Kullanım Şartları

Sitemizde yayınlanan makalelerde yayınlanan hukuki bilgiler kaynağını ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmeler, ulusal ve uluslararası mahkeme kararları ile Türk doktrini ve karşılaştırmalı hukuktan almaktadır.

Hukuki makalelerde yer alan bilgiler genel bilgiler olup genel bilginin ötesinde makalelerde bahsedilmemiş istisnai düzenlemelerin de olabileceğini hatırlatırız.

Ayrıca yine makalelerde yer alan genel geçer bilgilerin sizin hukuki sorununuzun ayrıksı bir takım niteliklerinden ötürü birebir örtüşmeyeceğini bilmenizi isteriz.

Son olarak her ne kadar geçmiş yazıları zaman zaman gözden geçirsek de sitede yer alan bazı bilgilerin güncelliğini yitirmiş olabileceği hususunda da sizleri uyarmak isteriz.

Hukuknotlarim.com tüm bu ihtimallerden dolayı sitede yer alan hukuki bilgilerin tatbiki nedeniyle herhangi bir zarara uğramanız ihtimalinde herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

Bu bilgilendirmeye sitemizin tüm sayfalarından bağlantı sağlandığından dolayı sitemizi ziyaret eden tüm kullanıcılar bu bilgilendirme ve ihtarı almış ve kabul etmiş sayılırlar.