Bu kategoride miras hukuku kapsamında kaleme alınmış hukuki makaleler yayınlanmaktadır. Miras hukuku murisin yani vefat edenin muvazaalı ve iptal edilebilir sağlar arası tasarrufları ve ölüme bağlı tasarruflarının saklı payları zedelenen yasal mirasçılar tarafından nasıl dava edilebileceği, mirasçıların kanuni ve saklı pay oranları, yasal mirasçılar ve hakları ile mirasın paylaşımı konularını içermektedir.

Mirasçıların mirasın paylaşılması konusunda mutabık oldukları durumlarda devreye giren terekenin yani mirasın paylaşılması bir diğer ifadeyle taksim sözleşmesi yine bu kategorinin konusu kapsamında girmektedir. Mirasın reddi, mirastan çıkartma, art mirasçı atama gibi miras hukukunun yan konuları da burada ele alınan hukuki meseleler arasındadır.

Miras hukuku alanında mirasın paylaşılması, mirasın intikali, vasiyetname düzenlenmesi, miras davası açma konularında hukuki destek ve profesyonel avukatlık hizmeti almak istiyorsanız bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Miras alanındaki hukuki sorununuzun değerlendirilmesi ve izlenebilecek yol haritasının oluşturulması neticesinde alanında uzman avukatlarımızla adli ve idari merciler önünde temsil edilmeniz mümkündür.

Murisin vefatı ile mirasçılar arasında mal paylaşımı konusunda uyuşmazlık çıkması son derece sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle murisin sağlığında vasiyetname düzenlememesi, mallarının mirasçıları arasında paylaşımını yapmaması bu uyuşmazlıklara sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca murisin mirasçılarının miras haklarını ihlal edecek şekilde malvarlığından üçüncü şahıslara veya bir kısım mirasçılara devirler yapması da uyuşmazlığın temel sebepleri arasındadır.

Muris sağlığında kural olarak malvarlığı üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir, yani mirasçılar murisin malvarlığı üzerindeki tasarruflarını sağlığında engelleyemezler. Bunun istisnası murisin sağlığında mahkeme kararı ile yaşlılık, savurganlık gibi sebeplerle kısıtlanmış olması halidir. Zaten böyle bir durumda murisin malvarlığındaki tasarrufları ancak mahkeme kararı ile gerçekleştirileceği gibi geçmişe dönük bir takım tasarruflarının iptali de sağlanabilecektir.

Murisin ölüme bağlı kazandırmaları veya sağlığındaki bir takım kazandırmaları ise ancak ölümünden sonra ve mirasçılarının miras payını veya saklı paylarını ihlal ettiği ölçüde engellenebilir. Eğer muris bir mirasçısına mal vasiyetinde bulunduysa bunun miras payına mahsuben bir miras paylaşım kuralı olduğu kabul edilir ve diğer mirasçılar miras paylarının ihlal olduğu ölçüde bu malvarlığının devrine karşı çıkabilirler, yine murisin gerçekleştirdiği bir ölüme bağlı tasarruf ancak mirasçının saklı payını ihlal ettiği ölçü de engellenebilir. Her mirasçı saklı paya sahip olmamakla birlikte örnek olarak çocuklar için saklı pay yasal miras payının yarısı kadardır. Bu konuda miras payları isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

× Whatsapp'tan Yaz!