Konkordato Şartları ve İşleyişi

Kanunlarımızda 1930’lu yıllardan beri mevcut olan ancak uygulamaya 2018 yılında başlayan bir hukuki düzenleme olan konkordatonun genel itibariyle ne olduğu, sürecin nasıl işlediği ve bu sistem ile neyin amaçlandığını yazımızda ele aldık. Konuyla ilgili sorularınız bizlere iletişim kanallarımız vasıtasıyla iletebilirsiniz. Konkordato Nedir ? Konkordato borçlarını ödeyemeyen veya borçlarını ödeyememe tehlikesi altına giren borçluların, işletmelerinin devamını … Devamını oku

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi

Alacağını gününde tahsil edemeyen alacaklılar kamu gücü ile alacağını elde edebilmek için icra takibi başlatıyor. İcra takibi ise ilamlı ya da ilamsız olarak iki türlüdür. İlam; bir mahkeme kararı ya da mahkeme kararı niteliğinde belge olarak tanımlanabilir. İlamsız icra takibi türlerinden biri de Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibidir. Alacaklının elinde tahsil edemediği Poliçe, bono ya … Devamını oku

Hacze Nasıl İtiraz Edilir ?

Ülkemizde kişi başına düşen gelir düzeyinin azalması ile birlikte pek çok insan icra takibine uğramaya başladı. Bu durumda da hacze itiraz nasıl yapılır sorusu ön plana çıkmaya başladı. Öyle ki 2018 yılında toplamda 1 milyona yakın icra takip işlemi gerçekleştirildi. Bu takiplerin çoğu bankalar tarafından başlatılırken bazen asıl borç ile hiç alakası olmayan kimseler de; … Devamını oku

Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır ?

Kesinleşen bir icra takibi neticesinde icra dosyası üzerinden borçlunun gayrimenkulleri üzerine haciz şerhi işlenebilmektedir. Haciz şerhi alacaklı veya vekilinin talebi ile icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün bulunduğu yer tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Peki borçlu tapudaki haciz kaldırmak için neler yapabilir, gayrimenkul üzerindeki haciz nasıl kaldırılır ? Borcun ödenmesi İcra müdürlüğü aracılığı ile konan taşınmaz … Devamını oku

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir ?

Alacaklı tarafından gerçekleştirilen ilamsız icra takibi itiraz edilmediği taktirde kesinleşir ve borçlunun malvarlığı üzerinde haciz işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunu engellemenin yolu itirazdır. Peki icra takibine nasıl itiraz edilir ? Yazıyı okumaya başlamadan önce hatırlatma:Eğer takip kesinleştiyse ve haciz aşamasına geçildiyse hacze itiraz yazımızı okuyabilirsiniz. İlamsız İcra Takibi İlamsız icra takibi alacaklının elinde alacağını kesin olarak ortaya … Devamını oku

× Whatsapp'tan Yaz!