Kişiler Hukuku

Sitemizde yer alan kişiler hukuku kategorisi altında Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen kişiler hukukuna ilişkin hukuki meseleler ile ilgili makaleler yayınlanmaktadır. Yazılarımızda kişiler hukukuna ilişkin internette sıkça sorulan sorular ve güncel gelişmeler ele alınmaktadır.

Kişiliğin başlangıcı, kişiliğin sona ermesi halleri, gaiplik kararı, ad ve soyadın değiştirilmesi, düzeltilmesi davaları, hak ve fiil ehliyeti kavramları, velayet ve vesayete ilişkin hususlar, kişinin şeref ve haysiyeti, hısımlık, yerleşim yeri, tüzel kişilere ilişkin hususlar, derneklerle ilgili düzenlemeler, vakıflara ilişkin hukuki meseleler bu kategori altında ele alınmaktadır. Kişiler hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili yargılamalar genel görevli mahkemeler olan asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Kişiler hukukuna ilişkin sorularınızı sitemizde yayınlanan ilgili yazıların altındaki yorum kısmına eklemeniz mümkündür.

Savurganlık ve Kötü Yönetim Nedeniyle Kısıtlama

Kanunda düzenlenen kısıtlanma sebeplerinden biri de savurganlık ve malvarlığının kötü yönetimidir. Kanunda bunlarla birlikte alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile kötü yaşama tarzı da kısıtlanmak sebepleri arasında sayılmıştır. Bu dört halden biri mevcutsa kişinin kendisi veya ilgililer sulh hukuk mahkemesine başvurarak kısıtlanma ve vasi tayini kararı alınmasını talep edebilirler. Daha…

Akıl Hastalığı Nedeniyle Kısıtlama ve Vasi Tayini

Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlama kararı ve vasi tayini kararı verilmesi ilgililerin talebi üzerine kısıtlanacak kişinin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kısıtlama talep edebilecek ilgililer kısıtlanması talep edilen kişinin eşi veya çocukları olabileceği gibi bu duruma şahitlik eden idari merciler de olabilir. Mahkeme kısıtlama kararı vermeden…

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır ?

Nüfusta kayıtlı bulunan ad ve soyadın değiştirilmesi Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesine göre haklı sebeplerin bulunması halinde ve mahkeme kararı ile mümkündür. Bu konuda yapılması gerekenleri ve dava sürecini sizler için yazımızda derlemeye çalıştık. İsim değiştirme davası ile ilgili sorularınızı yazımızın altına yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Görevli ve Yetkili Mahkeme İsim…