Konsültasyon Nedir ?

Konsültasyon tıp hukuku bağlamında ele alındığında hekimin uzmanlık alanı dışında kalan konular hakkında, o alanda uzman hekimden tıbbi yardım alması anlamına gelmektedir. Bu durum hekimin özen yükümlülüğünün bir sonucudur. Hekim tıbbi müdahaleyi, teşhis ve tedaviyi gerçekleştirirken özen yükümlülüğüne uygun hareket etmelidir. Dolayısıyla uzmanlığının sınırlarını bilmeli, buna uygun hareket etmelidir.

konsültasyon nedir

Özen yükümlülüğünün bir boyutu hekimin kendisinden beklenecek, uzmanlığının gerektirdiği dikkati ve mesleki yeteneğini sergilemesi, diğer boyutu ise tıp ilminin geldiği teknik seviye ve güncel bilgilere uygun hareket etmesi mecburiyetidir. Hekim uzmanlık alanına ilişkin güncel gelişmeleri takip etmek ve kendini bu alanda sürekli eğitmekle yükümlüdür. Uzmanlığı olmadığı bir noktada ise hekim işten el çekmeyi ve işin uzmanı olan bir hekime hastasının yönlendirmeyi bilmelidir. Eğer mümkünse hekim bu konuda işin uzmanı bir hekimden konsültasyon isteyebilir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi her ne kadar estetik boyutu ağır basan işlemler olsa da tedavi amaçlı tıbbi müdahalelerden de tamamıyle ayrı düşünülemez. Hatta çoğu zaman “özellikle rekonstrüktif cerrahide” estetik gayelerin ardında tedavi, onarım maksatı da yatmaktadır. Hal böyle olunca, işlem konusunun insan vücudu ve dolayısıyla sürekli devinim halinde olan canlı bir organizma olduğunu da düşündüğümüzde, müdahalenin pek çok farklı etkeni, komplikasyonu, farklı tıbbi uzmanlık dalları ile ilişkisi olabilir. Bu noktalarda hekimlerin birbirlerinin uzmanlıklarından faydalanması konsültasyon olarak ifade edilir. Estetik tıbbi müdahalelerde operasyonun diğer uzmanlık dallarıyla ilişkisi olduğu ölçüde konsültasyon istenmesi sıkça rastlanan bir durumdur.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

Yorum yapın

× Whatsapp'tan Yaz!