İcra Takibi Nasıl Yapılır Aşamaları Nelerdir ?

İcra takibi alacaklının alacağını tahsil edebilmek için devletin cebri icra yetkisini kullanarak başvuracağı bir hukuk yoludur. İcra takibi tüm Türkiye çapında, adliyelerin teşkilatlandığı il ve ilçelerde mevcut bulunan icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilir. İcra Müdürlüklerinde 1 icra müdürü ile iş yoğunluğuna göre yeterli miktarda icra müdür yardımcısı ve katip memurlar bulunur. Yazımızda icra takip aşamaları nelerdir, icra takibi nasıl yapılır ve takip nasıl açılır gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILARIMIZ!
Bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki yazılarımızı da okuyunuz.

İcra Takip Aşamaları

Genel olarak ifade etmek gerekirse icra takibi alacaklının icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlar. Devamında ödeme emri borçluya tebliğ edilir, tebliğden itibaren belirli bir sürenin itiraz olmaksızın tamamlanması haline takip kesinleşir ve haciz aşaması başlar. Haciz aşamasında borçlunun hak ve alacakları ile mal varlığı değerlerinin haczi gerçekleştirilerek satış aşamasına geçilir. Satış aşamasında haczedilen malvarlığı değerlerinin satışından elde edilecek gelirle alacaklının alacağı karşılanır.

Bahsettiğimiz aşamalar sırayla gerçekleşir ve bir aşama tamamlanmadan sonraki aşamalara atlamak kural olarak mümkün olmamakla birlikte bazı istisnaları bulunmaktadır. Örneğin mahkemeden ihtiyati haciz kararı alınması halinde ödeme emrinin tebliğ edilip takibin kesinleşmesi beklenmeden haciz işlemi gerçekleştirilebilecektir. Burada borçlunun mal kaçırma ihtimali ve alacaklının hakkını elde etme ihtimalinin imkansız hale gelmesi tehlikesi bulunduğundan böyle bir alternatif yol kanunda öngörülmüş bulunmaktadır.

İcra Takibi mi Başlatmak İstiyorsunuz ?
İcra takibi başlatmak istiyorsanız, alacağınız ile ilgili icra avukatımızla görüşmek için aşağıdaki linke tıklayarak iletişim formunu doldurabilirsiniz. En kısa sürede sizlere icra avukatımız tarafından dönüş yapılacaktır.
https://www.hukuknotlarim.com/iletisim/

Takip Çeşitleri

Kanunda ilamsız icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, ilamlı icra takibi gibi takip çeşitleri düzenlenmiştir. Bunlardan en yaygın olanı ilamsız icra takibidir. İlamsız icra takibinde alacaklının alacağını kanıtlayan herhangi bir belge ibraz etme şartı bulunmaktadır. Takip talebinin ekine dilerse alacağını ortaya koyan fatura, cari hesap ekstresi, sözleşme gibi çeşitli belgeleri ekleyebilir.

İlamsız icra takibi süreci borçlunun itiraz hakları bakımından diğer icra takiplerine göre farklılık arz eder. Şöyle ki borçlunun itiraz ile takibi durdurması diğer takip türlerine göre daha kolaydır. İcra takibine nasıl itiraz edileceği hususunu başka bir yazımızda ayrıntılarıyla ele alacağız. Şimdilik icra takibi nasıl açılır sorusuna cevap vermeye çalışalım.

icra takibi nasıl yapılır

Takip Talebi ve Ödeme Emri

İcra takibi için öncelikle takip talebinin ve bu takip talebine konu alacağın borçluya tebliğ edilebilmesi için ödeme emrinin hazırlanması gerekmektedir. Bunları kanuna uygun matbu bir şablon şeklinde hazırlayabilen internetten çeşitli uygulama ve websiteler mevcuttur. genel itibariyle takip talebinde alacaklı ve borçlunun bilgileri, talep edilen alacak miktarının asıl alacak, feri alacak kalemleri ve faiz şeklindeki dökümü ile alacağın dayanağının ne olduğu bilgisi ile alacaklının imzası yer almaktadır.

Ödeme emri de takip talebine benzemekle birlikte takip talebinden farklı olarak icra kanunda düzenlenen usuli süreçlere ilişkin borçluya ihtarat niteliğini taşıyan itiraz süresi, itirazın ne şekilde yapılabileceği, itiraz edilmemesinin sonuçlarının neler olduğu gibi bilgiler yer alır. Ödeme emri icra takibi açıldıktan sonra borçluya tebliğ edilir.

İcra Takibi Nasıl yapılır ?

