Gayrimenkul Avukatı

Bu yazımızda gayrimenkul avukatının hangi alanlarda faaliyet gösterdiği, gayrimenkul hukuku kapsamında ne tür uyuşmazlıkların girdiği, iyi bir gayrimenkul hukukçusunun nasıl anlaşılacağı gibi konulara değinmeye çalışacağız. Konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmında eklemeyi unutmayınız. Sorularınızı takip ediyor ve mümkün olan en kısa sürede yanıtlamaya gayret ediyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz.

gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul Avukatı Kimdir ?

Ülkemizdeki mevcut yargılamaların önemli bir kısmı gayrimenkul hukuku olarak adlandırabileceğimiz bu hukuk disiplini kapsamında gerçekleşen uyuşmazlıklara ilişkindir. Gayrimenkul avukatı ise bu tür davalarda vekillik yapan, gayrimenkul işlemlerine ilişkin sektöre ve gayrimenkul hukukuna hakim olan, bu alanda uzmanlaşan avukat demektir.

İyi bir gayrimenkul hukukçusu emlak piyasası ve gayrimenkul sektörüne hakim, sektörün ihtiyaçlarını ve bu alanda meydana gelebilecek uyuşmazlıkları önceden sezebilen, gayrimenkul hukuku mevzuatı konusunda bilgili, bu alandaki Yargıtay başta olmak üzere yüksek mahkemelerin içtihatlarını takip eden kişidir. Bir avukatın mesleki geçmişi arttıkça bilgi ve tecrübesi de doğru oranlı olarak artmaktadır. Gayrimenkul hukuku çalışmalarındaki geçmişi ve kariyeri gayrimenkul uzmanı avukatları bu alanda bir adım öne çıkartmaktadır.

Türkiye’de Gayrimenkul Sektörü

Aslında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gayrimenkul hukuku önemli bir alandır. Gayrimenkul sektörü de Türk ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden bir tanesidir. Özellikle kentsel dönüşüm adına son yıllarda gerçekleştirilen reformlar ve düzenlemeler bu alanın değerini daha da arttırmıştır. Kentsel dönüşümle birlikte meydana gelen uyuşmazlıkların sayısı her geçen gün artmakta ve bu alandaki iyi hukukçu ihtiyacını gündeme getirmektedir.

Bunun yanında kentsel yaşamın ve kent nüfusunun artması kira hukuku ve kat mülkiyeti hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları beraberinde getirmektedir. Bu alandaki sözleşmelerin gerçekleştirilmesi ve yargılamaların takibi uzman bir gayrimenkul hukukçusunun hukuki denetimi ile gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Bunun yanında ülkemizde hâlâ tapulama ve kadastro faaliyetleri neticelenmiş değildir, bu alanda ülkemizin hemen her köşesinde pek çok yargılamalar devam etmektedir. Mülkiyet hakkında dayalı veya kişisel hakka dayalı tapu iptal tescil davaları da bu uzmanlık alanının konusu dahilindedir.

Kentsel dönüşümün bir sonucu olan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de yine hiç şüphe yok ki gayrimenkul avukatlarının çalışma kapsamlarındadır. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde pek çok bu tür sözleşmeler yapılmakta, sözleşmelerin icrası devam etmekte ve bu sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklarda mahkemelerin önemli bir dosya yükünü oluşturmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Kapsamı

Gayrimenkul hukuku dediğimiz zaman biz bunu kira hukuku, kat mülkiyeti hukukunu da içine alacak şekilde geniş yorumlama taraftarıyız. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, mülkiyet hakkından ve kişisel haklardan doğan tapu iptal tescil davaları, gayrimenkul alım, satımına ilişkin sözleşmeler ve iş birlikleri hep gayrimenkul hukukunun konusunu teşkil etmektedir.

Aslında yukarıda pek çoğuna değindiğimiz gibi ülkemizde gayrimenkul sektörü ekonomik alanda ve hukuki alanda önemli bir yer teşkil etmektedir. Gayrimenkul hukukunu akademik camiya çeşitli sınıflandırmalar altında ele alsa da biz uygulamacılar olarak bunu geniş yorumlama eğilimindeyiz. Yukarıda da saydığımız gibi bir gayrimenkul avukatı kira hukukundan kaynaklı kira sözleşmelerinin akdedilmesi, kira bedelinin tespiti ve arttırımı davaları, tahliyeye ilişkin icra takibi ve davalar, kat mülkiyeti hukukuna ilişkin icra takipleri ve yargılamalar, kentsel dönüşümle ilgili olarak sözleşmelerin akdedilmesi, sözleşmeye aykırı eylemlerden kaynaklı alacak ve tazminat davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı davalar, tapu iptal tescil davaları gibi alanlarda faaliyet gösterir.

Bunların yanında ülkemizde kamulaştırma faaliyetleri de geniş bir uygulama alanına sahiptir. Kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma bedel tespit davaları ve yine bu alandaki idari yargı yolunda açılan tam yargı davaları ve iptal davaları, imar hukukuna ilişkin davalar hep gayrimenkul hukukçusunun faaliyet gösterdiği alanlardır.

İyi Bir Gayrimenkul Hukukçusu

Bu kadar geniş ve uygulaması bu kadar fazla olan bir alanda iyi bir gayrimenkul avukatı nasıl seçilir, nasıl anlaşılır ? Burada diğer tüm hukuk disiplinlerinde olduğu gibi avukatın mesleki tecrübesi önemli bir göstergedir. Avukatlık mesleğinde mesleki tecrübe belki de mesleki anlamda en önemli başarı kriterleri arasındadır.

Bir gayrimenkul hukukçusunun daha önceden gayrimenkul hukuku alanında gerçekleştirdiği dava ve icra takipleri, hazırladığı sözleşmeler, müvekkil portföyü, yargısal anlamda elde ettiği başarılar hep mesleki tecrübesini ve kalitesini ortaya koyan etkenlerdir. Bunun yanında avukatın bu alandaki akademik kariyeri, katıldığı sempozyum ve eğitimler, hazırladığı bilimsel çalışmalar ve makaleler, gerçekleştirdiği sunum ve seminerler hep avukatın gayrimenkul hukuku alanındaki bilgi ve deneyimini ortaya koyan göstergelerdir.

× Whatsapp'tan Yaz!