Diş Tedavisinde Uygulanan Sedasyon Sonrası Komplikasyon

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 22.05.2019 tarih 2017/2329 E. ve 2019/2441 K. sayılı ilamında 13. Hukuk Dairesi’nin önceki bozması sonrası yapılan yargılama neticesinde alınan bilirkişi raporlarının yetersizliğinden bahisle karar bozulmuştur.

Davacı küçük aynı zamanda otizm hastası olup davalı diş hastanesine diş tedavisi için velisi ile birlikte başvurur. Diğer davalı hekim tarafından diş tedavisi yapılmak üzere, davalılardan anestezi uzmanı hekim tarafından sedasyon yöntemiyle anestezi işlemi gerçekleştirilir. Ancak uygulanan sedasyon sonrası hastada inatçı kas kasılmaları, vücut ısısında artma ve soluk sonu karbondioksit artışı görülünce anestezi işlemini gerçekleştiren hekim tarafından hasta kucağa alınmak suretiyle özel araçla dava dışı özel hastaneye oradan da üniversite hastanesine sevki gerçekleştirilerek yoğun bakıma alınır. Hasta yoğun bakımdan konuşma yetisini kaybetmiş ve bir takım diğer arazlarla çıkar.

sedasyon

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bozması öncesi alınan adli tıp raporu ve bozma sonrası alınan iki ayrı raporda davalıların kusurunun bulunmadığı, seçilen anestezi yönteminde ve oluşan tıbbi tablonun yönetiminde bir hatası söz konusu olmadığı gerekçeleriyle davalılara kusur atfedilmemiştir.

Bozma sonrası yerel mahkemenin davanın reddi kararına karşı Yargıtay 15. Hukuk Dairesi kararı aşağıdaki dört noktadan bozmuştur.

  • Doğru anestezi yönteminin seçilip seçilmediğini yeterince tartışılmamıştır.
  • Hastanın diğer hastaneye sevkinin hekimin kucağında yapılmasının doğru olup olmadığı tartışılmamıştır.
  • Anestezi bilgilendirme formunda olası komplikasyonlar hakkında yeterli bilgilendirme bulunmamakta, genel kabul beyanı alınmakla yetinilmesi hatalıdır.
  • Uyuşmazlık ve oluşan tıbbi durum anestezi uygulamasından kaynaklanmasına rağmen alınan raporlarda anestezi uzmanı yok.

Neticede, anestezi, yoğun bakım ve diş tedavisi konusunda uzman bir bilirkişi heyetinden rapor al, davalıların kusurlarını araştır, itirazları da karşılayarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar ver, denilmek suretiyle hüküm bozulmuştur.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

Yorum yapın

× Whatsapp'tan Yaz!