Estetik Operasyonlarda Hekimin Sorumluluğu

Estetik operasyonlar, tedavi amaçlı gerçekleştirilen operasyonlardan farklı olarak bir hastalığın iyileştirilmesi gayesi ile değil estetik kaygılarla gerçekleştirilen müdahalelerdir. Her iki işlemin hukuki boyutu farklılık arz etmektedir. Tıbbi müdahale tedavi amaçlı ise vekalet sözleşmesinin konusunu oluştururken, estetik amaçla gerçekleştiriliyorsa eser sözleşmesinin kapsamına girmektedir.

estetik operasyonlar

OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILARIMIZ!
Bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki yazılarımızı da okumalısınız.

Estetik ile Tedavi Farkı

Yukarıda da ifade edildiği gibi tedavi vekalet sözleşmesi ile meydana gelirken, estetik eser sözleşmesi ile meydana gelmektedir. Buradaki en önemli fark tedavide hekimin meydana gelecek sonucu garanti etmemesine rağmen estetik operasyonda bir sonucun garanti edilmesidir.

Hastalık veya sakatlık halinde hekim özen yükümlüğüne uygun bir şekilde tercih ettiği tedavi yöntemine göre tatbikata geçer, ancak gerçekleştireceği tedavi neticesinde hastalığın veya sakatlığın mutlak manada izale edileceğini garanti etmez.

Hekim tedaviyi gerçekleştirirken özen yükümlülüğünün gereği olarak hastanın yararına olan tüm gayreti gösterir, en az riski yöntemi seçer ancak bunun neticesine hastalığın tedavi olmaması, hastanın şifa bulmaması, sakatlığın iyileşmemesi ihtimali her zaman için vardır.

Estetik operasyonda ise muhatabın herhangi bir hastalık ya da sakatlığı bulunmamakla birlikte kendisini daha iyi hissetmek veya daha güzel görünmek amacıyla vücudunda değiştirmek istediği bir takım şeyler bulunmaktadır. Yüz gerdirme, yağ aldırma, saç ektirme, epilasyon, botoks, protez diş, kaplama gibi doğrudan tedavi amacı taşımayan operasyonlar estetik kapsamında eser sözleşmesi hükümlerine tabidir.

Estetik operasyonu gerçekleştirecek hekim muhatabının vücudundaki bu değişikliği gerçekleştirmesi taahhüt eder. Bu işlemler bazen riski olabilir, bazen çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilir, bazen de tıpkı tedavideki gibi istenen netice elde edilemeyebilir. Ancak bu noktada hekimin sorumluluktan kurtulabilmesi için öncelikle hastanın aydınlatılmış onamını almış olması sonra özen yükümlülüğüne uygun hareket etmiş olması gerekir. Aksi halde eser sözleşmesinde edimin ayıplı ifası gündeme gelir ve bu ayıplı ifa nedeniyle hekimin tazminat sorumluluğu doğar.

Estetik Operasyonlarda Aydınlatılmış Onam

Tıpkı tedavi amaçlı operasyonlarda olduğu gibi estetik amaçlı operasyonlarda da operasyonun muhatabından aydınlatılmış onam alınmalıdır. Onamın kapsamı gerçekleştirilecek işlemin mahiyeti, kapsamı, süresi, neticesi, meydana gelebilecek yan etkiler, operasyon öncesi, süreci ve sonrasındaki işlemler, hastanın yapması gerekenler, varsa neticenin elde edilememe riski, varsa operasyon muhatabının durumunun daha da kötüleşme ihtimali aydınlatılmış onam kapsamında açıklanması ve yazılı rıza alınmalıdır.

Hastanın estetik müdahale konusunda bilgilendirilmemiş olması halinde meydana gelecek bir olumsuz sonuçta hekimin kusuru olmaması tazminat sorumluluğunu kaldırmayacaktır. Çünkü aydınlatılmış onamın alınmamış olması başlı başına bir zararın tazmini sebebi teşkil edecektir.

Zararın Tazmini

Estetik operasyon neticesinde meydana gelen olumsuz durumda hekiminin özen borcuna aykırı eylemi, hatalı uygulaması, yanlış metot seçimi, aydınlatma yükümlülüğüne aykırı davranması, taahhüt edilen neticenin meydana getirilememesi gibi durumlarda zararın tazmini gündeme gelmektedir.

Estetik operasyondan zarara uğrayan kişi maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açabilir. Bu davalar tüketici mahkemesinde görülmektedir. Dava operasyonu gerçekleştiren hekim, hastane, güzellik merkezi, klinik ve sigorta şirketine karşı açılabilmektedir.

Meydana gelen zararın türüne göre tedavi masrafları, iş gücü kaybı, kazanç kaybı, manevi tazminat gibi talepler ileri sürülebilir. Mahkeme tarafların delillerini toplar, hekimin kusurunun bulunup bulunmadığı hususunda uzman bilirkişi heyetinden veya adli tıp kurumundan rapor alır.

Alınan rapor neticesinde hekime atfı kabil bir kusur varsa tazminat hesabı yapılmak üzere aktüerya bilirkişisinden rapor alarak, kusur oranlarına göre davalıları tazminata mahkum eder. Eğer mahkeme yapılan yargılama neticesinde hekimin kusurunun bulunmadığı kanaatine varırsa davayı reddeder.

Estetik Operasyonlarda Hekimin Sorumluluğu
5 (100%) 1 vote
Bu İçeriğin Daha Fazla Kişiye Ulaşması İçin:

Yorum Yap veya Soru Sor !

  Bildirimleri Aç!  
Bildir