Meme Protezi Uygulamasında Komplikasyon ve Sonuç Taahhüdü

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 04.03.2019 tarihli 2018/182 E., 2019/930 K. sayılı ilamına yansıyan olayda davacı yan davalı hekim tarafından gerçekleştirilen meme protezi (agumentasyon mamoplasti, meme büyütme) operasyonu sonrası şekil bozuklukları ve ağrıların meydana geldiğini, üstelik rızası alınmadan 325 cc silikon kullanıldığı, hekim tarafından ikinci meme protezi operasyonun yapılmasına rağmen hem ağrının hem de şekil bozukluğunun daha da arttığı, üçüncü operasyonun yapılması teklifinin hekime olan güvenini kaybetmesi nedeniyle kendisinin istemediğini, neticede iki operasyon için yaptığı ödemenin tazmini ve manevi tazminat talebinde bulunmuş, davalı vekil ise meydana gelen sonucun komplikasyon olduğu, hekim hatası bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etmiştir.

meme protezleri

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda davacıya mikromastia (micromastia) ameliyatı yapıldığı, bu operasyon sonrası memede kapsüle bağlı sertlik meydana geldiği, bunun bir komplikasyon olduğu, müteaddit operasyonlar yapılarak komplikasyonun giderilmeye çalışılmasının tıbben yerinde olduğu, herhangi bir hekim hatasının bulunmadığı belirtilmiş, mahkemece alınan rapor doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay ise estetik operasyonların eser sözleşmesi niteliğinde olduğu, eser sözleşmelerinde hekimin sonuç taahhüdünün varlığının kabul edilmesi gerektiği, neticede hekimin yaptığı estetik müdahalenin davacı yararına sonuç vermediği, memede başlangıçta amaçlanan şekilde estetik açıdan daha düzgün ve dik durma olgusunun gerçekleşmediği anlaşıldığından davacı yararın maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğinden bahisle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

Yorum yapın

× Whatsapp'tan Yaz!