl 1 ay hapis cezası ve hak yoksunluğu cezası, TCK 50, 51/1 ve CMK 231. maddelerin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

  Dosyalarım şu an yargıtayda. Sizden ricam aşağıdaki sorularımı cevaplamanız;
  —- İlk suçumda aldığım cezaya karşılık verilen 1 yıl denetime tabi tutulması ne demek?
  — Her iki suçtan toplamda ne kadar hapis yatarım(Kapalı ve açık cezaevi olmak üzere)
  — Bu suçların zaman aşım süresi ne kadardır?

  Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

  Cevapla
  • Nitelikli dolandırıcılıktan hagb vermiş 5 yıl süreyle başka bir suç işlemezsen bundan sabıka almazsın. 1 yıllık denetimin ne olduğunu kararda yazmıştır.

   Resmi evrakta sahtecilikle ilgili olarak 2 yıl üzerinde kaldığı için hagb verememiş yani bu infaz edilecek. açık cezaevine girdikten sonra 1-30 gün arası süre içerisinde denetimli serbestliğe ayırırlar.

   Suçların ceza zamanaşımı 10 yıl.

   Cevapla
 16. Sayın Uzman Avukatımız, Karşılıksız verdiğiniz bu hizmet için teşekkür ederiz, benim sorumda
  TCK 220/7 Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.
  2 yıl 1 ay ceza aldım acaba yatarı ne kadardır (açık’tamı kapalı’damı olur) saygılarımla
  (bir websitesi otomatik olarak hesaplarken şöyle yazıyor) acaba doğrumudur?
  —-
  Sanığa verilen ceza 2 yıl 1 ay 0 gün hapis cezasıdır.
  Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 6 AY 25 GÜN HAPİS cezasıdır.
  Sanık 0 YIL 6 AY 25 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.

  Cevapla
   • Sayın Avukatım Suç Tarihi 2015,

    Lütfen verilen Cezanın nerede çekileceği (Açık – Kapalı) olarak’ta bilgi vermenizi arz ederim

    Cevapla
    • 1 yıl 15 gün (380 gün) sonra şartla tahliye edilme hakkı kazanacaksınız.
     Hemen denetimli serbestliğe ayrılırsınız.
     Ancak açık cezaevinde 1-30 gün kalıp iyi halli olmak kaydıyla tahliye edilirsiniz.
     Bu halde cezaevinde kalma süresinin 1 ila 30 gün arasında değişmesinin nedeni her cezaevinin iş yükü ve işlem hızının farklı olması, iyi hal kararı için İnfaz hakimliği sürecinin infaz hakimliklerine göre farkı sürelerde olmamasındadır.
     Kapalı cezaevine girmeksizin doğrudan açık cezaevine ayrılırsınız.

     Cevapla
     • Sayın Avukatım benim gibi binlerce kişi sitenizi ve Değerli bilgilerinizi okuyor, sonsuz minnettarım, Son olarak affınıza sığınarak birşeyi daha sormak istiyorum,

      TCK 314/2 atıf yaparak TCK 220/7 gelidi karar

      Yani şöyle,
      Terör örgütü üyeliği 5 yıl, Silahlı olduğu için Yarı oranında artırıldı 2,5 yıl daha toplam 7,5 yıl ama sonra (7) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

      1/3 düşüp, duruşma’da iyi hal vs toplam ceza 2 yıl 1 ay kaldı

      Yani buna göre (Terör suçundan ceza almışsak bile sizin hesapladığınız gibimidir) Yoksa TERÖR suçu olduğu için daha uzun mu yatar?

      Lütfen affedin kıymetli vaktinizi alıyoruz ama endişeliyiz,

     • Yazdığım şekilde olacağını düşünüyorum ancak en doğru bilgiyi savcılıktan alabilirsiniz.

 17. Mrb 7 sene 6 ay kesilmiş ceza var 2 sene yatar var cezanın olay cinayete fikir eylem birliği 81
  Maddeden açilmişti dosya tekerrür yok sabıka yok yıl 2012 netice ne olur

  Cevapla
 18. Merhabalar
  Ben 2010 yılında tutuklandım 500 gün tutuklu kaldım ve tahliye oldum mahkeme 5 yil ceza verdi ve 1 hafta önce onaylanmış acaba daha ne kadar ceza yatırirlar açık Ceza evindemi yatarım.
  ŞİMDİ ÇOK TEŞEKKÜRLER…

  Cevapla
 19. Suç tarihi 2015

  Eğer zahmet olmazsa AÇIK veya KAPALI cezaevindeki yatar. Bunuda eklemenizi arz ederim

  Cevapla
 20. 05 02 2015 tarihinde ölümlü trafik kazası sonucu yerel mahkemeden 15 06 2015 tarihinde 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım.dosya yargıtaydan 19 10 2017 tarihinde onandı. tutuksuz yargılandım. yatarım ne kadardır teşekkürler şimdiden. Suç(taksirle ölüme neden olma)

  Cevapla
 21. Esim uyusturucu ve uyarici madde ticareti yapma veya saglama sucundan 5 yil ceza aldi suc tarihi 2011 yargitay onayladi 15 gundur ceza evinde ne kadar kapalida ne kadar acikta yatar sartli tahliye suresi nedir

  Cevapla
  • 1 yıl 9 ay 3 gün sonra denetimli serbestliğe ayrılır, kapalıda yatacak son 1 ay kala açığa geçer.

   Cevapla
 22. 3 ay tutukluluk suresi dusuluyor demi bide ikameti olan sahre sevk icin kendisimi avukat mi dilekce vermesi gerekir

  Cevapla
 23. slm eşim 20.10.2016 tarihinde trafik kazası yaptı eşime daha önce husumetli olan birisi arkadan carpıyo ve bizim araba savrulup dilenen çocukların üzerine düşüyo çcuklardan ikisi ölüyo biri yaralandı ihtisastan gelen raporda eşimin tali kusurlu arkadan çarpanın asli kusurlu olduğu yazıyor ve eşim 1yıl 3 gündür tutuklu olarak cezaevinde ayrıca son çıktığı mahkemede savcı tahliye istedi 15 gün sonra 5. mahkemeye çıkcak eşim kaç yıldaha cezaevinde kalır kapalıda yada açıkta lütfen enkısa zamanda yanıt verin şimdiden teşekkürler

  Cevapla
  • Taksirle ölüme sebebiyet vermeden açılmış dava, bilirkişi eşinize tali kusur atfettiği için mahkumiyet alabilir. Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yararlanmasına sebebiyet vermenin kanundaki cezası 2 yıldan 15 yıla kadar hapis. Gördüğünüz üzere ceza makası çok geniş, olayın oluşuna göre hakim takdir edecek sonuç cezayı. Ancak bu cezanın belirlenmesi ile ne kadar yatar, nerede yatar hususunda bir şeyler söylemek mümkün hale gelir.

   Cevapla
 24. Merabalar ben silahlı suç örgütünden 18 ay tutuklu kalıp tahliye olduktan sonra kararda 6 yıl 8 ay ve 17 bin tl silah ticaretinden ceza alidim .suç tarihi 06.04.2015 örgütten ceza almadim dosyayı temyize gönderdik. Tekrar içeriye girermiyim yargıtayda para cezası yada hapis cezası düşer mi daha önceden hiç sabikam yok ve karar verildiği halde hala karakola imza atiyorum bunun faydası olurmu şimdiden teşekkür ederim Allah herkesin yardımcısı olsun kimseyi zor durumda bırakmasın.

  Cevapla
  • Dosyayı bilmeden yargıtay sonucunu bilmemiz mümkün değil. İmza yükümlülüğünüz devam ediyor, imzaya devam.

   Cevapla
 25. Birde imzamin sonlandirilmasina iyi etki yapacak bi dilekce örneği gönderir misiniz mahkeme heyetine gondersem?

  Cevapla
 26. Merhaba sajyın avukat bey benim size sorum eşim iki ayrı suçtan yatiyo dosya birleşti muddetnamede biri 4 yıl 4 15 gün bunun 113 gününü yatti diğeri iki yıl kavgadan infaz türünde 4 yılın 107/2 md 1/2. 2 yılın ise yine aynı 107/2 md 1/2 koşullu saliverilmede 7.8.2020 bunun iki senesi denetimli serbestlik şimdi bir ayı geckindir ceza evinde 11 gün kapalı da kaldı şuanda açıkta acaba ne kadar yatar lütfen cvp yazin şimdiden sagolun

  Cevapla
 27. Kuzenim cinsel istismar suçundan 15 ocak 2015 tutuklanıp 9eylül 2015 te mahkemenin devamıyla koşullu serbest bırakıldı ve 17 temmuz 2017 tarihinde mahkeme tutuklama verdi şuan onaylanmadı fakat verilen ceza 12yıl 6 ay yatarı ne kadar olur

  Cevapla
  • eşim 5sene aldı 1sene 1aygeçti nezaman belli olur artık yordum hiçkimse yadım edenim yok cocuk askere gidecek

   Cevapla
 28. Merhaba Avukat Bey Hakim bana 1 Dosyadan 2 Ayrı Ceza Verdi 2 yıl 7 ay 7 gün ve 2 yıl 1 ay şimdi bu cezadan ayrı ayrı denetimli serbesrtlik hakım varmı ? ben dosyayı temyiz ettim yargıtay kararı bozdu tekrar yargılanıcam yargıtayın bozma sebebini bilmiyorum durum ne olur

  Cevapla
  • Merhabalar kolay gelsin. Sorum şu; benim nisanlim baska bir suçtan (terör suçu ) tutuklu yargılanırken eski bir dosyasından ceza aldı aynı dosya kapsamında 3 ayrı ceza aldı. 3 yıl 1 ay 15 gün örgüt üyeliğinden 10 ay mukavemet ve yine aynı karar ve esas numarası ile 10 ay daha mukavemetten aldı. Aynı dosya içerisinde aynı suçtan 2 defa ceza verilir mi? Bu dosyadan 21 ay yatari var. Ayrıca daha öncede başka dosyalardan cezaevinde kaldı ama henüz sonuçlanmadı bu dosyalar. Peki bu yattığı süreleri ceza aldığı dosyaya mahsup edebilirmiyiz? Mahsup edilebiliyorsa 19 ayimiz var. Bu haliyle toplamda ne kadar cezaevinde kalması gerekiyor toplam yatari ne kadar olur? Bütün dosyaları terör suçundan dolayıdır. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Iyi çalışmalar kolay gelsin.

