Kaş Kaldırma ve Yağ Aldırma Operasyonlarında Hekim Hatası

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/5523 E., 2019/801 K, 26.02.2019 tarihli ilamında asıl davada davacı hekim haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat, birleşen davada birleşen davacı hasta ise doktor hatası nedeniyle yüz ve vücut estetiğinin bozulması kaynaklı manevi tazminat istemiştir.

Dava konusu operasyonda yağ aldırma (liposuction) ve kaş kaldırma işlemleri yapılmıştır. Mahkeme hekimin ve hastanın davalarını ayrı ayrı reddetmiş, Yargıtay ise hekimin temyiz itirazını reddedip hastanın temyiz itirazını kabul ederek kararı bozmuştur.

Yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporunda kaştaki asimetri ve kaşların yeterince kalkmamasının her türlü özene rağmen oluşabilen, herhangi bir tıbbi ihmal ve kusura izafe edilemeyen komplikasyon olarak değerlendirilmesi gerektiği ve yapılan işlemde hekimin kusurunun bulunmadığı belirtilmiş, ayrıca hasta bilgilendirme ve rıza formundaki “kaşlarımdaki asimetrinin kısmen düzeltilebileceği bana anlatıldı, ayrıca kaşlarımın fazla kaldırılmasını istemiyorum” yazısının ve imzanın davalı, birleşen davacı hastanın eli ürünü olmadığı tespit edilmiştir.

Yargıtay bozma gerekçesinde, eser sözleşmesi kabul edilen estetik operasyonda hekimin sonuç taahhüdüne vurgu yapılarak, yapılan estetik müdahalenin sonucu itibariyle iş sahibi olan hasta yararına sonuç vermediği, aydınlatılmış onam formundaki ifadenin hastaya ait olmadığının tespit edildiği, dolayısıyla aydınlatmanın da yeterli olmadığı, komplikasyon yönetiminin doğru yapılmadığı gerekçeleriyle mahkemece hekimin kusurlu olduğu gözetilerek hasta yararına manevi tazminata hükmetmesi gerektiğinden bahisle bozulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp'tan Yaz!