Tenkis Davası ve Saklı Paylı Mirasçılar

Miras bırakanın sağlararası veya ölme bağlı tasarrufları ile (yani sağlığında devrettiği bir malvarlığı ya da düzenlediği bir vasiyetname ile) saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal etmesi halinde miras hukukundan doğan ve dayanağını Türk Medeni Kanunu’ndan alan tenkis davası açmak mümkündür. Kural olarak miras bırakan mirası ile ilgili özgürce tasarrufta bulunabilir, bunun istisnası kanunun saklı pay … Devamını oku

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Muris muvazaası miras bırakanın hileli hareketlerle mirasçılarının bir kısmı veya tamamından bağışlama yoluyla veya başka yöntemlerle mal kaçırması anlamına gelmektedir. Uygulamada çoğunlukla murisin muvazaa ile gayrimenkul devri yaparak mirastan mal kaçırma iradesi söz konusu olmakta ve bu da muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davasına konu olmaktadır. Davanın Konusu Nedir ? Miras bırakan sağlığında … Devamını oku

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin tespiti davası miras bırakanın aktif ve pasif malvarlığının yani menkul ve gayrimenkul kıymetler ile borçlarının diğer bir ifadeyle terekenin tespiti için açılan bir tespit davası türüdür. Bu dava ile murisin yani miras bırakanın malvarlığının kül halinde yani tamamının tespitinin sağlanması ve buna göre mirasçının nasıl bir pozisyon alacağının belirlenmesi amaçlanır. Miras bırakanın mevcut malvarlığı … Devamını oku

Miras Davası Ne Zaman ve Nasıl Açılır ?

Miras davası mirasçının murisin vefatı ile hak ettiği mirasına çeşitli sebeplerle ulaşamaması halinde başvuracağı bir yasal yoldur. Miras davasının duruma göre pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu yazımızda genel olarak miras davalarından, ne zaman ve nerede açılacağından bahsedeceğiz. Murisin vefatı ile murisin üzerine kayıtlı olan malvarlığı hukuken yasal mirasçılarına elbirliği mülkiyeti şeklinde geçmektedir. Tapuda bu intikalin … Devamını oku

Miras Paylaşımı İçin Dava Yolu veya Taksim Sözleşmesi

Miras paylaşımı için mirasçıların kendi arasında anlaşabilmesi veya anlaşamamasına göre iki ihtimal bulunmaktadır. Eğer mirasçılar miras paylaşımı konusunda anlaşabiliyorsa miras taksim sözleşmesi ile paylaşımın gerçekleşmesi mümkündür. Eğer mirasçılar taksiminde anlaşmazlık içerisinde iseler bu durumda miras davası açılması gerekecektir. Peki miras paylaşımı nasıl yapılır ? Miras hukuku miras taksimi konusu hukukumuzdaki en karışık konulardan biri olup … Devamını oku

× Whatsapp'tan Yaz!