İçtihatlar

Hukukun çeşitli alanlarında güncel yargı içtihatlarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin güncel kararlarını burada paylaşıyor olacağız.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası (İçtihat)

Aşağıdaki Yargıtay kararında akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanan veya kısıtlanabilecek derecede akıl hastalığı bulunduğu anlaşılan eşe karşı genel boşanma sebeplerinden olan "evlilik birliğinin sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açılamayacağı, ancak özel bir boşanma sebebi olan akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasının açılabileceği belirtilmektedir. Boşanma Davasıyla İlgili Yazılarımız Boşanma Sebepleri Nelerdir https://www.hukuknotlarim.com/bosanma-sebepleri/ Boşanma Davası Nasıl…

Boşanmanın Tanınması Maddi Manevi Tazminat Davası

Aşağıda yer alan Yargıtay kararı yabancı mahkemede boşanmanın gerçekleşmesi akabinde Türkiye'de gerçekleştirilen tanıma davası sonrası açılan bağımsız maddi ve manevi tazminat davası ile ilgilidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tanımanın gerçekleştirildiği yabancı mahkeme kararında tarafların kusurlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmamış olması gerekçesiyle mahkemenin kendisinin delilleri toplayarak kusur değerlendirmesi yapması ve sonucuna…

Bilirkişi Raporu Açısından Usuli Kazanılmış Hak

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi güncel içtihatlarına göre bilirkişi raporlarını usuli müktesep hak kapsamında değerlendirmektedir. Bilirkişi raporuna itiraz edilmesi halinde alınan ikinci raporun itiraz eden bakımından aleyhe olması halinde diğer taraf ilk rapora itiraz etmediğinden kazanılmış hak kapsamında itiraz edenin daha lehine olan ilk raporun uygulanacağı yüksek 17. hukuk dairesi tarafından…

İcra İnkar Tazminatı İçin Alacağın Likit Olması Gerekir

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2015/9685 E. , 2017/7489 K. Dava, itirazın iptali ve icra inkâr tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne, icra inkar tazminatı isteminin ise reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından…