Bilirkişi Raporu Açısından Usuli Kazanılmış Hak

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi güncel içtihatlarına göre bilirkişi raporlarını usuli müktesep hak kapsamında değerlendirmektedir. Bilirkişi raporuna itiraz edilmesi halinde alınan ikinci raporun itiraz eden bakımından aleyhe olması halinde diğer taraf ilk rapora itiraz etmediğinden kazanılmış hak kapsamında itiraz edenin daha lehine olan ilk raporun uygulanacağı yüksek 17. hukuk dairesi tarafından içtihat edilmektedir. T.C. YARGITAY 17. … Devamını oku

İcra İnkar Tazminatı İçin Alacağın Likit Olması Gerekir

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2015/9685 E. , 2017/7489 K. Dava, itirazın iptali ve icra inkâr tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne, icra inkar tazminatı isteminin ise reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan … Devamını oku