Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku kategorimiz altında gayrimenkul hakkındaki hukuki uyuşmazlıklarla ilgili hukuki makaleler ve güncel bilgiler paylaşılmaktadır. Kat mülkiyeti hukuku, taşınmaz hukuku, kentsel dönüşüm hukuku gibi hukuk disiplinleri kategorimiz altında yer alan konular arasındadır. Gayrimenkul davaları olarak aynı ve şahsi hakka dayalı tapu iptal tescil davaları, kamulaştırma davaları, kamulaştırma bedel tespit davaları, önalım hakkı, geri alım hakkına ilişkin davaları, geçit hakkı davaları, kat mülkiyeti hukukuna ilişkin davalarını, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin davaları sayabiliriz.

Gayrimenkul avukatı ise yukarıda tarif edilen gayrimenkul hukuku ve sayılan gayrimenkul davaları konusunda uzman olan avukatlara verilen bir ünvandır. Gayrimenkul avukatları bu alanda takip ettikleri davalar ve mesleki tecrübeleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Gayrimenkul sektörünün kendine öze teknik terimleri ve gayrimenkul piyasasının kendine has özellikleri gayrimenkul konusunda uzmanlaşan avukatlara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Gayrimenkul hukuku konusundaki soru ve görüşlerinizi gayrimenkul avukatı sayfamızda ve gayrimenkul hukukuna ilişkin yayınladığımız yazıların altında yorum kısmında paylaşmanız mümkündür.

Tahliye Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Her ne kadar kira sözleşmeleri akdedilirken ileride yaşanabilecek sorunlar kayıt altına alınsa da yasaların amir hükümlerinin kiracıları korumaları nedeniyle uygun ve etkili hukuk yollarını bilmeyen kişilerin tahliye davası açmadan evlerini tahliye etmeleri yıllarını almaktadır. Bu yazımızda kiracı nasıl tahliye edilir maddeler halinde açıklayacağız ve izlenecek hukuki yöntemler konusunda bilgi vermeye…

Tahliye Taahhütnamesi Örneği ve Şartları

Kiraya veren gayrimenkulünün belirli bir tarihte tahliye edilmesini istiyorsa kiracısından buna ilişkin tahliye taahhütnamesi alması gerekmektedir. Normal şartlarda kiracının tahliye edilmesi Türk Borçlar Kanunu'na göre belirli şartlara tabi kılınmış bulunmaktadır. Kanunun aradığı şartlar ve gerekçeler yoksa kiraya veren kiracıyı tahliye edemez. İşte bunun istisnası kiracıdan tahliye taahhüdü alınmış olmasıdır. Ancak…

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu) Nedir

İnsanlar arasında doğan uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların giderilmek suretiyle çözüme kavuşturulduğu tek yer hukuk sistemidir. Özellikle taşınır, taşınmaz ve diğer değerli menkullerde patlı mülkiyetin var olduğu yerde mutlaka anlaşmazlıklar meydana gelebilmektedir. ortaklığın giderilmesi davası veya izale-i şuyu davası olarak bilinen hukuki işlem ile paylı mülkiyetin veya el birliği mülkiyetinin bulunduğu yerlerde insanlar…

Geçit Hakkı Davası Hakkında

Geçit hakkı davası ana yola çıkışı olmayan parsel maliki tarafından komşu parsellerden yola çıkış için gerekli iznin alınamaması halinde başvurulacak bir kanuni yoldur. Taşınmazın vasfı ister tarla olsun ister arsa olsun her parselin ana yola çıkış hakkı bulunmaktadır. Komşuların bu çıkışa izin vermemesi halinde hakim kararıyla bu hak elde edilebilir.…

İşyeri Kira Sözleşmesi Dikkat Edilecek Hususlar

Kira sözleşmeleri taraflardan birinin taşınır veya taşınmazının kullanımını bıraktığı karşı tarafın da bunun karşılığında belli bir meblağ ödemeyi yüklendiği sözleşmelere verilen isimdir. Eğer kiralanan taşınmaz ise ve mesleki veya ticari bir faaliyet için kullanılacak ise işyeri kira sözleşmesi söz konusudur. Peki işyeri kira sözleşmesi yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir maddeler…

Şufa Hakkı Nedir ve Şufa Davası Nasıl Açılır

Kanunda yer aldığı şekliyle önalım hakkı olarak da adlandırılan şufa hakkı Tük Medeni Kanunu 732 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. İlgili maddelerde yasal önalım hakkı olarak düzenlenen şufa hakkının sözleşme ile de herhangi bir kişi lehine tesis edilmesi ve tapuya şerh verilmesi mümkündür. Yazımızda kanunda düzenleme alanı bulan ve paydaşlara…