Faydalı Bilgiler

Hukuk alanında güncel bilgiler, tarifeler, çizelgeler, genelgeler, resmi gazetede yayınlanan güncel mevzuat değişiklikleri, örnek ilanlar bu faydalı bilgiler kategorisi altında paylaşılmaktadır.

İnternetten Alınan Ürünlerde Cayma Hakkı İstisnaları

Mesafeli satış sözleşmelerinde yani internet veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleştirilen alım satım işlemlerinde tüketiciye 14 gün içerisinde cayma hakkı kullanma hakkı tanınmıştır. Cayma hakkı hiçbir gerekçe göstermeksizin tüketicinin ürünü masrafları satıcıya ait olmak üzere iade edebilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu hakkın bazı istisnaları bulunmaktadır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi…

2018 Zorunlu Müdafi Ücreti Tarifesi

  • 1 Ocak 2018
  • 5
2018 yılına ilişkin CMK gereğinde görevlendirilecek zorunlu müdafi ve vekillere yapılacak olan ödemeler ile ilgili tarife 31.12.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre soruşturma evresinde takip edilen işler bakımından zorunlu müdafilere ödenecek olan ücret 280,00 TL, Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilecek işlerde 436,00 TL, Asliye Ceza Mahkemelerinde…

2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Tam Metni

Yargı harçları, noter harçları, trafik harçları gibi çeşitli maktu ve nispi harçların yeniden değerleme oranında 2018 yılı için miktarlarının tespit edildiği 2018 harçlar kanunu genel tebliği tam metni Resmi Gazete'nin 29 Aralık 2017 sayısında yayınlandı. Tarifede düzenlenen yargı harçları bakımından sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerinde başvuru ücretinin 16,50 TL,…

2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tam Metni

  • 30 Aralık 2017
  • 5
Resmi Gazetenin 30 Aralık 2017 tarihli sayısında 2018 arabuluculuk asgari ücret tarifesi yayınlandı. Bildiğiniz üzere arabuluculuk yargı sistemimizde gittikçe daha da etkin bir hale gelmeye başlıyor. Son olarak bir takım işçilik alacaklarına ilişkin davalar bakımından arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmişti. Arabuluculara ödenecek asgari ücret aşağıda yer alan arabuluculuk asgari ücret…

2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tam Metni

Hukuk ve ceza yargılamalarında mahkemelerce hükmedilecek vekalet ücretlerini belirleyen 2018 avukatlık asgari ücret tarifesi 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Tarifede asliye mahkemeleri bakımından 2017 yılından 1.980,00 TL olan asgari vekalet ücretinin yeni tarifede 2.180,00 TL olduğunu görmek mümkün. Bununla birlikte sulh hukuk mahkemeleri bakımından 930,00 TL, tüketici mahkemeleri…

İşçinin ve İşverenin Haklı Nedenle Fesih Şartları

  • 15 Aralık 2017
  • 5
Haklı nedenle fesih sebepleri İş Kanunu'nun 24 ve 25. maddelerine aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin…

Yatar Hesaplaması Yapabileceğiniz Uygulamalar

  • 12 Aralık 2017
  • 5
Aşağıda vereceğim yöntemle hesaplama ceza yatar hesaplama sorgulaması yapmanız mümkündür. Ücretsiz olarak sunulan uygulamalar güncel mevzuata göre güncellenmekte ve verdiğiniz bilgilere göre denetimli serbestliğe ayrılacağınız tarih, koşullu salıverilme tarihi gibi bilgileri verebilmektedir. CEZA İNFAZ HESAPLAMASINA İLİŞKİN MESAJLARINIZA CEVAP VERİLMEMEKTEDİR. Sayfamız aracılığı ile ulaşabileceğiniz yatar hesaplama uygulamaları ile ceza infaz sürenizi…