Kaş Kaldırma ve Yağ Aldırma Operasyonlarında Hekim Hatası

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/5523 E., 2019/801 K, 26.02.2019 tarihli ilamında asıl davada davacı hekim haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat, birleşen davada birleşen davacı hasta ise doktor hatası nedeniyle yüz ve vücut estetiğinin bozulması kaynaklı manevi tazminat istemiştir.

Dava konusu operasyonda yağ aldırma (liposuction) ve kaş kaldırma işlemleri yapılmıştır. Mahkeme hekimin ve hastanın davalarını ayrı ayrı reddetmiş, Yargıtay ise hekimin temyiz itirazını reddedip hastanın temyiz itirazını kabul ederek kararı bozmuştur.

kaş kaldırma

Yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporunda kaştaki asimetri ve kaşların yeterince kalkmamasının her türlü özene rağmen oluşabilen, herhangi bir tıbbi ihmal ve kusura izafe edilemeyen komplikasyon olarak değerlendirilmesi gerektiği ve yapılan işlemde hekimin kusurunun bulunmadığı belirtilmiş, ayrıca hasta bilgilendirme ve rıza formundaki “kaşlarımdaki asimetrinin kısmen düzeltilebileceği bana anlatıldı, ayrıca kaşlarımın fazla kaldırılmasını istemiyorum” yazısının ve imzanın davalı, birleşen davacı hastanın eli ürünü olmadığı tespit edilmiştir.

Yargıtay bozma gerekçesinde, eser sözleşmesi kabul edilen estetik operasyonda hekimin sonuç taahhüdüne vurgu yapılarak, yapılan estetik müdahalenin sonucu itibariyle iş sahibi olan hasta yararına sonuç vermediği, aydınlatılmış onam formundaki ifadenin hastaya ait olmadığının tespit edildiği, dolayısıyla aydınlatmanın da yeterli olmadığı, komplikasyon yönetiminin doğru yapılmadığı gerekçeleriyle mahkemece hekimin kusurlu olduğu gözetilerek hasta yararına manevi tazminata hükmetmesi gerektiğinden bahisle bozulmuştur.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

Yorum yapın

× Whatsapp'tan Yaz!