Takip talebini ve ödeme emrini hazırladık bunları icra müdürlüğünün kullandığı pembe dosyaya koyduk peki icra takibi nasıl açılır derseniz; yapmanız gereken alacak talebiniz bakımından yetkili icra müdürlüğüne başvurmaktadır. Yetkili icra müdürlüğü genel olarak alacaklının ikametgahının bulunduğu yer icra müdürlüğü olmakla birlikte alacağın kaynağına göre sözleşmenin akdedildiği yer, haksız fiilin meydana geldiği yer gibi çeşitli yerler de yetkili olabilmektedir.

Adliyelerde genelde icra tevzi büroları bulunmakta birlikte küçük adliyelerde tüm işlemler icra müdürleri veya görevlendirdikleri bir memur tarafından gerçekleştirilmektedir. İcra dosyanız tevzi edildikten sonra icra harcını yatırmanız ile birlikte takibiniz açılır. Ayrıca tebligat masraflarının yapılabilmesi için de bir miktar masraf bırakmanız gerekir. Bundan sonraki aşamada hazırladığınız ödeme emri borçluya tebliğ edilecek ve icra takibi süreci başlayacaktır.

Avukat Tutma Zorunluluğu Var mıdır ?

İcra takibi başlatabilmeniz için avukat tutmanız şart değildir, kendiniz de icra takibine ilişkin işlemleri takip edebilirsiniz. Ancak icra takibi hukukun son derece teknik bir alanıdır. İcra hukukuna ilişkin süreçler uzmanlık gerektirir. Yapacağınız hata ve kaçıracağınız süreler hak kayıplarına uğramanıza sebep olabilir. Bu nedenle alacağınızın tahsili için bir avukat ile anlaşma yapmanız her zaman için sizin yararınıza olacaktır.

33
Yorum Yap veya Soru Sor !

21 Yorum sayısı
12 Yorum cevapları
2 Takipçiler
 
En çok tepki verilen
En yeni yorum dizisi
25 Yorum sahipleri
  Bildirimleri Aç!  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
TATYOS

Bu faydalı bilgiler için teşekkür ederiz. Elinize sağlık

Tunahan

Bilgilendirici bir yazı olmuş. Teşekkürler.

murat

birşey sorabilirimyim müsaitmisiniz

Gursel

Sayin Ilgili, Merhaba

icra takibi internet uzerinden mail ile borcluya bildirebilinirmi.?

Saygilarimla

Hüseyin

İcralik olan kişinin masinin yüzde kacina el konur hocam

Şehir
Duzce
melih

yeni gelen arabulukçuluk sistemiyle eski işverenimle paramı ödemesi konusunda anlaştık ama paramı ödemedi arabulukçulukta imzaladığımız kağıt ile direkt icra işlemi başlatabilir miyim? yani mahkeme kararı gerek var mı?

Şehir
ankara
billur

hizmet iademi alamadığım bir kurumdan tüketici hakem heyetine başvuru yapıp 600 tl uyuşmazlık bedenin tarafıma ödenmesi gerektiğine dair karar tutanağı gönderildi. Ancak karşı taraf yine de ödeme yapmadığı için heyet tarafından icra yoluna gitmem tavsiye edildi. Bahsettiğiniz ödeme emri ve takip talebini nasıl hazırlamalıyım veya herhangi bir adliyede bu konuda bilir kişiye yönlendirilir miyim? Miktar düşük olduğu için avukatın benden talep edeceği ücretle beraber daha çok zarar uğrayacağımı düşünüyorum. Avukat masrafını karşı tarafın karşılayacağının bir teminatı var mıdır? yahut ana paradan vazgeçip sadece kurumdan bu ödeme ve masraflarında alınmasını sağlayıp bir sonraki hukuksuzlukları için caydırıcı nitelikte olması için yardımcı olunabilir… Tamamını oku »

Şehir
istanbul
enes

beni 2 yıldır bir mağaza bir arkadaşın hesabına kefil olmusum diye arıyor evet kefil oldum ama vermediler .aradan birsene geçiyor benim not yükselince bu adam gidiyor alışveriş yapıyor yani verilmeyen üründeki sözleşmeyi aktif durumda bırakıp beni zan altına düşürmeye calısıyorlar bende gidin icraya verin diyorum 3 yıl oldu hala icraya vermediler..

Şehir
Adana
KENAN

Merhaba, durumum şu şekildedir;
İcra takibi başlattım, yaklaşık 33 gün geçmesine rağmen bir gelişme olmadı, ne yapmam gerekiyor.
Teşekkür ederim.

Şehir
İZMİR
Barış

Merhaba, apartman yöneticisi yapılan ihtara rağmen aidatını ödemeyen ya da eksik ödeyen komşularla ilgili olarak nasıl bir belge sunarak ilamsız icra takibi başlatabilir?

Şehir
Ankara
× Whatsapp'tan Yaz!