Hatalı Diş Çekimi Manevi Tazminat

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2017/1532 E. ve 2018/2978 K. sayılı ilamında çürüyen süt dişinin çekimi sırasında hatalı olarak kalıcı dişin de çekilmesi neticesinde maddi ve manevi tazminat isteminde ilişin mahkemenin kısmen kabul kararı temyizen incelenmiştir.

Adli Tıp Kurumu raporunda hekimin çürüyen süt dişi yerine hatalı olarak kalıcı dişin çekildiği tespit edilmiştir. Mahkemece maddi ve manevi tazminata hükmedilmişse de davacı taraf manevi tazminatın düşük olduğu gerekçesiyle kararı temyiz etmiştir.

Yargıtay kararı incelendiğinde öncelikle manevi tazminatın hukuki boyutu açıklandıktan sonra hüküm altına alınan manevi tazminatın miktar itibariyle düşük olduğu belirtilmiştir. Karar gerekçesinde ise “zararın niteliğine ve giderilmesi için ilaveten yapılacak tedavilerde de çekmek zorunda kalacağı acı ve ızdırabın boyutu, implant işlemi için geçecek süreçlerde eksik diş nedeniyle yaşayacağı olumsuz psikolojik etkiler birlikte değerlendirildiğinde; hükmedilen tazminat miktarı az olduğundan TMK’nın 4. maddesi dikkate alınarak uygun ölçüde bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.” denilmek suretiyle karar bozulmuştur.” denilerek karar manevi tazminatın miktarı yönünden davacılar lehine bozulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp'tan Yaz!