Miras Payları ve Mirasta Saklı Pay Oranları

Murisin vefatı sonrası kalan terekenin mirasçılar arasında hangi oranlarda paylaşılacağı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan miras payları ile belirlenmektedir. Miras payları murisin geride hangi akrabalarını bıraktığına, eşinin bulunup bulunmamasına göre değişiklik arz etmektedir. Miras payı haricinde saklı paylı mirasçıların saklı pay oranları da yine kanunda düzenlenmiştir. Miras Payları ve Saklı Pay Farkı Miras payları murisin … Devamını oku

Veraset İntikal İşlemleri İle Mirasın İntikali

Miras kalan bir malvarlığının tapuda doğrudan mirasçılara intikal etmesi için bir takım veraset intikal prosedürlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemler neticesinde örneğin bir gayrimenkul mirasçılara yasal miras payları oranında el birliği mülkiyeti şeklinde intikal etmektedir. Mirasçılardan herhangi biri tek başına vergi dairesi aşamasına kadar veraset intikal işlemlerini gerçekleştirebilir. Eğer vasiyet söz konusu ise veya mirasçılar … Devamını oku