Genel Cerrahi Uzmanı Tarafından Burun Estetiği

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/5219 E., 2019/46 K. ve 07.01.2019 tarihli ilamında davacı hasta estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan maddi ve manevi zararının tahsili istemiyle açtığı davaya ilişkin uyuşmazlık ele alınmıştır.

Davacının burun estetiği operasyonu için davalı hekime başvurduğu, Mayıs 2011’de gerçekleştirilen ilk operasyondan sonra burnunun üzeride yanık izi ve şişkinlikler meydana geldiği, bu izler geçmeyince aynı hekim tarafından Eylül 2011’de ikinci operasyonun yapıldığı, şikayetleri devam edince bu sefer diğer davalı hekime giderek üçüncü operasyonu geçirdiği, burnundaki sıkıntılar geçmeyen davacının aynı zamanda göz kapaklarında da düşüklük meydana geldiği iddia edilerek yapılan masraflar ve bu süreçte acı ve elem karşılığı manevi tazminat talep edilmiştir.

genel cerrahi

Davalı hastane cevabında davacı ile aralarındaki akdi ilişkiyi reddetmemiş, ameliyatın dava konusu hastanede yapıldığını kabul etmiş, esasa ilişkin savunmalarda bulunmuştur. Bu durumda Türk Borçlar Kanunu 116. maddesi uyarınca davalı hastanenin kendi hastanesinde gerçekleşen operasyon sebebiyle oluşan zararlarından sorumlu olacağı vurgulanmıştır.

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda burun estetiği (rinoplasti) operasyonu gerçekleştiren hekimin genel cerrahi uzmanı olduğu, ameliyatın genel cerrahi alanına girmediği, ameliyatı yapan hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun bulunmadığı ve tıbben kusurlu bulunduğu belirtildiğine göre TBK 116. uyarınca ameliyatın gerçekleştirildiği diğer davalı hastanenin de sorumluluğu bulunduğundan onun açısından da davanın kabulü gerekeceğinden bahisle karar Yüksek Daire tarafından bozulmuştur.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

Yorum yapın

× Whatsapp'tan Yaz!