   Cevapla
 29. Merhabalr benim babam 12 kasimda bir yil olucak yatiyor suan 2006 dan beri s7ren bir dava biri ifade vermis üstüne 70 yasinda ve rahatsiz siyasi kogusundaydi ama bagimsiza alinmis bir yildir icerde temize gitmisti 4 yil iki ay ceza kesildi öncesindede toplam 9 ay yatmisti önceki tutuklamalarda bir yilda suan yatiyor cezasini hsaplarmisiniz denetimli serbestlikten yararlanicakmi

  Cevapla
 30. Meraba hocam simdi propagnadan 22 ay 10 gun ceza aldim hagb verildi ayni suc tarihjmdn de cumhurbaskanina hakaret davasi acildi 1 yil 2 ay ceza aldim hagb verilmedi istinaf mahkemesine gitti ne olur hocam

  Cevapla
 31. merhaba avukatım. teyzemin oğlu mardin cezaevinde 9ay 15 gün ceza aldı ve onu kilise gönderdiler fakat orada cezasının 12 ay olduğunu söylediler acaba cezalar ilden ile değişebiliyor mu yoksa keyfi uygulama mı . var mı çözümü? teşekkürler

  Cevapla
 32. Eşim 2011 yılından iftira sucundan 15 hapis cezası aldı tebligat elimize ulaşmadığı dan Çanakkale’de yakalandı 1 gece kapalida kaldı sonra serbest bıraktı bizde Sivas açık cezaevine geldik ama muddetname gelmediği için işlem yapılmıyor Çanakkale biz kargoya verdik 2gun içinde gelir dedi sizce iki günde gelirse yani pazartesi eşim denetimlige ayrilabiliyormu ayriliyorsa kaç günde olur

  Cevapla
 33. Merhabalar.. babam cinsel istismar suçundan 15 ay ceza aldı ceza yılı 2017.. denetimli serbeslikten yararlanabiliyor mu acaba

  Cevapla
 34. Merba birinci dosyamda 2 yıl 6 ay ceza aldım şu an denetim deyim 6 aydır 2yıl 6 ay daha cezam var temize yoladım gelmek üzere dır gelirse ne kadar ya tarım olacak ikinci dosyam 01,07,2016 dan sonra sigara kaçakçılık

  Cevapla
 35. İyi günler diliyorum avukat bey benim 34 ay 22 gün cezadan dolayı yakalanmam çıkmış polis gbt siyle 17/10/2017de yakalanıp Ayaş açık cezaevine koyuldum şuan izindeyim müddetnamem elime geçmedi suç mükerrür diyorlar buceza toplam dosyalarımdan cezai içtima yapılmış acaba açık cezaevinden nasıl nezaman denetimli serbestlik ten faydalanıp çıkarım

  Cevapla
 36. Ben örgüt üyeliğinden dolayı 7.5 yıl ceza aldım. Etkin pişmanliktan faydalanarak tck 221/4 göre 1/2 indirim aldım. Iyi hal de düştükten sonra 3 yıl 1.5 ay olarka ceza verildi. 11.5 ay yattıktan sonra adli kontrol şartı ile serbes kaldım.
  Gerekceli kararda tck 58/6 ve tck 58/9 dan bahsesiyor. Geriye kalan ceza yatacakmiyim yoksa denetimli serbeslikmi anlayamadim. Kararlı temmiz için itiraz ettim.
  Bana yatar konusunda bilgi verirmisiniz. (58/6 – 58/9)için
  Teşekkürler

  Cevapla
 37. Mrb.Esim 3 Nisan 2017 tarihinde FETÖ 220/ 7 den 5 yil ceza aldi.18 aydir tutuklu.Istinaf onarsa ne kadar daha cezaevinde kalır .Teşekkürler

  Cevapla
 38. lütfen yardım
  gerekçeli kararı anlayamadım.

  örgüt üyeliğinden ceza aldım ama cezanın durumunu gerekçeli karardan anlayamadım.

  1- Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkileri de dikkate alınarak alınarak, sanığa verilen cezadan TCK”nun 62. Maddesi uyarınca 1/6 oranında indirimle sanığın neticeten 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
  2- Sanığın TCK’nın 6/5-j maddesinde düzenlenen örgüt mensubu olduğu anlaşıldığından sanık hakkında hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK’nun 58/9 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre ÇEKTİRİLMESİNE,
  3- Sanık hakkında TCK’nun 58/6 maddesindeki hüküm karşısında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağının ihtarına.( ihtarat yapıldı )

  11.5 ay yattıktan sonra tahliye olmuştum. geri kalanı yatacakmıyım yosa denetimli serbeslim mi anlamadım.
  yatacaksam nekadar daha yatcağım..tenmiz için itiraz etmiştim sonuçlanmadı.

  Cevapla
 39. BİR SORUM OLACAKTI BEN 12.06.2017 TARİHİNDE YOLDA NORMAL YÜRÜRKEN BİR ARKADAŞ GÖRDÜM BİSİKLET GÖSTERDİ DEDİ BU BENİM KİLİTİNİ KAYBETTİM BENDE YARDIM BİLE ETMEDİM AMA KAMERADA GÖZÜKYOR AMA KARAKOL İFADESİNDE DEMİŞ ODA BİLİYORDU ÇALACAĞINI KARAKOL 2. İFADESİNDE DEMİŞ O NUN SUÇU YOK MAHKEME OLDU HAKİME DEDİ ONUN HİÇ BİR SUÇU YOK BEN ÇALDIM O SADECE KİLİDİMİN ANAHTARINI KAYBETTİĞİNİ SANIYORDU BENDE AYNI ŞEKİL DEDİM HAKİM 2YIL1 AY VERDİ ŞUAN İSTİNAF MAHKEMİSİNDE HERKES DİYOR BOZULUR . SİZCE BOZULURMU 2. SORUM İSE YATARI NE DİR ? KUSURA BAKMAYIN RAHATSIZ ETTİĞİM İÇİN ŞİMDİDEN SAĞOLUN

  Cevapla
 40. kolaygelsin 2013 de imar kirliliği sebebiyle 10 ay hapis aldım hakim 5 yıl hükmün açıklanmasını erteledi
  5 yıl dolmadan tehdit suçundan 3 bin tl ceza yedim ertelenen 10 aylık hapis kararı tekrar onandı kaç ay yatarım tşk

  Cevapla
 41. Merhabalar avukat bey, eşim hakaret sucundan 1 yil 3 ay ceza aldi ve 2. Kez tekerrur uygulandigindan kapali cezaevine geciriyor cezasini. Cezaevine giris tarihi 05.04.2017 girdiği ilk gunler açık cezaevine gecmek icin dilekce yazmıştı fakat red edildi ve acik hakkin yok denildi. 23.09.2017 tarihinde milasa sevk edildi ve 17.10.2017 tarihinde onu mugla acik cezaevine gonderdiler. Yasa degisikliginden dolayi acik hakki kazanmis. Suan acikcezaevinde 27 gun oldu muddetnamesini bekliyor.Ve bu arada daha once almis oldugu 1 yil 8 ay cezasida çıkmış. Bu durumda acik cezaevinde ne kadar kalcak yada direk denetimli serbestlik uygulanip tamamen cikarmi.

  Cevapla
 42. Meraba yardımcı olabiirmisiniz size.zahmet
  Suç 2010 yılında islendi 3 yıl.1 ay 15 ceza onandi terör suclarindan(üye olmamakla birlikte orgut adina suc isleme tas atma ) daha once 1yil kapalı infaz kurumunda geçirdi 19 temmuz 2017 den beride tutuklu acaba bir yılın altına düşünce suç denetim serbestligindn faydalanır mi içerde olduğu müddetçe bir .disiplin suçu almamıştır ohal bu durumu etkiler mi size zahmet bilgilendirirmisiniz.Teşekkürler

  Cevapla
 43. Selamlar. Daha önce işlemiş olduğum basit yaralama şuçundan 12 ay15 gün ceza aldım. Teslim oldum 11 gün açık cezaevinde yattım denetimiyle ayrıldım. Süreci tamamladım 2015 yılında (1 yıl) daha sonra alkollü araba kullanmaktan hakkımda dava açıldı 06.06.2017. 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezanın var. Mükerrer olduğum için bu sefer ne kadar ceza yatarım. Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler

  Cevapla
 44. Meraba babm 94 yilinda cezaevine girdi 17 yil 14 ay cezasi kesildi.Daha sonra 30.09.2001 yılında sartli tahliye oldu.normalde tahliye tarihi 03.10.2012 tarihiydi. Bu toplam cezasina itiraz edilms toplm.sucu 16 yil 22 ay olarak hesaplnms.Babam 2007 yilinda suc islems infazi yanms gelen ceza 1865 gün karar da dio ki 2007ile 2007 arasındaki süreyi 1865 gunu yatacak ama bu ilk cezasindn hesaplanms sanirim son cezadan degil dogru mu anlmism son olarak ben infaz memurundn babamn cezasinin 13 yil 22 ay olarak kesinlestigini ogrendim avukat verilen son cezaya da itiraz etms zamninda simdi babam 1865 gub mu yatack yoksa 13 yildn tekrr hesaplanacak mi sucu bu arada cezaevine gecen hafta girdi

  Cevapla
 45. Bi yakinim uyuşturucudan ilk mahkemede 12 yil 6 ay ceza aldi . Uyuştucu suçunu teröre sokmuşlar. Yakinim kapali ve acik cezaevimde ne kadar yaticak

  Cevapla
 46. kız 14,ben 16 yaşındayken arkadaşlık yaptık.ayrıldım davacı oldu..bütün raporlar temiz olduğu halde mahkeme 4 yıl 5 ay 10 gün ceza verdi.yargıtay onayladı..karar düzeltme de bulundum.ceza evinde yatarım ne kadardır. yardımcı olursanız çok sevinirim.TEŞEKKÜRLER…

