Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır ?

Hizmet tespit davası SGK’ya bildirilmeksizin, sigortasız bir şekilde çalıştırılan işçinin İş Kanunundan doğan işçi alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarına kavuşabilmesi için açması gereken bir dava türüdür.

Eğer işveren işçiyi SGK’ya bildirmemiş ve sigorta primlerini yatırmadan kaçak bir şekilde çalıştırmışsa işçi hizmet tespit davası açarak iş yerindeki hizmetini ispat etmek suretiyle sosyal güvenlik ve işçilik haklarına kavuşabilir.

Kıdem, ihbar tazminatı ve işçi alacağı davaları öncesinde hizmetin tespiti için bu davayı açmak gerekmektedir. Bu davanın olumlu neticelenmesi ile birlikte işçi artık işverenden alamadığı haklarını dava yolu ile alabilir.

Kime Karşı Açılır ?

Hizmet tespit davası iş verene karşı açılır. Önceden Sosyal Güvenlik Kurumu da davalı olarak gösterilmekte isi ancak artık SGK feri müdahil olarak davaya müdahil olmakta davalı olarak gösterilmemektedir.

Hangi Mahkemede Görülür ?

Hizmet tespit davaları iş mahkemelerinde açılmaktadır. Eğer iş mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri bu davaları iş mahkemesi sıfatı ile görmektedir. Yer olarak ise davalının bulunduğu yer veya işçinin çalıştığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesindne birinde açılabilir.

Hizmet Tespit Davası Ücreti

Hizmet tespit davasını kendiniz açacak iseniz maktu harç ve yargılama masrafları için tarifeye göre belirlenen gider avansı alınmaktadır. 2018 yılı için bu ücret harç ve avans birlikte 350,00 TL civarı bir miktar olarak karşımıza çıkmaktafır.

Zamanaşımı Süresi

İşçinin sigortasız şekilde çalıştığı son yılın bitiminden itibaren 5 yıl içerisinde bu davanın açılması gerekir. Aksi halde davalının zamanaşımı itirazı ile davanın reddine karar verilecektir.

İspat Araçları ve Netice

Hizmet tespit davaları her türlü delil ile ispatlanabilir. Delil bakımından aynı dönemde bordrolu olarak çalışna iş arkadaşları en kuvvetli ispat aracıdır. Bunun dışında aynı dönemde komşu iş yerlerinde çalışan işçilerde tanık olarak gösterilebilir.

Tanık delil dışında her türlü yazışma, belge, iş yeri dosyası, işçi dosyası, resmi kayıtlar, resmi yazışmalar işçinin hizmetinin tespiti bakımından delil olarak mahkemeye sunulabilir. 

Davanın olumlu neticelenmesi halinde işçi sigortasız çalıştığı yıllara ilişkin bütün sosyal güvenlik haklarını elde etmeye hak kazanır ayrıca iş kanunundan doğan işçilik alacağı ve tazminat davalarını açacağı ayrı bir dava ile ikame edebilir.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır ?
5 (100%) 1 vote
Bu İçeriğin Daha Fazla Kişiye Ulaşması İçin:

Yorum Yap veya Soru Sor !

  Bildirimleri Aç!  
Bildir