Konsültasyon Nedir ?

Konsültasyon tıp hukuku bağlamında ele alındığında hekimin uzmanlık alanı dışında kalan konular hakkında, o alanda uzman hekimden tıbbi yardım alması anlamına gelmektedir. Bu durum hekimin özen yükümlülüğünün bir sonucudur. Hekim tıbbi müdahaleyi, teşhis ve tedaviyi gerçekleştirirken özen yükümlülüğüne uygun hareket etmelidir. Dolayısıyla uzmanlığının sınırlarını bilmeli, buna uygun hareket etmelidir.

Özen yükümlülüğünün bir boyutu hekimin kendisinden beklenecek, uzmanlığının gerektirdiği dikkati ve mesleki yeteneğini sergilemesi, diğer boyutu ise tıp ilminin geldiği teknik seviye ve güncel bilgilere uygun hareket etmesi mecburiyetidir. Hekim uzmanlık alanına ilişkin güncel gelişmeleri takip etmek ve kendini bu alanda sürekli eğitmekle yükümlüdür. Uzmanlığı olmadığı bir noktada ise hekim işten el çekmeyi ve işin uzmanı olan bir hekime hastasının yönlendirmeyi bilmelidir. Eğer mümkünse hekim bu konuda işin uzmanı bir hekimden konsültasyon isteyebilir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi her ne kadar estetik boyutu ağır basan işlemler olsa da tedavi amaçlı tıbbi müdahalelerden de tamamıyle ayrı düşünülemez. Hatta çoğu zaman “özellikle rekonstrüktif cerrahide” estetik gayelerin ardında tedavi, onarım maksatı da yatmaktadır. Hal böyle olunca, işlem konusunun insan vücudu ve dolayısıyla sürekli devinim halinde olan canlı bir organizma olduğunu da düşündüğümüzde, müdahalenin pek çok farklı etkeni, komplikasyonu, farklı tıbbi uzmanlık dalları ile ilişkisi olabilir. Bu noktalarda hekimlerin birbirlerinin uzmanlıklarından faydalanması konsültasyon olarak ifade edilir. Estetik tıbbi müdahalelerde operasyonun diğer uzmanlık dallarıyla ilişkisi olduğu ölçüde konsültasyon istenmesi sıkça rastlanan bir durumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp'tan Yaz!