Kamu Davası ve Şikayete Bağlı Suç Nedir

Ceza hukukumuzda yer alan suç tiplerinden bazıları şikayete bağlı olarak düzenlenmiştir. Şikayete bağlı olmayan suçlarda kamu davasından söz edilirken suç tipinde şikayet şartı mevcutsa şikayete bağlı suça özel bir takım kurallar devreye girmektedir. Yazımızda da kamu davası ve şikayete bağlı suç nedir sorusuna cevap vereceğiz.

şikayete bağlı suç

Kamu Davası Nedir

Kamu davası şikayete bağlı olmayan suçlara ilişkin ceza yargılamasını ifade etmektedir. Suç tipinde şikayet bulunması şartı yer almadığından kolluk güçleri ve savcılık resen yani kendiliğinden ya da ilgililerin ihbarı üzerine harekete geçerek soruşturma sürecinin başlatabilmektedir. Suçun mağdurunun şikayete bağlı olmayan suçlarda şikayetten vazgeçme durumu davanın düşmesi sonucunu doğurmamaktadır.

Kamu davası niteliğinden suçlarda genellikle kamu yararı, genel sağlık, genel ahlak, devletin güvenliği gibi şahıslara bağlı olmayan menfaatlerin söz konusu olduğunu görmek mümkün. Hal böyle olunca devletin güvenliğini veya genel olarak kamunun güvenliğini ilgilendiren meselelerde şikayet aranmaksızın harekete geçilebilmektedir.

Kamu davası nasıl düşer ya da nasıl iptal edilir gibi sorular çokça gelmektedir. Bu davalarda şikayet aranmadığından mağdurun kamu davasında şikayetten vazgeçme dururmu davayı düşürmeyecektir. Ancak suça ilişkin dava veya ceza zamanaşımı sürelerinin dolması kamu davasının düşmesine sebep olacaktır.

Takibi şikayete bağlı olmayan suçlar hangileridir

 • Kasten Öldürme (TCK 81)
 • Kasten Yaralama (TCK 82)
 • Çocuk Düşürme (TCK 100)
 • Şantaj (TCK 107)
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK 132)
 • Hırsızlık (TCK 141)
 • Dolandırıcılık (TCK 157)
 • Çevrenin Kasten Kirletilmesi (TCK 181)
  suçları şikayete bağlı olmayan suçlara örnektir.

 Kamu Davasında Şikayet ve Katılma Talebi

Kamu davasına ilişkin bir suçun savcılık tarafından soruşturmasının tamamlanmasının ardından açılan davada mahkeme mağdur veya müştekiyi mahkeme huzurunda dinlemek üzere tebligat çıkartır. Duruşmada mağdur-müştekiye olayı anlatması istenir ve ardından şikayetçi olu olmadığı davaya katılmak isteyip istemediği sorulur.

Kamu davası şikayete bağlı olmayan suçlardan olduğundan burada mağdurun şikayetçi değilim ya da şikayetimden vazgeçtim demese yargılamanın seyri bakımından bir şeyi değiştirmeyecektir. Kamu davası niteliğinde olduğundan şikayet bulunmasa daha mahkeme yargılama sürecine devam edecektir.

Peki davaya katılma ne demektir ? Hakim mağdura davaya katılmak isteyip istemediğini de sorar. Burada davaya katılmak demek mağdurun her duruşmaya gelmek zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Katılma talebinde bulunan mağdura yargılamaya ilişkin tebligatlar yapılır ve yargılama sonucunda verilen hükmü temyiz etme yani bir üst merciye taşıma imkanı sağlanır.  Katılma talebi bulunmayan mağdur yargılamanın devamındaki süreçten haberdar olamayacağı gibi mahkemenin hükmünü temyiz etme hakkı da bulunmayacaktır.

Şikayete Bağlı Suç Nedir

Şikayete bağlı suç kısaca ceza davası açılabilmesi için mağdurun şikayetinin arandığı suçlara verilen isimdir. Bu tür suçlarda ya mağdur veya şikayet hakkı bulunan diğer ilgililerin şikayeti üzerine soruşturma başlatılır ya da soruşturma makamlarının bir şekilde haberdar oldukları suça konu eylemlerde sonradan mağdurun şikayetinin bulunup bulunmadığı sorularak, sonucuna göre soruşturma ilerlemektedir.

Şikayete bağlı bir suçta mağdurun şikayete konu suç ve failini öğrendikten sonra 6 ay içerisinde ilgili soruşturma makamlarına şikayette bulunması gerekir. Eğer suça konu eylemin ve failinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay geçtikten sonra şikayette bulunulursa bu şikayete değer verilmez ve ceza davası açılamaz.

Şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme soruşturma aşamasında takipsizlik kararı verilmesine, kovuşturma aşamasında ise ceza davasının düşmesine sebebiyet verecektir./

Şikayete Bağlı Suçlara Örnekler

 • Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Kasten Yaralama (TCK 86/2)
 • Taksirle Yaralama (TCK 89)
 • Cinsel Saldırı (TCK 102)
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK 104)
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (TCK 123)
 • Mala Zarar Verme (TCK 151)
 • Güveni Kötüye Kullanma (TCK 155)
  suçları şikayete bağlı olmayan suçlara örnektir.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

× Whatsapp'tan Yaz!