  Cevapla
 47. Sayın avukatım öncelikle hayırlı günler, iyi çalışmalar.
  2015 yılında cinsel istismardan yargılandım(suç tarihi 2014)karşı taraf 15 yaşından büyük ben ise 23 yaşında idim savcılık tarafından hazırlanan mütalağada 8-15 yıl arası yargılanacağım TCK.103 yazıyordu fakat mahkeme duruşma aşamasında ortada fiili bir işlem olmadığı ve sadece telefon yazışmaları olduğu için(Sanırım bu nedenle) mahkemedeki savcı duruşma esnasında heyete burada cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kaldığını ve 3-8 yıl arası cezalandırılacağımı söyledi ve heyette buna uyarak sarkıntılık şeklinde ki cezanın el alt limiti olan 3 yıl hapis cezasını vererek sonrasındada mahkemedeki duruşlarımı gözönünde bulundurdukları için 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiler. Tabi bunun sonrasında dosyayı 04.2015 tarihinde yargıtaya yolladık.
  Efendim size ilk soracaklarım; 1.Bu dosyanın yargıtaydan dönüşü tahminen ne zaman olur?
  2.Sizin kanaatinizce yüzde kaç ihtimalle dosyam onanır?
  3.Böyle bir durumda yapılacak ekstra bir durum varmıdır başka mahkeme mercilerine başvurmak gibi, yoksa sadece yargıtaydan sonuç beklemelimiyiz?
  4.Olurda bu ceza onanırsa yerel mahkeme duruşmaları yeniden ele aldıgında bana eskiden verilen cezadan fazla ceza verebilirler mi?
  Yazdıklarıma zaman ayırıp okuyup cevapladığınız i.in çok teşekkür ederim en kısa zamanda tanışmak dileklerimle. SAYGILAR…

  Cevapla
 48. hocam merhaba benim lise son sınıfa okuyan 18 yaşındaki oğlum 41 gündür cezaevinde.savcılık makamına göre 2015 te oğlum 15 yaşındayken şehrin dışında boş bir arazide bulunan molotofların üçünde parmak izi varmış diyorlar.şu an oğlum tck 315 örgüte silah sağlama suçuyla mahkeme açılmış.sorum şu:
  1. parmak izi yeterli delil mi
  2.ne kadar ceza alır
  cevap yazarsanız çok memnun olurum her avukat bişey diyor kafamız karışıyor

  Cevapla
 49. Merhabalar öncelikle verdeginiz bilgiler icin tesekkur ederim soruya gelince kardesim face book uzerinden teror propagandasi sucundan ceza evinde 5 aydir yatiyor aldigi ceza 2 yil 6 ay suc tarihi 01 01 2016
  Cezasi suc nevi nedeniyle 3713 sayili kanun gereyince 3/4 üzerinden hesaplanmistir diye bilgilendirme geldi
  Bunun yatari ne kadardir yardimci olursaniz cok senirim

  Cevapla
 50. Merhaba avukatim iyi calismalar dilerim,ilk sucum uyustutucu (icicilik) bundan 10 ay hapis cezasi almisdim,denetime tabi oldum fakat 5 yil gecmeden baska bi sucdan 15 ay hapis cezasi aldim ve 1 hafta yattim.su an 10 ay denetimdeyim ve bu denetim suresinde ilk sucumdan tekrar yargilandim ve 10 ay ceza aldim,cezaya itiraz edip istinaf a gonderdik su an sonuclanmadi,bunun sonucu ne olur? Simdiden ilginiz icin tesekkur ederim.

  Cevapla
 51. Asagida belirtilen onama kararına göre ne kadar süre hapis yatarım.
  Selamlar

  Sahtecilik suçu için ; 5237 sayılı TCK.nun 204/1,62/1,53/3-1 maddeleri uyarınca 1
  yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve
  suça konu belgenin delil olarak dosyada saklanmasına ilişkin.
  -Dolandırıcılık suçu için ; 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 62/1,52/2-4,53/3-1 maddeleri
  uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 10820 TL adli para cezası ile
  cezalandırılmasına,hak yoksunluğuna ve taksitlendirmeye ilişkin.
  Tebliğ Tarihi: 28/12/2012
  Temyiz Eden ve Tarihi: Müdafii 03/01/2013
  Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi.
  Toplanan deliller karar yerinde incelenip,sanığın suçlarının sübutu kabul,oluşa ve
  soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin,dolandırıcılık suçu için cezayı artırıcı ve her
  iki suç için azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi yerinde biçimde takdir kılınmış,savunması
  inandırıcı gerekçelerle reddedilerek,sahtecilik suçu için ertelememe ve hükmün açıklanmasının
  geri bırakılmama nedenleri gösterilmek suretiyle karar verilmiş olup,incelenen dosyaya göre
  verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan,sanık müdafiinin yerinde
  görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASI,

  Cevapla
 52. Merhaba hocam. Eşim 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. 20 kasımda teslim olması gerekiyordu ama Almanya da şu an. 20 Aralık ta gelecek ve teslim olacak. Yakalama kararı hemen çıkar mı ve yakalanırsa kapalı da mı yatar? Teşekkür ederim.

  Cevapla
 53. 188/3maddesi 6 sene ceza aldim yargitaya yolladim 5 sene sonra dosya bozup geldi etkin pismanlik yasasindan192/3ten faydalanmasina dio 1/4 ne kadar eder denetimli vuruyomu bana lütfen yardimci olun

  Cevapla
 54. Konut dokunulmazlığı 9ay basit cinsel saldırı suçu 3yıl 10 ay 1ay kapalı 7ay açık ceza evinde yatıyor.denetimli serbestlik durumu iki cezanın toplamına göremi yapılacak yoksa ayrımı.suç tarihi 1eylül 2016 cezanın ilk verildiği tarih 5ekim 2016. 7 ay sonrası aynı ceza savcılıktan gelip teslim olundu

  Cevapla
 55. Benim bi sorum olacak abim 2008 yilinda olan dolandiricilik sucundan 1 yil 8 ay ve 2 yil 6 ay ve 26 bin tl para cezasi aldi 52 gundur tutuklu ve parasi yatali 1 ay oldu muddetnamesi eline ulasmadi ne kadar yatar

  Cevapla
 56. Boyle bir hizmet verdiniz icin tsk ederim ben feysbuktan bir paylasim yaptim sltinada o.c yazdim dava acilmis sabikam yok 1252_1 3_a,4.53/1 maddelerinden hapis cikarmi tsk ederim

  Cevapla
 57. Suç tarihi: 07.10.2008
  Cezaevine Giriş tarihi: 20.11.2017
  Hakederek Tahliye Tarihi: 20.05.2021
  Koşullu Salıverme Tarihi : 03.07.2020

  Cezalar
  1. Dava : 1 yıl 14 ay 7 gün (125/1-3-a) tec. 10 ay İnfaz Türü : 5275 SK. 108/1-c md – ¾ infaz
  2.Dava : 1 Yıl 4 ay (TCK.264/1) tec. 10 ay İnfaz Türü : İnfaz Türü : 5275 SK. 108/1-c md – ¾
  Toplam Ceza : 2 Yıl 18 ay 7 Gün yazıyor.

  20/11/2017 – 30/11/2017 Kapalı Ceza Evi Yatıldı.
  30/11/2017 foça açık ceza infaz kurumuna gönderildi.

  Ne kadar ceza yatar ? 2 yıllık denetimli serbestlikten yararlanırmı.
  Denetimli serbestlik 3 yıla çıkarmı ? Teşekkür ederim.

  Cevapla
 58. slm benim 3 dosyam var 3yil 3yil 3yil temizde bekliyo biri gelirse denetim olurmu 2cisi gelirse. ne olur yardimci olursaniz tsk

  Cevapla
 59. Cinsel suçundan
  8 yıl 4 ay ceza aldım 5275 SK 108/91/4 maddesince
  3 yıl 1 ay 15 gün 5275 SK 107/2 md (671 KHK 1/2)
  KAC YİL KAPALI CEZA EVİNDE YATARİM VAR TUTUKLANMA TARİHİ 15.11.2015

  Cevapla
 60. Esım 2008 6ay cocuk kovusunda yatı aynı dosydan 1sene denetım serbestlık gordu 2013te temıze gondermıstık onma kararında 2sene 2 ay hapıs cezası almıs bunun yatarı nedır

  Cevapla
 61. mrb benim eşim dün tutuklandı bugün ise kapalıya gönderdiler 2012de uyuşturucu sucu işlemişti ozaman 6 ay yatmışt. şimdiki cezası ise 4yıl 8 ay 28 gündür.bunun yatarı nedir lütfen acil cvb verin

  Cevapla
 62. Eşimin yaralanarak yedi yıl cezası vardı bozuldu altı ay iki gün kesinleşmiş cezası geldi tutuklandı 7 aralık 2017 de yatarı ne kadar

  Cevapla
 63. taksirle ölüme sebep olma sucundan 3yıl 4ay gün verildi temize etim sonuc gelmedi yatarım olurmu olursa nekadar olur kamuda işçi olarak çalışıyorum yartarım 3 aydan fazla olursa emekli olamayı düşünüyorum konu trafik kazası şimdiden teşekürler

  Cevapla
  • Google dan yatar hesaplamayı aratın. Karara com sitesinden hemen öğrenirsiniz. Bana göre sizin yatarınız olmaz. Denetimli serbestlik 2 yıla çıkartıldığından, denetimli serbestlikten faydalanıp + şartlı tahliye hakkınız da olduğundan yatarınız olmaz. Sadece belli günler karakola gidip imza atarsınız.

   Cevapla
 64. Merhabalar benim babam 3 kişinin ölümüne sebep oldu agır tahrikle acılan davada 36 yıl ceza aldı acaba yatarı nekadar ve benim babam kanser hastası 4 evre kaçkez raporda aldık ama yinede mahkeme bırakmadı babamı tutuklu diyerek bugunde mahkeme 36 yıl verdi tabi biz temize gidicez acaba ababm nekadar yatar babam 65 yasında ve 4 evre akciğer kanseri babam 13.08.2016 tarifinden beri içerde tutuklu yatıyordu

  Cevapla
 65. ben internet yolu ile facebokta bir kamu görevlisinin resmin altına o.ç yazdım isim filan belirtmedim sesli yazılı görüntülü bir ileti yolu ile hakaret ten dava açılmış anladığım kadarıyla kamu görevlisine alenen hakaret 125/2_1 ,3a, ,4 ,53/1 maddeleri caba ne tür ceza alırım sicilim temiz bu davadan 2 adet var aynı kişi zaman arası 1 gün yada aynı gün 2 defa hakaret etmişim resimlerin altında yorumlar açık net şekilkde yazılmamış sadece harfler arasında nokta koymuşum cvp için tşk ederimm

  Cevapla
 66. Eşim 3 yıl 2 ay 15 gün ceza aldı yaralama sucundan madeleri86/d 87/c son çıkan yasadan yararlanirmi yararı ne olur iyi gunler

  Cevapla
 67. Iyi günler eşim 86/1 86/3e 87/1c suçlarından 3 yıl 2 ay ceza aldı son çıkan yasalardan yararlanirmi ve yatari ne olur

  Cevapla
 68. iyi günler. fetö. silahlı terör örgütüne üyelikten 2 yıl 6 ay ceza aldım. temyiz edicem. 18 gün nezarethane ve 75 gün tutukluluk süresi var. kesinleşirse ne kadar yatıcam. bir sene kala denetimliye ayrılıp çıkar mıyım?

