estetik operasyon

Estetik Operasyon ve Eser Sözleşmesi

Doktrindeki ağırlıklı görüş ve Yargıtay’ın kabulüne göre estetik operasyonlara ilişkin olarak hekim ile hasta arasındaki hukuki ilişki eser sözleşmesidir. Tedavi amaçlı tıbbi müdahalelerde genel itibariyle bu ilişki vekalet sözleşmesi olarak tanımlanırken, estetik operasyonlarda eser sözleşmesi tanımlaması yapılmasının sebebi estetik hekiminin sonuç taahhüdüdür.

estetik operasyon

Vekalet sözleşmesinin tipik özelliği olarak hekim hastasını tedavi ederken sonuç taahhüdünde bulunmaz. Yani hekim özen yükümlülüğüne uygun şekilde tedaviyi gerçekleştirir ancak hastanın şifa bulmasını garanti etmez. Ancak estetik amaçlı tıbbi müdahalelerde hekim hastası üzerinde bir sonucu meydana getirmeyi taahhüt etmektedir. Dolayısıyla estetik operasyon neticesinde taahhüt edilen sonucun gerçekleştirilemediğinin mahkeme tarafından uzman hekimlerce hazırlanan rapor neticesinde tespit edilmesi halinde hekimin hukuki sorumluluğu doğmaktadır.

Eser sözleşmesinde sonuç taahhüdüne aykırı ifa “ayıp” olarak ifade edilmektedir. Sonuç taahhüdüne aykırı ifa neticesinde ayıba karşı tekeffül hükümlerine göre hastanın yapılan ayıplı işlemin bedelinin iadesi, ücretsiz olarak düzeltilmesi, bedelde indirim yapılmasını istemek gibi hakları bulunmaktadır. Hekimin kusuru nispetinde tazminat istenmesi de mümkündür.

Her ne kadar tedavi amaçlı tıbbi müdahaleler vekalet sözleşmesi, estetik amaçlı tıbbi müdahaleler eser sözleşmesi olarak tanımlansa da estetik operasyonları diğer tıbbi müdahalelerden tamamen ayrı düşünmek imkansızdır. Estetik operasyonu basit bir eser sözleşmesi ilişkisi olarak görmek hayatın gerçekleri ile bağdaşmayacaktır. Zira Estetik operasyonlarda, eser sözleşmesinin diğer örneklerinden farklı olarak sözleşme konusu canlı bir organizmadır. Dolayısıyla bu işlem diğer tıbbi müdahalelerde olduğu gibi komplikasyonlara açık bir işlemdir. Zaten Yargıtay da her ne kadar bu işlemi eser sözleşmesi olarak kabul etse de sözleşme konusunun hassasiyetini, tıbbi niteliğini ve komplikasyon ihtimali boyutunu görmezden gelmemektedir; Yüksek Dairenin içtihatları da bunu göstermektedir.

Estetik operasyon esnasında veya sonrasında meydana gelen olumsuz durum eğer bir komplikasyon ise; yani hekimin engelleyemeyeceği bir olgu, yapılan işlemin kaçınılmaz bir sonucu, hekime atfı kabil bir kusur olmaksızın meydana gelme ihtimali kabul edilen bir durum ise hekimin hukuki veya cezai sorumluluğu doğmaz. Zira diğer tüm tıbbi müdahalelerde de olduğu gibi estetik operasyonlarda da komplikasyon varsa hekim hatasından bahsedilemez. Ancak hekim olası komplikasyonlar hakkında müdahale öncesi hastasını aydınlatmamış ise; olası komplikasyonlara ilişkin hastasının rızasını almamış ise ve komplikasyon yönetiminde de hatası varsa komplikasyondan sorumlu olur.

Estetik operasyonların eser sözleşmesi niteliğine ilişkin ve bunun doğal bir sonucu olan hekimin sonuç taahhüdüne ilişkin sorularınız ve bu konuda hukuki destek almak için bizimle iletişim geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Yorum yapın