Doktor Hatası ile Yanlış Teşhis ve Tedavi

Tıbbi müdahalenin yol açtığı zararlarda eğer hastalığın teşhisi veya tedavisi noktasında hekimin bir kusuru tespit edilebiliyorsa doktor hatası nedeniyle cezai ve hukuki sorumluluk gündeme gelebilmektedir. Hekimin meydana gelen zararda sorumluluğunun bulunup bulunmadığı mahkemece alınacak bilirkişi raporu ile tespit edilmektedir.

Tıbbi müdahale neticesinde meydana gelen zarar eğer komplikasyon olarak nitelendirilebiliyorsa bu durumda doktor hatası bulunmadığından olası bir ceza soruşturmasında takipsizlik veya ceza davası açılmışsa beraat kararı verilecektir. Bu arada belirtmek gerekir ki hastanın müdahale öncesi olası komplikasyonlar hakkında da bilgilendirmiş olması ve bu konuda rızasının alınmış olması şarttır.

doktor hatası

Yanlış Teşhis Halinde Sorumluluk

Doktor hatası hastalığın teşhisinin yanlış konulması şeklinde gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda hastaya yanlış teşhis sonucu yanlış tedavi uygulanacağından hem hastanın zaman kaybetmesi ve belki hastalığının ilerlemesine sebebiyet verilecek hem de gereksiz bir tedavi süreci ile boşa para harcamasına neden olunacaktır.

Bu durumda yanlış teşhis nedeniyle doktor hatası gerekçe gösterilerek doktor hakkında suç duyurusunda bulunulması ve tazminat davası açılması söz konusu olmaktadır. Hem ceza mahkemesi hem de tazminat yargılamasını yapan hukuk mahkemesi hekim hatası bulunup bulunmadığının tespiti için dosyayı adli tıp kurumuna veya dava konusu hastalık alanında uzman hekimlerden oluşan bilirkişi heyetine gönderecektir.

Yanlış Tedavi Halinde Sorumluluk

Aynı durum yanlış tedavi için de geçerlidir. Hekimin tedavi konusunda hataya düşmesi ya da tedavi için gerçekleştirdiği müdahalede kusurlu hareketi neticesi hastanın durumunun ağırlaşması ya da hastanın kaybedilmesi durumunda meydana gelen olumsuz sonuçta doktor hatası olup olmadığı uzman raporu ile tespit edilecektir.

Yapılan müdahale neticesi meydana gelen olumsuz sonuç bir komplikasyon da olabilir. Komplikasyon hekimin engelleyemeyeceği ve söz konusu müdahale ile meydana gelebilecek doğal bir sonuç olduğundan doktor hatası olarak kabul edilmez. Burada en önemli unsur hastanın olası komplikasyonlar konusunda işlem öncesi bilgilendirilmiş olması ve onayının alınmış olmasıdır. İkinci bir önemli nokta ise hekimin komplikasyon yönetimi konusunda bir kusurunun bulunmadığının tespit edilmiş olmasıdır.

Yanlış Diş Tedavisi Tazminat Sorumluluğu

Diş tedavisi de bir tıbbi müdahale olduğundan aynı diğer tıbbi müdahalelerde olduğu gibi hekimin özenle hareket etmesi gerekir. Ancak burada gerçekleştirilen işlemin tedavi maksatlı mı yoksa protez, kaplama, beyazlatma gibi estetik boyutu ağır basan bir işlem olup olmadığı önem arz etmektedir.

Eğer estetik boyutu ağır basan bir işlem söz konusu ise artık klasik bir tedavi işleminden bahsedilemez ve burada hekimin sonuç taahhüdü de söz konudur. Yani hekim özen yükümlülüğüne uygun hareket etme haricinde gerçekleştirdiği işlem sonucu meydana geleceğini taahhüt ettiği şekli ve sonucu da gerçekleştirmiş olmalıdır.

Doktor hatası ile ilgili uyuşmazlıklarınız hakkında hukuki destek almak için sayfamızda yer alan iletişim kanalları aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yap veya Soru Sor !

  Bildirimleri Aç!  
Bildir
× Whatsapp'tan Yaz!