  Cevapla
 69. Iyi aksamlar avukat bey lutfen acilen soruma cvb verin esim 15.10.2016 da 9kilo afkan sakizimi ne diyolar onu yakalatti iste esrarin ham maddesi diyolar 188.maddenincezasindan bahsediliyo esim 15 aydir tutuklu kendi gidip on gun sonra teslim olup herseyi anlatti kimden aldigini falan ve elimizdede verdiklerine dair goruntu vardi savci goruntude kanaat getirdi o kisilere tutuklanmaa cikardi ama yakalanmadilar bu mahkeme 5. Olcak dosyasida etkin pismanliktan acilmis bu karsi verdiklerimizede dava acildi bu isin icinde olduklari anlasildi sizce esim nekadar ceza yer nekadarini yatar

  Cevapla
 70. İyi yıllar sayın avukat.kardeşim şuan kapalı ceza evinde 220/2 , 58/9 md 10 ay. 157/1,58/9 md 10 ay olmak üzere 20 ay toplam ceza aldı. Savcı müddetnameye koşullu salıverme tarihi 03/01/2019 yazmış daha önce 80 gün yatmıştı burda sizden ricam savcı bey açık ceza evine çıkacağını orda 6 ay yatıp öyle denetime ayrılacağını söylemiş bu konuda yardımcı olabilirseniz minnettar olurum suç tarihi 2014

  Cevapla
 71. Merhaba iyi calismalar 2008 de alkollu trafik kazasi yaparak birden fazla kisinin hafif sekilde yaralanmasina sebep oldum bundan 15 ay ceza aldim ama hukmun aciklamasjni geri birakarak direk tahliye karari verdi hakim karsi taraf bu duruma itiraz etmis daha sonra 2012 de yani 5 yil içinde sadece alkollu yakalandim yargitay karsi tarafin itirazini kabul edince yeniden yargilama istedi ve karsi taraf avukati benim 2 nci alkollu yakalanmami gerekce gostererek cezamda artirim cezam 18 aya yukseldi ne yapmaliyim ne kadar yatarimbende yeniden itiraz ettim ama onanicak

  Cevapla
 72. 16 yaşındayken cinsel istismar ve kişiyi hürriyetşnden alı koyma cezası aldım dosyam yargıtaydan geldi karşı tarafda şikayet yok
  2 yıl 6 ay ceza aldm 89 hün önceden yattım yatarm nedir denetimli serbeslşkden nasıl yararlanabilirim

  Cevapla
 73. Merhaba iyi çalışmalar ben 2011 yılında 1 yıl 8 ay ceza almışım haberım dahı yok bu yıl bir avukata vekalet vermiştim o söyledi.
  2015 yılında uyusturucu madde kullanmaktan 1 yıl 8 ay ceza aldım denetim verildi gidemedim 5 yıl hagb kararı verdı ve
  2016 yılında baska bır dosyadan para cezası aldım ödedim fakat 2015 yılındakı 1 yıl 8 ay verilen hüküm acıklandı
  2016 yılında tekrar uyusturucu kulanmaktan 1 yıl 8 ay ceza aldım bu son 2 cezanın mahkemeleri 15 gun once bitti istinaf dilekcesi gönderdım şuan beklemedeyim
  toplamda
  2011 – 1 sene 8 ay
  2015 – 1 sene 8 ay
  2016 (03-09-2016) 1 sene 8 ay
  nasıl bir durumla karşılaşırım yatarım ne kadar olur gir çık yapıp denetime ayrılabilirmiyim?

  Cevapla
 74. 4 yıl 10 ay ceza aldı cezası 1 temmuz 2016 öncesiydi ve 1 temmuz 2016da da cezaevinde 6 ay kadar kaldı dosyası onarılmış kesin hüküm yemiş ne kadar yatarı var

  Cevapla
 75. Esim 15 ocak 2016da esrardan dolayi alindi yalnz saticilikla suclaniyr ama karsiliginda para almams kendisinin kullanmasi icin baska bir uyusturucu madde verilms teslim ettigi kisilerin ifadesiyle alindi 15 yil 7 ay hapis cezasi verildi su an 30 yasinda gectigimz kasim ayinda gardiyana sesini yukselttigi icin 1 hafta hucre cezasi verildi henuz cezasi onaylanmadi ne kadar yatar

  Cevapla
 76. kaçak sigaradan dolayı 250 gün hapis cezası aldım ve 5000 tl paraya çevrildi. karar kasım 2012 de kesinleşti. aralık 2012 de karıştığım kaçak sigara suçu nedeniyle de 3 yıl 4 ay ceza aldım. Mükerrere özgü infaz rejimine tabi olduğum yazılı. İnfazımın hesabı nedir ve ceza evinde ne kadar kalırım.

  Cevapla
 77. Iyi aksamlar hocam benim esim 2 yil 11 ay caza aldi ve bu cezayi yatti cikti denetimli serbestlik goruyo imzasinin bitmesine bir ay vardi ve 2002de yagma sucundan 4 yil 2 ay ceza geldi ve cezaevinde suanama bu cezadan 62 gun 2002 tarihinde yatmis ne kadar yatar acaba kapalida vede acikta

  Cevapla
 78. öz kardesım uyusturucudan 15 yıl 8 ay ceza aldı yatarı ne kadar yenı oldu olay dusurulurmu ceza sı ?

  Cevapla
 79. Merhaba sigara kaçakçılığından 3 yıl hapis kesildi itiraz yoluna gönderdik istinafa bu itiraz istinaf ne yapar istinaftan sonra itiraz hakkımız kalıyormu, bu ceza kesinleşirse daha önce hiç suç yok ne kadar yatar açık ceza evi kapalı ceza evi denetim nasıl olur 3 yıl

  Cevapla
 80. 1 yıl 8 ay hapis cezea aldım mükerir rjime göre cezalandırmasına denetimli serbslikten yaranlanmasına demiş hakim sonuç ne olur acaba ?

  Cevapla
 81. Sn.Hocam Benim eşim 08.04.2017 tarihinde cezaevine girdi 5 yılda ceza aldı halende yatıyor biz ne kadar yatarının olduğunu öğrenmek istiyoruz koşullu salıverilme tarihi 05/08/2020 hakedecek tahliye:05/04/2022 70 gün mahsup var tekerrür yok yaşı 20 1 yaşında evladımız var 5275 S.K 107/2 Ne.- 2/3 ne olur bı açıklık getirin

  Bir Cevap Yazın ne olur yatari nedir

  Cevapla
  • bacım esın bes sene almıs kusura bakmayın bende bu gun bes sene aldım ve yatarı kırk aydır bu kırk ayın bırsenesını denetıserbestliğinden faydalanıp salıyolar

   Cevapla
   • Allah yar ve yardımcın olsun abi haftanın dolmadan temyize yolla eşim 30 ay mı yatacak 12. Aydır. Cezaevinde

    Cevapla
 82. hocam ben bes sene ceza aldım uyusturucu tıcaretınden ve ıkı sene tutuklu kaldıktan sonra tahlıye oldum tutuksuz yargılandım ve bugun mahkemem sonuclandı bes sene hapıs yuztl para cezası aldım ne kadar daha yatarım ve denetımden ne kadar yararlanabılırım

  Cevapla
 83. hocam bana 2yıl 6 ay ceza geldı suc tarıhı 2006 2010 da karara cıkmıs ve 2018 de cagrı kagıdı geldı acık ceza ınfaz kurumu dıyor ancak ben bu olaydan 4 yada 6 ay yattım hıc bır ılgım olmadıgı halde suc hırsızlık cete kurma bu olaydan once sonra hıc bır vukaatım yok sızce nekadar yatarım

  Cevapla
 84. Selam ben adem terör örgütü propagandası yapmakdan 1 yıl 28 ay 15 gün ceza aldım bu 2014 yılında facede paylaşımlardan ötürü oldu ben şimdi bunu nasıl yapcam ne kadar yatarım var yada denetimli serbestlige mi tabi tutulacam eğer gerekçesi karar yargıtaya gönderilirse temiz olurmu yada karar geriye ertelenirmi cevaplarsanız ve mail adresime cevabı atarsanız sevinirim iyi günler

  Cevapla
 85. Eşimle kavga ettim para cezası aldım ertelendi sonra aynı suçtan tekrar gittim yeni bir para cezası aldım ve önceki ertelenen cezamla birlikte ikisinide odedim aynı suçtan üçüncü kez gittim bu sefer 2 yıl 6 ay hapis verdi hakim iki yıl darptan 6 ay tehtidden şimdi yatarmiyim ertelenirmi ne olur

  Cevapla
 86. Mrh hocam ben terör örgütü yardım ve yataklıktan 6 sene 3 ay kesinleşen cezam var ne kadar yatarım olur ve denetim serbestlikten yararlanırmıyım. Yada ne

  Cevapla
 87. Nisanlim yillar once aldigi cezadan 3 bucuk sene yatyi ve serbest birakildi simdi ayni olaydan 12 sene ustune gecen hafta cezaevine goturuldu biz hic haber alamiyoruz yatar mi cikar mi sonuc ne olur

  Cevapla
 88. Merhabalar, ceza yatarı konusunda çok fazla soru geliyor. Soruların her birine ayrı ayrı cevap vermemiz zaman bakımından pek mümkün değil. Anlayış göstermenizi rica ediyoruz.

  Cevapla
 89. Merhabalar ben ikinci kez alkollü araç kullanıp küçük bir kazadan dolayi ki kimseyi öldürmedim veya yaralamadim sadece arabamda maddi hasar oluştu. Buna rağmen savcı 4 ay hapis cezası istedi ve kara onaylandı.Açık infaz kurumuna 10 gün içinde teslim olmam gerektiği söylendi bu durumda yatarı kaç gündür 4 aylık cezanın.
  Teşekkür ederim

  Cevapla
 90. Merhaba annem 10 bin tl borcundan dolayı mahkemeye verildi ve ödeyemediğimiz için cezası kesildi 3 ay 20 gün kadar. 10 gün sonra gitmesi gerekiyor denetimli serbestlik gelir mi yoksa 3 ay yatıcak mı biran önce cevap verir misiniz çok acil

  Cevapla
  • Taahhüdü ihlalden tazyik hapsi uygulandı anladığım kadarıyla, eğer bu şekildeyse bu durumda borç ödenmediği sürece belirlenen süre hapis yatması gerekiyor maalesef.

   Cevapla
 91. Benimde tehditten vardı 5 yılı geçmediği için ikinci kez ev sahibiyle kavga ettik al evini başına çal dedim dava açmış tekerrür oldugu için cezam arttı 7 ay15 gün ceza verdi adli para cezasıda aldım parayı yatırdım Yargıtay onaylamış e devletten baktım nihayi karar kaydedildi yatarmıyım denetimli serbestlikten yararlanırmıyım

  Cevapla
 92. Mrb eşim cezaevinde cezası 4yıl 31ay 94 gün ve mükerrerlü yatıyor ve cezada 1/4 maddesi var bunu yatarı nedir şimdiden çok teşekkür ederim

  Cevapla
 93. Eşim Fetö’ye maddi destek suçundan 1 yıl 13 ay ceza aldı. Suç tarihi 15temmuz2016 olarak geçiyor. Malesef İstinaf onadı. Yatarı ne kadar olur, ne zamn açık cezaevine ayrılır. Teşekkür ederim

  Cevapla
 94. meraba 1 dosyada 2tane suçum var.birtanesi hürriyeti tehtid.den 3 sene 4 ay aldım.bunun yatarı nekedardır.2ci dosyamda gasptan ondanda 5 buçuk sene aldım şuan yargıtaya gitti onaylanırsa gasptan yatarım ne olur.LÜTFEN BNA YARDIMCI OLURMUSUNUZ

  Cevapla
 95. Slm ben sıgaradan iki buçuk yıl ceza aldım ama bana teslim olmam hakkında bi tebligat gelmedi bu durumda benim hakkımda arama emri çıkmışmıdır ve bu suçun düşmesi gibi bi durum söz konusumu beş yıl geçti bide eğer teslim olursam girdi çıktı mı olur yoksa yepsinimi yatarım cvp verirseniz sevinirim tşk

  Cevapla
 96. haneye tecavüz mesken basma ateşli silahlar ve mermiler satma,alma,bulundurma ( 1 adet silah vardı çok sayıda mermi olduğu için üzerimde alma satmaya giriyormuş ) kasten yaralama olayından 3 senedir devam eden dava dün sonuçlandı geriye dönük sicilimin temiz olduğundan vb örneklerden toplam 5 ay hapis cezası verdi karşı taraf ilede uzlaşma kabul edilmedi temize yollamıştık cezaya onay verilmiş 5 ayın yatarı ne kadar acaba ? ( herkes farklı birşey söylüyor )

  Cevapla
 97. Silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza aldım. yurtdışı yasağım var, imza atıyordum haftada 1, o kaldırılmış.
  mahkemeye katılmadığım için tebligatın eve gönderilme durumu varmış ve 7 günlük itiraz sürem.
  şu aşamada ben nereye itiraz edeceğim ? örnek dilekçeler var mı ? dosyanın görüldüğü mahkeme ankarada ben ise farklı bir ildeyim. bu ildeki adliye üzerine itiraz gönderebilirmiyim ? nasıl gönderebilirim ?

  Cevapla
 98. Ben kasten yaralama suçuyla mahkemeye çıktım ve 1 yıl 8 ay ceza ve 2000 tl para cezası aldım 5 yıllık erteleme geldi ve 5 yıl içinde suç islemem gerektiğini belirtti isledigim taktirde bunlar hepsi iki ile carpilacak dedi hakim aradan 1,5 yıl geçti ve ben tekrardan bir kavgaya karıştım 3000 para cezası aldım bu olayın ardından ilk mahkemem nasıl sonuçlanır

  Cevapla
 99. C: 012902018C0025232(12904562-18) 17.11.2008 5237SA 86/2 3 A 1 62/1 53/1
  A C D E. ZONGULDAK EREĞLİ 2.ASLCM 5A H.05/05/2017 2016/233-2017/282
  28/02/2018 sabıka kaydı olarak gorunuyo ne kadar ceza yatarım

  Cevapla
 100. 2018 İN BİRİNCİ AYINDA YASA DIŞI BAHİS OYNATMAKTAN 3 YIL 6 AY CEZA ALDIM BU İLK DOSYAM DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR NEDENLE HAKİM KARŞISINA ÇIKMADIM YADA BAŞKA BİR NEDENDEN DOLAYI YARGILANMADIM SİZCE BU 3 YIL 6 AYIN YATARI VAR MIDIR VARSA BİLE NE KADARI KAPALIDA GEÇER ŞİMDİDEN TŞKLER

  Cevapla
 101. iyi günler ,benım eşim 2013 ten olan bı mahkemesı vardı. arkadası eşını eşimin arabasında dövdugu için eşimide sıkayet etmış 18 ay ceza almışlardı 2 kere temyıze gıttı ama yargıtay onayladı suan içerde. 1 hafta okuyo suan nasıl cıkartırabılırız. napmamız gerekıyo yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 102. !!2018 İN BİRİNCİ AYINDA YASA DIŞI BAHİS OYNATMAKTAN 3 YIL 6 AY CEZA ALDIM BU İLK DOSYAM DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR NEDENLE HAKİM KARŞISINA ÇIKMADIM YADA BAŞKA BİR NEDENDEN DOLAYI YARGILANMADIM SİZCE BU 3 YIL 6 AYIN YATARI VAR MIDIR VARSA BİLE NE KADARI KAPALIDA GEÇER ŞİMDİDEN TŞKLER!!
  (HOCAM NE OLUR BU KONU HAKKINDA BANA BİLGİ VERİN CEVABINIZI BEKLİYORUM)

  Cevapla
 103. meraba 1 dosyada 2tane suçum var.birtanesi hürriyeti tehtid.den 3 sene 4 ay aldım.bunun yatarı nekedardır.2ci dosyamda gasptan ondanda 5 buçuk sene aldım şuan yargıtaya gitti onaylanırsa gasptan yatarım ne olur.LÜTFEN BNA YARDIMCI OLURMUSUNUZ.bunların yatarları nekadar . lütfen bana yardımcı olurmusunuz.suç tarihi ….2017.mart tın 12si .lütfen hocamm bir cvp yazın

  Cevapla
 104. merhabalar 04.07.2017 tarihinden önce şirket adına tahsilat yapabildiğimi belirterek adımı soyadımı tc kimlik numaramı ve ıslak imzamı atamak suretiyle A4 kagıdı ile tahsilat yaptıktan sonra topladıgım paraları bir süre kulladım ve çalıştıgım firmaya ödemeleri yaptım …daha sonrasında bir banka adına hiç yapmadıgım şekilde bir dekont uydurup tahsilatı yaptım ama bu defa ödeyemedim ..şimdi ben hangi suctan yargılanacagım ?yapmıs oldugum tahsilatı tamamını ödersem cezamda indirime gidilir mi ?daha önceden bu konuda hiçbir sucum yok …2004 yılında 17 yasımdayken jandarmayı yalan beyandan arşiv kaydım var sadece …olayı örneklendirmek gerekirse a bankasının isminin yazılı oldugu dekont üzerinde değişiklikler yapmak kaydı ile bu dekontu tahsilatı yaptıgım kişilere verdim …ancak aynı kişilerden daha öncede düzenlediğim A4 kagıtları ile tahsilat yaptım ve bu tahsilatları zaman içerisinde ödeme olarak yansıttım ..dolayısı ile bir kayıpları olmadı …suandaki konum itibari ile kayıpları var ancak senet yapma teklifi ile gittigimde uzlaşmaya yanasmadıklarından dolayı suc duyurusunda bulunacaklarını söylediler…ne yapmalıyım ..cezam ne olur …borcu ödersem nasıl artısı olur

  Cevapla
 105. Hayirli aksamlar bana yarfimci olurmusunz benim esime 7 yil 6 ay ceza verfiler savci tahliye etti hakim ceza soyledi ama kesin karar verilmedi istinafa yolladik itiraz ettik esime ceza verseler ne kadar yatar 23 aydir tutuklufur

  Cevapla
 106. merhaba. kardeşim terör propaganda suçundan dolayı 30 ay ceza aldı. ceza evinde örgütle bağlantısının olmadı ve örgüt üyesi olmadığına dair ceza disiplin kurulu kararıyla tespit yaptırdı. cezasının 10,5 ayını kapalı ceza evinde gecirmesine rağmen denetimli serbestlik talebi red edildi. burda bizim atladığımız bir prosüdür yada bilgi eksikliği varmı.

