Genel Cerrahi Uzmanı Tarafından Burun Estetiği

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/5219 E., 2019/46 K. ve 07.01.2019 tarihli ilamında davacı hasta estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan maddi ve manevi zararının tahsili istemiyle açtığı davaya ilişkin uyuşmazlık ele alınmıştır.

Davacının burun estetiği operasyonu için davalı hekime başvurduğu, Mayıs 2011’de gerçekleştirilen ilk operasyondan sonra burnunun üzeride yanık izi ve şişkinlikler meydana geldiği, bu izler geçmeyince aynı hekim tarafından Eylül 2011’de ikinci operasyonun yapıldığı, şikayetleri devam edince bu sefer diğer davalı hekime giderek üçüncü operasyonu geçirdiği, burnundaki sıkıntılar geçmeyen davacının aynı zamanda göz kapaklarında da düşüklük meydana geldiği iddia edilerek yapılan masraflar ve bu süreçte acı ve elem karşılığı manevi tazminat talep edilmiştir.

Davalı hastane cevabında davacı ile aralarındaki akdi ilişkiyi reddetmemiş, ameliyatın dava konusu hastanede yapıldığını kabul etmiş, esasa ilişkin savunmalarda bulunmuştur. Bu durumda Türk Borçlar Kanunu 116. maddesi uyarınca davalı hastanenin kendi hastanesinde gerçekleşen operasyon sebebiyle oluşan zararlarından sorumlu olacağı vurgulanmıştır.

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda burun estetiği (rinoplasti) operasyonu gerçekleştiren hekimin genel cerrahi uzmanı olduğu, ameliyatın genel cerrahi alanına girmediği, ameliyatı yapan hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun bulunmadığı ve tıbben kusurlu bulunduğu belirtildiğine göre TBK 116. uyarınca ameliyatın gerçekleştirildiği diğer davalı hastanenin de sorumluluğu bulunduğundan onun açısından da davanın kabulü gerekeceğinden bahisle karar Yüksek Daire tarafından bozulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp'tan Yaz!