İş Hukuku

Bu kategoride iş hukuku avukatı tarafından kaleme alınmış iş hukuku yargılamasına ilişkin esasa ve usule ilişkin bilgiler, iş sözleşmesi ve işçi işveren ilişkisine ilişkin hukuki makaleler paylaşılmaktadır. İş hukukunda yeni başlayan bir uygulama olarak arabuluculuk düzenlemesi yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İş hukuku kategorisinde arabuluculuk hususundaki gelişmeleri de sizlere aktarıyor olacağız.

İşçilik alacakları, kıdem ve ihbar tazminatı talepleri ve işe iade taleplerine ilişkin davalar iş mahkemesinde görülmeden önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır. Bunun dışındaki iş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davası, rücu davası, hizmet tespit davası gibi iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin diğer yargılamalarda arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır.

İş hukuku uzmanı avukat ve işçi işveren avukatı olarak adlandırılan avukatlar genel olarak iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında kendisini geliştirmiş ve takip ettikleri davalar ile bu alanlarda tecrübe kazanmış bulunan avukatlardır. İş hukuku kategorisi altında yayınlanan yazılarla ilgili olarak sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümüne eklemeniz halinde bu alanda uzmanlaşmış olan avukatlar tarafından sorularınızı cevaplandırılacaktır.

İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi ?

Bazen işyerindeki koşullar işçiyi istemediği halde istifa etmek durumunda bırakabiliyor. Bu durumda en çok sorulan soru da istifa eden işçi tazminat alabilir mi oluyor. İstifa eden işçi duruma göre kıdem tazminatı, ödenmeyen ücret alacaklarını, fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili alacakları gibi haklarını mahkemeye başvurmak suretiyle alabilir ancak bunun…

İşe İade Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İşe iade davası işçinin geçerli bir neden bulunmaksızın işten çıkartılması halinde başvurabileceği bir hukuk yoludur. İşe iade davası ile işçi işyerine geri dönme hakkı kazanır. İşveren işçiyi tekrar işe almazsa kanunda belirlenen tazminatları ödemek durumunda kalır. Ancak işe iade davasını açabilmek için kanun bazı koşullar aramıştır. Yazımızda bu koşulların neler…

Kıdem Tazminatı Nedir Şartları Nelerdir

Kıdem tazminatı en az 1 yıllık kıdeme sahip bulunan işçinin kanunda belirlenen bazı özel koşulların varlığı halinde işten ayrılması akabinde işveren tarafından işçinin kıdemiyle doğru orantılı olarak ödenen tazminattır. Kıdeme ilişkin tazminat yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanun'da fon şeklinde olarak düzenlenmiştir ancak henüz bu fona ilişkin yasal alt yapı hazırlanmadığından mülga…

Kıdem Tazminatı Son Durum (GÜNCEL)

Bildiğiniz üzere kıdem tazminatı fonu şuanda yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenmiş olmakla birlikte fiilen fon sistemi hâlâ kurulamadığından yürürlükten kalkmış bulunan 1475 sayılı İş Kanunu'ndaki kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler uygulanmaya devam etmektedir.  Bu sayfada son güncel gelişmeler paylaşılacaktır. Şuanda uygulanmakta olan eski sisteme göre 1 yıllık kıdemini doldurmuş…

İhbar Tazminatı Nedir ve Hangi Şartlarda Alınır ?

İhbar tazminatı, en basit anlatımla işçi veya işverenin iş sözleşmesini feshetmeden önce karşı tarafa vermesi gereken süre için ödenen tazminat demektir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işverenin veya işçinin iş sözleşmesini sona erdirebilmek için kanunda belirlenen ihbar sürelerine riayet etmesi yani kanunda belirlenen ihbar süresi kadar önceden sözleşmeyi feshedeceğine dair bildirimde…

İş Kazası Tazminat Davası (Maddi ve Manevi)

İş kazası iş yerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak gerekleşen işçinin ölümü veya ruhen ya da bedenen vücut bütünlüğünün bozulması ile meydana gelen olaylardır. İş kazasının meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar işçiye veya işçinin ölümü halinde işçinin desteğinden yoksun kalan yakınlarına iş kazası tazminat davası neticesinde tazminat ödemekle yükümlüdürler. Meydana gelen…

İşçi Alacaklarında ve İş Davalarında Arabuluculuk

TBMM tarafından 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilerek yasalaşan İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte işçi alacakları ve iş kanunundan kaynaklanan tazminat davaları için önemli bir değişiklik olarak iş davalarında arabuluculuk uygulaması zorunlu hale getirildi. Buna göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle işçi alacağı ve tazminat davası açılmadan önce arabulucuya başvurmak…

Mobbing Nedir ve Mobbing Davası Nasıl Açılır ?

Yazımızda mobbing nedir sorusuna cevap vermenin yanında bu duruma maruz kalan kişilerin neler yapması gerektiği, mobbingle mücadelede atılması gereken adımlar ve nasıl dava açılabileceği gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Konuyla ilgili yaşadıklarınızı ve sorularınızı yazının altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Sorularınıza mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyoruz. Mobbing Nedir…