  Cevapla
 107. Merhaba iyi günler
  2012 de 142/1-a 143 ve 35 maddeden yakalanıp 39 gün cezaevnde kaldıktan sonra ilk mahkemede hakım beraat kararı verdı bu sene mayıs ayında mahkemem var yine tebliğname geldi onama bozma diye bu olayda benden hariç 5 kişi daha var onlarda 142/1-a 143 ve 43. Maddeden yargılanıcaklar olaydan önce sabıka kaydım yoktu şuana kadar da bir olaya karışmadım ne ceza alabılırım aşağı yukarı acaba yardımcı olursanız…kolay gelsin

  Cevapla
 108. bn.2015 te.dolandiricilk sucundan ceza.aldim ve 25 gun ceza evinde kaldikyltan sonra şikayetci sikayeten vazgecti mahkeme 9 ay hapis cezasi verdi ve 5 ertelendi ve 3 ay sonra tekrar ayni sucu isledim ve 1.6.ay hapis.cezasi gldi yatari ne kadardi

  Cevapla
 109. benim oglum 2011yilinda akaryakit kaçakçılığından bir yil sekiz ay ceza aldı 5 yıl tecil edildi ancak 2014 yilinda bir kavgaya karıştı sopayla karsinin ayagini kırdı iki yilda odan ceza aldi infazi yandi iki dosyanin ikiside toplam cezasi 44 ay şimdi iki dosyanin ikiside infaza gelmis 10 gun icinde teslim ol diyor nekadar yatarsa denetimli serbestlige tabii olur aciktami yatar kapalidami yatar cezasini tesekkur ler

  Cevapla
 110. 3 yıl 4 ay hapis 2000 tl adlı para cezası aldım kararda tekerrür uyguladı 2014 suç tarihi ne kadar yayarım direk denetimli serbestimden yararlana biliyormuyum

  Cevapla
 111. Ben 3 yıl 4 ay ceza aldım bununda 3 te 1 yatar dendi dosyayı temyize gönderdik. Bu verilen ceza da denetim serbestlik olurmu acaba şimdiden ilginiz için tesekurler

  Cevapla
 112. Merabalar benim bir arkadasım var HAMZA G.(18) kardeşi ile kavga eden 7’nci sınıf öğrencisi bir grup arkadaşı ile parkta buluştu. Burada,7’nci sınıf öğrencisi ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı kavga etti. İlçede bir pastanede çalışan Hamza G. de kardeşinin kavga ettiğini öğrenip parka gitti. Hamza G. ile kardeşiyle kavga eden ,7’nci sınıf öğrencisi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hamza G., dikili çam fidanına sarılı sopayı bulunduğu yerden çıkartarak 7’nci sınıf öğrencisi başına vurdu. Ağır yaralanan, 7’nci sınıf öğrencisi çağırılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak , doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

  7’nci sınıf öğrencisi cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Hamza G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.Sizce kaç yıl yatar. Lütfen bana yardımcı olun. LÜTFEN…

  Cevapla
 113. Merhaba Benim bir yakınım 1 dosyadan 4 kez ayrı ayrı 2yıl 6 ay ceza aldı (toplM 10 YIL) VE AYRICA başka bir dosyadan 3 yıl ceza aldı bu 3 yıl ceza aldığı dosyada tck nın 58.maddesi uygulandı .13 yılın toplamında mı bu maddeye göre yatması gerekecek.yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 114. Merhaba! Cinsel suçtan 1yıl 6 ay hüküm giyen ve 2013 olan bir olaydı yeni sonuçlandı açık cezaevi yazıyor kağıtta kişi kaçgün yatar ve nasıl olur ve kişiye kağıtta açık cezaevi yazıyo ama sen kapalı cezaevine gideceksin bi ay orda kalacaksın denmiş bu nasıl olacak ?

  Cevapla
 115. Merhaba benim nişanlım cinayetten yatıyor kendisiyle birlikte aynı olaydan iki kişi daha yatıyor taksirli ölüm ve kurşun nişanlımın silahından çıkmış silahın ruhsatı yok ne kadar ceza alır acaba diğerlerinde silah varmış onlarda sıkmış

  Cevapla
 116. Merhaba babam 2008 suç tarihi uyuşturucu kullanmaktan 3 sene 1 ay 15 gün ceza aldı mahkeme 2014 te bitti ne kadar yatar teşekkürler

  Cevapla
 117. Mrb ben 17 yaşındayım daha önce hiç karakola dusmedim dosyam yok şuan denetimli serbestlikle serbest kaldım delil yok etmeden ne kadar yatarım

  Cevapla
 118. Merhaba kardeşim eşinden ayrıldı 2 tane çocukları var ve kaçırıyor göstermiyorlar boşanma davası açıldı fakat dava sürecinde birçok kavga hakaret ve küfür oldu biz 4 onlar 3 defa savcılığa şikayette bulunuldu boşanma davası delil yetersizliğinden red oldu karşılıklı şikayetlerde aralarında husumet var gerekçesiyle kamu adına davaya gerek yok diye dosyalar kapandı en son annem birkaç bayan akrabayla barış ve anlaşmak için evlerine gitti gelinin babası cinsel organ göstererek bunu oğluna yalatıcam diyip azına gelen küfürü etmiş bunu duyan kardeşimde yedirememiş ruhsatsız bulduğu silahla kayınpederinin ayaklarından vurmuş bir ayağına3 diğerine 1 kurşun isabet etmiş ve tutuklu şuan mahkeme olmadı daha size sorum yaralama sucundanmı yargılanır ve en az cezayı alabilmesi için nasıl bi yol çizmeliyiz karşı tarafın yaptıkları tahrik cezai indirim sağlarmı ve birde tahmini alacağı ceza ne olur lütfen cevaplayın avukat tutmaya maddi gücümüz yok barodan istedik şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 119. Merhaba eşim fetöden 2yıl 1ay ceza aldı bunun yatarı gün olarak nedir acaba? Eline 13 kasım koşullu salıverme diye bir tarih vermişler o tahliye anlamına mı geliyor

  Cevapla
 120. mrb ben 2016/9 ay icerisinde kavga ettim kufurlu ve yuzde sabit izden 2yıl6ay ceza aldim simdi 10gun surem var yatarım kac gun erteletmem gerekirmi

  Cevapla
 121. Ben 2sene 6ay aldım geçen 11 ayda istinaf gönderdim daha gelmedi suç maddeden dolayı aldım mama icicilikten suç tekrarı var yararı nedir yeni çıkan yasadan yararlanıyormuşum tskr ederim

  Cevapla
 122. Benim eşim 2006 yılında bir iftiraya kurban oldu ve şu an cezaevinde yatmakta 8yildan 5yıla düşürüldü 5yilin hepseni yatacak mı acaba

  Cevapla
 123. Benim eşim şuañ cezaevinde yatmakta 2006 yılında olan iftira ucundan 8yıldan 5yıla düşürüldü acaba kac sene yatar

  Cevapla
 124. Benim eşim su an cezaevinde yatmakta 8 yıldan 5 yıla düşürüldü acaba ne kadar ya dar 7 gün oĺdu yatıyo

  Cevapla
 125. Merhaba avukat bey bir yakinim dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı suç tarihi 2012 karar tarihi 2015 kesinleşti cezası ne kadar ceza evinde kalır teslim olsa

  Cevapla
 126. Merhaba avukat bey bir yakinim dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay ve 5000 lira para cezası verdiler suç tarihi 2012 karar tarihi 2015 daha sonra uzlaştırma kapsamı cıktı ama yurt dışında olduğu için onada uymadı sonra mahkeme kararın aynisini devamını istedi toplamında ne kadar ceza evinde yatar teslim olsa

  Cevapla
 127. Nitelikli yagma sucundan 18 sene 4 ay ceza alan bi kisi kapali cezaevinde kac senesini gecirmesi lagzim kac sene acik ta yatar ?

  Cevapla
 128. Merhaba eşim 2014/2015 yılında sahte fatura suçundan ilk dosyasından 3 yıl 1 ay ceza aldı 1/2 indirimi ile denetimli serbestlige ayrıldı denetimli süresinin bitmesine 2 ay kala 2. Dosyasından 2 yıl 6 ay ceza verildi süreçte bir yatarı çıkarmı yoksa denetimlisi mı uzar

  Cevapla
 129. Merhaba eşim Sahte fatura suçundan ilk dosyasından 3 yil 1 ay ceza aldı 1/2 indiriminden yararlanarak denetimli serbestlige ayrıldı denetimlisinin bitmesine 3 ay kala 2. Dosyası 2 yıl 6 ay ceza verildi şuan açık ceza evinde dosyaları birleştirilecek benim sormak istediğim bir yatarı olacak mi yoksa denetimli süresi mı uzayacak bir yatarı varsa ne kadar

  Cevapla
 130. Hocam 3 ay 10 gün cezam kesinleşti bu gün teslim olucam Ankara açık ceza infaz kurumuna ne kadar yatarım TESEKKÜRLER

  Cevapla
 131. Merhaba benim eşim 18.09.2017 yılın da uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklandı 1 senedir tutuklu hala mahkemesi olmadı dosyasın da tape kaydı ve kendi ağzı ile o anlık polis korkusundan söylediği temin ediyorum cümlesi var eşimin alacağı ceza nedir ve bu cezanin yatarı kaç yıldır ya da dışardan denetim ile kurtulma şansı var mı?üzerin de hiç bir şekilde mal falan yakalat ma di

  Cevapla
 132. Hocam benim abim cinsel istismar suçundan az bi ceza aldı çikti.2016 da aynı suçdan cezasi 11ay 7 gün aldi.1 ay kapalıda yattı şimdi yari açığa geçti ne kadar yatar.Şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
 133. Selamın aleyküm 2012 de soy bagı ve evrakda sahtecilik den 3yıl hapis aldım bes yıl infaz verildi ve 2015 Arkollü arac kullandım tek taraflı kaza yaptım bi yıl ceza aldım ertelendi 2016 hasta nede doktor la tartısdım on ay hapis cezası aldım bi hasta cezaevinde yattım cıktım su an denetim görüyorum gecenlerde infazdan teplik gelmiş itiraz yolun açık diye itiraz ettim o 3yıl ceza yazıyor yanar mı infazım ne zaman belli olur karar

  Cevapla
 134. Fetoden etkin pismanliktan 2 yıl 6 ay ceza aldim 312 gün tutuklu yargılandim.cezam onaylanirsa yatarim olurmu yine.

  Cevapla
 135. Avukat bey size bır sorum olucaktı ben askerde 2015 yılında haberım olmadan benım hakkımda bır suclama olmus uyusturucu ıle ılgılı ben askerıyede bole bı ıfade vermedım askerlık bıttıkten yaklasık 7 ay sonra bana kagıt geldı ve bu sucu kabullenmek zorunda kaldım denetımlı serbestlık kararı ıle 1 sene boyunca eksıksık bır sekılde tamamladım bıtırdım ve daha sonrasında 2017 de uyusturucu yakalattım bu sefer sucluydum kendım almıstım cunku ve bana pısman oldugum halde zıncırleme suc olarak goruldugu ıcın 2 yıl 1 ay hapıs cezası geldı bunun cezası ne olur ıcerı gırermıyım daha once hıc bır sekılde baska bır sucum olmadı hapsede gırmedım ve suan uyusturucuyla ısım yok temıze cekıldım cok sukur herseyı bıraktım huzurlu ve mutlu bı hayatım var ısımde gucumdeyım bunun sonucu ne olur benı bılgılendırrsenız cok sevınırım lütfen.

