Estetik Ameliyat Vekalet Sözleşmesi midir ?

Estetik amaçlı tıbbi operasyonlar konusunda hekim ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin vekalet sözleşmesi mi yoksa eser sözleşmesi mi olduğu doktrinde tartışmalı bir konudur. Ancak Yargıtay estetik ameliyat vekalet sözleşmesi değil eser sözleşmesinin konusunu oluşturur görüşündedir.

Yargıtay’ın ve eser sözleşmesi görüşünü savunan doktrinin en önemli argümanı estetik operasyonu gerçekleştiren hekimin bir sonuç taahhüdünde bulunuyor olduğu kabulüdür. Yani hekim estetik operasyon öncesinde hastasına operasyonla elde edilmek istenen estetik sonucun, güzelleşmenin garantisini vermektedir.

Diğer görüşü savunanlar ise tıbbi operasyonun mahiyeti gereği hekim estetik gayeyle operasyon yapsa da sonuç taahhüdünde bulunamaz, operasyon esnasında ve neticesinde çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilir ve hekim beklenen sonucu elde edemeyebilir, bu noktada hekime bir kusur atfedilemez demektedirler.

Mahkemeler önlerine gelen bir hukuki uyuşmazlıkta Yargıtay’ın içtihatları doğrultusunda yargılamayı gerçekleştirdiklerinden bugün için eser sözleşmesi kabulüne göre davaların neticelendirildiğini ve Yargıtay’ın da bu doğrultuda kararlar verdiğini görmekteyiz.

Mevcut duruma göre estetik operasyonu gerçekleştiren hekim tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları olan hastanın aydınlatılmış onamının alınması, operasyonun tıp tekniğine uygun gerçekleştirilmesi, özen yükümlüğüne uygun hareket edilmesi, ilgili operasyonu gerçekleştirme yetkisine, uzmanlığına sahip olması, komplikasyon yönetiminin doğru yapılması, hasta kayıtlarının tutulması gibi sorumluluklarının yanında bir de taahhüt edilen estetik sonucu meydana getirmekle sorumlu tutulacaktır.

Estetik ameliyat vekalet sözleşmesi olarak kabul edilseydi hekim tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları konusunda üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumluluktan kurtulacaktı ve artık meydana gelen sonucun olumlu veya olumsuz olması hukuki sorumluluğunu doğurmayacaktı. Estetik operasyonlar haricindeki tedavi amaçlı tıbbi müdahaleler vekalet sözleşmesi kabul edildiğinden, hekim sonucun meydana gelmesini yani hastanın şifa bulmasını garanti etmemekte, neticede hastanın sağlığına kavuşamamasından sorumlu olmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp'tan Yaz!