Devremülk Mağdurları

Devremülk kanunlarla güvence altına alınmış bir mülkiyet çeşitidir. Belirli bir gayrimenkule, yılın belirli dönemleriyle birden fazla kişinin malik olması devremülk sistemi ile mümkün olabilmektedir. Tapuya tescil edilen ve sahibine mülkiyet hakkının tanıdığı, tasarruf, temlik, miras bırakma gibi yetkileri veren devremülk sistemi ile ilgili sorularınızı yazımızın altındaki yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Devremülk mağdurları tarafından sitemize gelen soruları bu sayfa altında paylaşmaktayız.

Devremülk Nedir ve Hukuki Niteliği

643 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57 ve devamı maddelerinde devremülk sisteminin yasal çerçevesi belirlenmiş bulunmaktadır. Kanunda mesken nitelikteki taşınmaz üzerindeki birden fazla paylı malikin kendi aralarında yılın belli dönemlerinde belli paydaşlara kullanım irtifakı sağlanması şeklinde bir mülkiyet tesisinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Kanuna göre devremülk sahiplerinin kullanım hakları 15 günden az olmamalıdır. Bu şekilde tesis edilmiş ve tapuya tescil edilmiş devremülkün tapuda bir üçüncü şahsa satış ve devri yapılabilir, bağışlanabilir veya mirasçılara miras bırakılabilir. Normal şartlarda paylı mülkiyet halinde paydaşlardan biri izaleyi şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası açarak paylı mülkiyetin sonlandırılması, gayrimenkulün tasfiyesini talep edebilirken, devremülk açısından kanun bu hakkı ortadan kaldırmıştır. Devremülk sözleşmesinde yazılmadığı sürece devremülk sahiplerinden biri devremülk sisteminin sonlandırılmasını ve gayrimenkulün tasfiye edilmesini talep edemez.

devre mülk mağdurları

Mağdurların Yapması Gerekenler

Türkiye’de her geçen gün devremülk konusunda yaşanan mağduriyetlere ilişkin yeni haberler televizyona yansımaktadır. Örneğin Yalova’da bir termal projesinde aynı devremülk tapusunun binlerce kişiye satıldığı iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Vatandaşların bu tür durumlara karşı nasıl önlem alabilecekleri veya başlarına böyle bir şey geldiğinde yasal haklarının neler olduğunu iyi öğrenmeleri gerekir.

Devremülk Dolandırıcılığı

Ülkemizde devremülk sisteminin büyük oranda sağlık turizmi tarafından, kaplıca bölgelerinde hayata geçirildiği görülmektedir. Ancak gözlemlediğimiz kadarıyla devremülk sahibi olmak isteyen vatandaşların pek çok firma ve devremülk yönetimi tarafından suistimal edildiğine şahit olmaktayız ve devremülk dolandırıcılığı maalesef ülkemizde yıllar içerisinde tekrarlanarak gündeme gelen bir hadisedir.

Yapılan sözleşmelere rağmen devremülklerin tamamlanmaması veya tamamlanmasına ve hatta devrecilerin mülklerini kullanmaya başlamalarına rağmen tapularının teslim edilmemesi, bir bağımsız bölüm döneminin birden fazla kişiye satılması, devremülk yönetimi tarafından gerçekleştirilmesi gereken hizmetlerin aksatılması, tesislerin atıl bırakılması, fahiş aidatlar ile devremülk sahiplerin zor durumda bırakılması, iflas eden şirketler karşısında hakkını nasıl elde edeceğini bilemeyen vatandaşların mevcudiyeti ülkemizdeki mevcut devremülk sisteminin sıkıntıları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öncelikle devremülk alacak kişilere mutlaka tapusu olmayan bir devremülk için ödeme yapmamalarını öneriyoruz. Tapu devredilmeden, satış vaadi sözleşmeleri ile gerçekleştirilen devremülk satışlarında çokça sıkıntılar yaşandığına şahit olmuş bulunmaktayız. İkinci olarak devremülk alacak kişilerin mutlaka tesisi gezmelerini, tesisteki faaliyetleri incelemelerini, mümkünse hali hazırda tesisten yararlanan devremülkçülerden bilgi almalarını ve internette şirket hakkında araştırma yapmalarını önermekteyiz. Para ödemeden ya da senet imzalamadan önce gerçekleştirilecek bu tür önleyici tedbirler devremülk dolandırıcılığı hadiselerinin yaşanmasını önleyecektir.

Devremülk İptali Davası Nedir ?

Sitemize en çok gelen sorulardan biri de devremülk iptali nasıl olur sorusudur. Devremülk dolandırıcılığı konusunda mağduriyet yaşadınız ve ddevremülk iptali davası açmak istiyorsanız bunun için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında devremülkün iptali noktasında haklarınız olduğunu bilmelisiniz. Ancak daha fazla hak kaybına uğramamak adına ve davalı konumundaki devremülk işletmesinin iflas etme ihtimali ve iflas süreçlerinin son derece teknik olduğu göz önünde bulundurulduğunda konunun uzmanı bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Eğer satış vaadi sözleşmesi ile satın aldığınız bir devremülk mevcut ve size vaad edilen sürede inşaat tamamlanarak devremülkün teslimi gerçekleştirilmediyse, imzaladığınız sözleşmenin feshini, yaptığınız ödeme varsa iadesini mahkeme yoluyla talep edebilirsiniz. Ayrıca bu aşamada uğradığınız zararın tazminini de talep edebilirsiniz.

Devremülk Tapusu Nasıl Alınır ?

Eğer devremülk teslim edildi ve hali hazırda kullanmaya başladıysanız adınıza tapu devrinin yapılması için tapu iptal tescil davası açabilirsiniz. Mahkeme neticesinde davalı işletme adına kayıtlı bulunan devremülk tapusunun iptali ve sizin adınıza tesciline karar verilmesini sağlayabilirsiniz.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

× Whatsapp'tan Yaz!