  Cevapla
 136. Merhaba, Dolandırıcılık suçundan hakkımda karar verildi. 3 yıl hapis 5 gün adli para cezsı sonrasında etkin pişmanlık 1/2 oranında indirimle 1 yıl 6 ay hapise sonra yine 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay 1 gün de para cezası verildi. ”hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yer olmadığına,” ve anlayamadığım şöyle bir yazı ile devam ediyor; ”velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine, kendi alt soyu dışındaki diğer kişilere yönelik bu hakları bakımından da aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,”

  Bu durumda ben ceza alacakmıyım? Alırsam ne kadar yatarım olacak? Yada dosyayı temize göndermelimiyim? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

  Cevapla
 137. Merhaba, Dolandırıcılık suçundan hakkımda karar verildi. 3 yıl hapis 5 gün adli para cezsı sonrasında etkin pişmanlık 1/2 oranında indirimle 1 yıl 6 ay hapise sonra yine 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay 1 gün de para cezası verildi. ”hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yer olmadığına,” ve anlayamadığım şöyle bir yazı ile devam ediyor; ”velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine, kendi alt soyu dışındaki diğer kişilere yönelik bu hakları bakımından da aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,”

  Bu durumda ben ceza alacakmıyım? Alırsam ne kadar yatarım olacak? Yada dosyayı temize göndermelimiyim? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

  Cevapla
 138. merhaba benim eşim 2017 yılında 60 karton kaçak sigara yakalattı 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi karara itiraz ettik henüz gelmedi kararın bozulma olasılığı nedir bozulmazsa ne kadar yatar şimdiden tsekkür edrim cevap için

  Cevapla
 139. Merhaba benim enisten silahtan 15 yıl ceza aldı ama bunu 12yil 6 aya dusrduler bunun yatari 12 yil 6 ay midir peki karar bozulur mu toplamda kaç yil yatar

  Cevapla
 140. İşlemediğim bi suçtan dolayı arkadaşlarımın yanında bende bulunduğum İçin nitelikli hırsızlıktan ceza aldık . 11 ay a kadar indirdi cezayı hakim ve 5 yıl infaz verdi. Eskiden olan bir darp olayından şubat 22 de mahkemem var ceza alır mıyım

  Cevapla
 141. Benim abimin 2sene 1ay ceza almış temmizegiti yatargelmiş öbürabimle kavgaetmişti evin kapısınıkırmıştı baltayla onunkarısıda şikayetçi olmuş sonradan şikayetini geri aldı amayatargelmiş 6 günönce neyapmamızlazım iptalolamazmı ceza yardımcı olur musunuz şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 142. 2014 yılında tehdit suçundan 10 ay hagb aldım
  2014 yılında yine tehdit birden fazla kişi ile tehdit ve silahla tehdit suçundan 1 yıl 9 ay 2 gün ve 1620 tl hagb aldım yargıtayda
  2014 yılında iftira suçunda 6.000 tl para cezası aldım yargıtayda
  2014 yılında sınır yüzünden 1500 tl aldım onandı ödedim. (2018 yılında ödedim)
  2013 yılında basit yaralamadan 1500 tl aldım hagb vermişlerdi martta mahkemem var.

  Öncelikle burda göründüğü gibi Deil gerçekten herşey Ben sadece olayların arasında kalan biriyim ve burdaki yazdıklarımın çoğu dede vefat edince sülalenin karışmasından kaynaklanan şeyler.
  2014 yılındaki tehdit suçu 10 ay hagb aldığım suç için karşı tarafla görüşmem olucak uzlaşma olursa onu bertaraf edicem sanırım olmazsa elde kalıcak
  sorum şu bu suçlar 1 temmuz 2016 öncesi ve farz edelim bunların hepsi onandı önüme geldi. ben avukatlara sordum yatmazsın denetimli serbestlik dediler hepsi. bende bayadır araştırıyorum tekerrür felan olursa başım yanarmı yanmazmı kafam çok karışık bu konuda bilgilerinizi aktarırmısınız.
  1-yargıtayda bekleyen dosya hagb verilen dosya onandıktan sonraki yıllar içinmi geçerli hagb yoksa mahkemenin verdiği tarihten itibarenmi geçerlidir
  2- yargıtaydaki bekleyen dosyama ek dilekçe gönderme şansım varmıdır
  3- 1500 tl para cezası aldığım ve ödediğim suç içinde uzlaşma kapsamında ama ödedim bunun içinde geriye dönük uzlaşma sağlanılabilirmi teşekkür ederim.

  Cevapla
 143. Benim kaynım şuanda 6 yıl 8 ay verdiler kırmızı Işık’ta geçti 1 sini öldürdü 1 de yaraladı sonuç ne olur kusurlu

  Cevapla
 144. 12 yasinda iki cocugun birbirine cinsel istismari ndan benim yegenim 2015 de aldigi ceza 4 yil 2 aydir yatari nekadardir

  Cevapla
 145. 2yıl 6 ay dolandırıcılık suçundan ceza aldım açık cezaevi 2yıl 6 ay Nekadar yatarım denetimden yararlanırmıyım

  Cevapla
 146. Merhaba kardesim 2016 önce arkadaşı ile birlikte turist kasten yaralamadan ceza evine girdi tecavüz kaps ve başka suçlar var kardeşimde tecavüz bulgusu bulunmadı gaps da arkası yapmış hepsi temizdir yaralamadan suçu vardı ama son mahkeme ye avukat gitmediginden dolayı diğer suçlarda kardeşime kalmış turist şikayetçi değil kamu verdi cezayı 6 yıldır ceza evinde 22 sene verildi 5 yattığı 2 yıl iyi halden düştü Yargıtay yeniden mahkeme açabilir miyiz ve af çıkarsa yararlanabilir mi teşekkürler

  Cevapla
 147. Benim eşime 4 sene 2 ay ceza verdiler 2017 deki suçuna cezasi direk açık cezaeviydi fakat ilk teslim olmadi simdi tomarzada 1 aydır kapalıda yatıyor ne kadar yatar açığa ne zaman geçer

  Cevapla
 148. Eşimin şuan 3 dosyası birleştirildi. 1.inci dosyası 1 yıl 2 inci dosyası 4 ay 3.üncü dosyası 10 ay olarak toplam 2 yıl 2 ay şuan 4 gündür açık cezaevinde yatıyor kaç ay yaticak ve afdan yararlanabilcekmi

  Cevapla
 149. Selamın aleyküm Murat bey
  Öncelikle nasılsınız inşallah iyisinizdir
  Size bir sorum olacaktı
  Cevapla imkanınız var ise çok teşekkür ederim
  2013 yılında 90 gün Metris ceza evinde tutukluluk sürem oldu

  149/1-c 168 62 53 63
  4yıl 2 ay ceza aldım dosya Yargıtay aşamasında.
  En son çıkan yasa gereğince denetimli serbestlikten yararlanıyorum diye sizin sayenizde sayfanızdan hesapladım denetimli serbestlikten yararlana bilmem için 1 ay ceza evine girmem gerekiyor mu yoksa ceza yargıtayda onansa bile direk denetimli serbestlikten faydalana biliyormuyum
  Çok teşekkür ederim
  İyi çalışmalar

  Cevapla
  • Murat bey

   cevap verme imkanınız var ise çok sevinirim
   Rica ediyorum teşekkür ederim.

   Özgür yıldırım

   Cevapla
 150. cinsel suclarda erteleme vermiyorlar diye biliyorum dogrumudur. ceza suresi 3 yildan az, ceza maddesi 103/1

  Cevapla
 151. merhabalar 1 yıl 14 ay 20 gün cezam geldi suç tarihi 10.09.2017 suç hırsızlık ceza evinde ne kadar süre kalırım lütfen yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 152. merhaba avukat bey bende bır sey danısacagım 2011 senesınde kapalı iş yeınde hırsızlık sucundan suclandım 4 ay yattıım sonra 5 yıl boyunca bır suc işlemeyeceksın dıye sart koydular 4 ay sonra 2015 senesınde bıtecektı ve alkollı yakalandım 130 promılle 4 ay sonra bıtıyordu yaktım bana 1 yıl 6 ay hapıs cezası verdı 2 cıde 10 ay 650 tl adlı para cezası verdı benım yatarım nedır suanda yargıtayda dosyam

  Cevapla
 153. Bir yil dokuz ay cezam geldi girdi çıktı yaptım bir bolu 2den faydalandim denetim son 3aykala 10 ay cezam geldi bir tane mükerrer takmış dosyama bu durumda kaç ay yatacam

  Cevapla
 154. Merhaba sizden rica etsem bana bilgi verirmisiniz lütfen!!!! Ben 2015 yılında ağır cezadan 2sene 8 ay hapis cezası aldım arkadaş kurbanı olarak ama cezam yargıtayda bir dosyam daha vardi 2015 yılında asliye oda 28 mart 2019 da ceza verilmiş 2sene 1 ay hapis cezası bunu da temyize göndereceğim ama ne olur sonuç daha önceki dosyam bozulur mu hapis yatar miyim ne olur

  Cevapla
 155. Ben Tahir Danacı oğlum fetö davasından 2 yıl 2 yıl 10 gün hapis cezası aldı 2 ay tutuklu kaldı, Müddetname de 3,5 ay yazılıp verilmiş
  , cezaevi yönetmeliğine göre bu sürenin uzaması öümkümü varsa bu sadece fetö davalarında mı uygulamıyo

  Cevapla
 156. Merhaba,
  annem 5 yıl + 125 gün para cezası aldı
  2010-2011 yıllları arasında 8 ay cezaevinde kaldı
  9 sene sonra tekrar 18.04.19’da cezaevine aldılar
  davası devam ediyor diye.
  kaç yıl yatar?
  denetimli serbestlikten yararlanır mı?
  yaşı 61

  Cevapla
 157. Merhaba avukat bey benim nişanlım nispi olarak dolandırıcılık tan 3 yıl 6 ay ceza aldı , bunun yatarı ne olur ? Suç tarihi 10.09.2016

  Cevapla
 158. Hocam toplam 100 sene cezam var parca parca 28 yıla bağlanıyor diye biliyorum bu 28 yılın tamamını mı yatıcam yoksa 3/2 sini mi

  Cevapla
 159. benim kız arkadaşım ı aldılar.yanındaki arkadaşı gasp yapmıs ve sonra kızda kamerada gözüktügü için onuda aldılar.olay 4 sene önceki olay .ama kız arkadasımı şimdi aldılar.3 yıl 3 ay ceza aldı ne olur ne zaman cıkar bilgi verebilirmisiniz

  Cevapla
 160. suç tarihi 05.03.2014 ceza 220/7 Silahlı terör örgütüne yardım isnitaf onayladı yatarı ne kadar olur denetmil serbestliği bazı cezaevleri farklı uyguluyormuş ne yapmalıyım

  Cevapla
 161. Avukat bey benimde 2011 senesinde hirsizlikla suclandim 4 ay ceza evinde kaldim cikdim 5 yil infaz verdi 2015 haziran ayinda alkollu yakalandim 1.30 promil para cezasi verdiler odedim 2011 senesindeki dosyaya da dokundu ucu 1 yil 6 ay hapis cezasi var bide guveni kotuye kullanmakla 10 ay aldim toplam 26 ay yapiyor 2015 devlet memurluguna girdim hala calisiyorum dosyam yargida gelmesini bekliyorum yatari. Bide isimden olurmuyum
  Simdiden tesekkur ederim

  Cevapla
 162. Merhaba ben sigara kacakliginda 3 yil 1 ay 15 gun hapis cezasi aldim suc isledigim tarih 2014 2015 arasinda ne kadar yatarim acaba simdi de tşkler

  Cevapla
 163. Eşimin cezası 2015 ten önce ve bu dosyasından tebligat gelmişti 1 sene önce 4 sene 2ay diye o afa gird 1 ay yi yatıp çıktı 15 gün önce gene tebligat geldi 6 ay acik ceza evinde yatvak 10 verdiler teslim olsun diye 2 gün önce teslim oldu avukat dedi kalan denetimi ve bu 6 ayı birlestiirirler 15 20 gün yatıp çıkarsın ama merak ediyorum acaba kalan denetimle toplam 14 ayi mi yatar yoksa daha az mi

  Cevapla
 164. Merhaba eşim 2013 yılında şoförlük yaparken biri ile kavga ediyor ve şikayet sonucu mahkemelik oluyor mahkeme buna para cezası ve 1 yıldan az sanırsam ceza veriyor ama 5 yıl infaza çeviriyor eşim de 17 gün kala infazı bozuyor esrar yakalatiyor sonra birdaha yakalatiyor şimdi dava açılmış harb kararına uyulmadığı için diye sonuç ne olur eşim ceza evi yatar mi yatmaz mi infaz bozulduğu için yatar diyorlar yatarsa tek dosya mi yoksa bu esrarlar da işin içine girer mi

  Cevapla
 165. Merhaba benim abim uyusturucu temin etmek suçundan 6 sene 3 ay ceza aldı 383 gün kapalı cezaevinde kaldı ve ceza aldığı gün tahliye oldu aradan 18 ay gecti askerligini yaptı ve geldi suan yutuklanma kararı çıkmış abim ne kadar kapali da yatacak ve açığa ne zaman gecebilecek toplam cezası ne kadar olur lütfen yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 166. merhaba ben 11 ekim 2014 tarihinde 34 yaşında ilk defa suç işledim.bana tck 105/1 ve tck 105/2 cinsel taciz suçundan toplam 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.ben okuduğum yazılara göre 10 yıldan az hapis cezası alanlar mutlaka 1 ay kapalı cezaevinde kalır daha sonra açık cezaevine çıkar diyor.benim bildiğim cinsel taciz suçunda önce kapalı cezaevine alındığıdır.benim infazım 3/2 denetimli serbestliğim 1 yıl diye biliyorum.1 temmuz 2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı khk kapsamında kalan 5 yıldan az ceza alanlar en geç 3 gün içinde kapalı cezaevinden açıkcezaevine çıkar diye yazıyor.simdi benim suçum 1 temmuz 2016dan önce cinsel taciz suçu.khk kapsamı dışında.şimdi benim dosyam yargıtayda onanırsa benim cinsel taciz suçundan almış olduğum 1 yıl 6 aylık cezanın infazı nasılolur yani ben kapalı cezaevine girdiğimde en az 1 ay kapalı cezaevinde kalıp daha sonra açığa çıkıp daha sonra denetimemi çıkacağım.yoksa kapalı cezaevine girip girdi çıktı tabir edilen birkaç gün içinde cezaevi tarafından iyi hal kararı yazıldıktan sonra önce açığa sonra denetimemi çıkacağım.yani birkaç gün içinde girdi çıktı ile tahliye olabilme durumum varmı bilginiz varsa yardımcı olursanız sevinirim.teşekkür ederim.

  Cevapla
 167. benim 2013 den ertelenmiş 1yıl3ay ve 200 gün adli para cezam var adli ceza 4.000tl olarak paraya çevrildi ve hüküm geri bırakıldı 5 YIL denetime tabi bırakıldı.
  bu beş sene içerisinde 2017 yılında kasıtlı bir suç daha işledim. 2.ci cezam 5 ay hapis cezasını paraya çevirdi.
  ilk mahkemeye ihbarda bulundu.
  sorum şu?
  ilk cezam olan 15 ay hapis cezasını yatacak mıyım?

  Cevapla
 168. Kolay gelsın.Benımde Sıze bır sorum olacak. GOZALTI TARIHI.2.11.2017 CEZAEVINE GIRME TARIHI.17.11.2017 SUAN HALA TEK KİŞİLİKTE KALIYOR.CEZA KESILDI.15 YIL. DOSYA ISTINAFTA YATARI NEDIR.BIRDE TEK KİŞİLİKTE YATILDIGI ZAMAN DAHA FARKLI OLUYORMUŞ DIYE DUYDUM .BİLGİLENDIRIRSENIZ COK SEVINIRIM.TESEKKUR EDERİM.

  Cevapla
 169. Merhaba benim eşim 1 yıl 3 ay açık hapis cezası aldı 7 ayrı dosyayı birleştirmişler bu durumdan dolayı hapis cezası verilmiş ne kadar süre içerde kalır bilgi verir misiniz 1 yıldan az cezalarda kaç gün yatıp çıkılıyor lütfen bilgi verin teşekkürler

  Cevapla
 170. Slm iyi günler iyi tatiller özür dilerim rahatsız ediyorum bir şey soracam 1yıl 8 ay ceza aldım ama hakim besyil erteledi ama aradan 2 yıl geçti alkolden ceza aldım 3 ay 10 gün ceza aldım ertelenmiş cezamı yaktım toplamda 23 ay 10 cezam var ben 23 ay 10 güne kaç gün ceza evinde kalırım ha ertelenmiş cezam 2013 suç tarihi cevap verirseniz çok sevinirim allah razı olsun

  Cevapla
 171. merhaba sayın avukatım.ben kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay ceza aldım 1 yıl ıcerıde tutuklu bulundum.ve dosyam yargıtaydan geldi onandı olarak gözükmektedir.benim sorum tekrar cezaevıne gırermıyım ve denetımlı serbestlık yasası 2 yıl yoksa cezaevıne gırmeden dırek denetimli serbestlik yasasından yararlanabılıyormuyum.saygılarım ıle gercekten kafam karışık 2012 suc tarıhım 2013 de tahlıye oldum.ve bu sure zarfında herhangı bır suca karışmadım.beni aydınlatır iseniz çok mutlu olurum.

  Cevapla
 172. 15. Temiz 2016 kaçak sigaradan yakalandim 2 yıl 6 ay acikta ceza evinde verdi 2 yılın 6 ayin hepsi mi yatarım yoksa 1 hafta yatiptami cikarim
  İlk suçum

  Cevapla
 173. İYİ GÜNLER BEN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDAN 16 TEMMUZ 2016 DA SORUŞTURMA AÇILDI
  DAVAM 2 YIL SÜRDÜ VE 2 YIL 1 AY CEZA VERİLDİ BENDE İSTİNAFA TAŞIDIM DAVAYI ORDA DA BEKLİYORUM DAHA GÖRÜŞÜLMEDİ
  1 SORUM BENİM YATARIM NE KADARDIR KAÇ AY YADA KAÇ GÜN NEREDE YATARIM (AÇIK YADA KAPALI)
  2.SORUM 1 TEMMUZ 2016 ONCESİ İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI DENETIMLI SÜRESİ MUHABBETINDE BENİM BUNDAN FAYDALANMAMDA SUÇUN YANI RESMI EVRAKLARIN OLUŞTURMA TARİHLERİNEMİ BAKILIYOR EGER ÖYLEYSE ONLAR 1 TEMMUZ 2016 ÖNCESİ YOKSA SORŞTURMA DAVA TARİHLERİNEMİ BAKILIYOR
  ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  Cevapla
 174. merbaha belden yukarı adam yaralamadan 4.5 ay kapalı da yattım. dün itibariyle açık cezaevi kağıdım gelmiş 1 sene yatarım var. davada şikayetçi yok ne zaman denetimli serbestliğe ayrılırım

  Cevapla
 175. slm abican sizlere bi sorum olacak benim eşim 7 yıl ceza aldı adam öldürmeden yargılandı ama adam ölmedi abi suç tarihi 2015 darbe yasasından önce tutuk kaldında 1 yıl tutuklu yatmıştı ama şuan ceza evinde bunun yatarı ne kadar olur abi sana zamet bi giverseniz sevinirim şimdiden tşkr lerimi sunarım

  Cevapla
 176. slm avukat bey size benim sorum olacak benim eşim şuan ceza evinde 7 yıl ceza aldı adam öldürmeye teşebüs ama ölmedi ve bir yıl tutuklu yatmıştı suç tarihi 2015 darbe yasasından önce nekadar yatması lazım bana bilgi verseniz sonsuz tşkrlerimi sunarım abican

  Cevapla
 177. Kardeşim hırsızlık tan 2 ayrı dosyadan 2şer yıl toplamda 4 sene 2 ay hapis 6binlira para cezası aldı toplamdakaç yıl yatar

  Cevapla

Yorum yapın

× Whatsapp'tan Yaz!