Sitemizde hukukun çeşitli alanları ile ilgili makaleler paylaşılmaktadır. Bu makaleler ile ilgili düşüncelerinizi yorum bölümünden paylaşabileceğiniz gibi konuyla ilgili sorularınızı da online olarak yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımız üzerinden, Facebook, Twitter, Google+ gibi platformlar üzerinden de soru ve görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz.

Sizlerin düşünceleri ve yorumları bizler için çok değerli. Bunun yanında sitemizde değinmemizi istediğiniz konuları da bizlere iletişim sayfamız vasıtası ile gönderebilirsiniz. Yazılarımızı olabildiğince kapsamlı ve hemen her kesimin anlayabileceği sadelikte anlatmaya çalışıyoruz. Yazılarımızı sosyal medya hesaplarınız ile çevrenizdekilerle de paylaşmanızı rica ediyoruz.

İletişim Formu

Avukatlık Hizmetleri Hakkında Genel Bilgilendirme

Ceza Hukuku Alanındaki Hizmetler

Ceza yargılamasını soruşturma aşamasından temyiz aşamasına kadar takip etmek, soruşturma aşamasında kolluktaki ifadeden, savcılık ve hakimlik sorgularına iştirak etmek, hukuk olarak itirazları gerçekleştirmek, salıverilme ve tahliyeye ilişkin talep dilekçelerini hazırlamak, ceza yargılaması duruşma takibi, esasa ilişkin savunma kurgulanması ve icrası, temyiz aşamasında dosyanın takibi, hüküm sonrası bireysel başvuru ve AİHM başvurularının gerçekleştirilmesi ceza hukuku kapsamında gerçekleştirilen avukatlık hizmetlerinin bazılarıdır.

Ceza hukuku başlı başına bir hukuk disiplini ve son derece teknik bir alandır. Savunma hakkı kutsaldır ve işlediği suç ne olursa olsun her sanığın yargı mercileri önünde savunulma hakkı bulunmaktadır. Yapılan savunma bazen şüpheli/sanığın beraatini hedeflerken, bazen de olması gerekenden daha fazla ceza alınmasını engellemeyi hedefler. Masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı bakımından şüpheli veya sanığın savunulması olmazsa olmazdır.

Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Hizmetler

Gayrimenkul hukuku denildiğinde taşınmaz mallar olarak sınıflandırılmış olan arsa, tarla, bağımsız bölüm, mecuru ilgilendiren her türlü hukuki uyuşmazlık akla gelmektedir. Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklardan, kira hukukuna, tapu iptal tescil davalarından, kamulaştırma ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin davalara çok geniş perspektifteki uyuşmazlıklar bu hukuk disiplini altında ele alınmaktadır.

Son yıllarda kentsel dönüşümün gündemde olması bu alandaki uyuşmazlıkların da son derece artması sonucunu doğurmuştur. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıkların takibi, kat mülkiyetinden kaynaklı kat malikleri arasındaki uyuşmazlıklar, kira sözleşmesi sonucu meydana gelebilen dava ve icra takipleri, kişisel haklardan veya ayni haklardan kaynaklı tapu iptal tescil davalarının takibi hususunda avukatlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilebilir.

Boşanma Hukuku Alanındaki Hizmetler

Boşanma davası öncesinde taraflarla ön görüşme, eğer boşanma kaçınılmaz en hızlı ve en sağlıklı boşanma yolunun çizilmesi, boşanma davasının ikamesi, anlaşmalı boşanma davalarında protokolün hazırlanması ve karşı tarafla boşanma şartlarının görüşülmesi, mal paylaşımı davaları, katkı payı alacağı davaları, velayet davaları, nafaka ve tazminat davaları, boşanma davası yanında ayrılık davası, evliliğin butlanı davası, evliliğin iptali davası bu kapsamda gerçekleştirilen avukatlık hizmetleri arasındadır.

Nafaka ve tazminat alacaklarından kaynaklanan icra takiplerinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda gerekli itiraz ve başvuruların gerçekleştirilmesi, nafaka yükümlüğünün ihlalinden kaynaklı savcılık suç duyurusunun gerçekleştirilmesi, nafaka tahsilatının takibi, velayetin değiştirilmesi, kaldırılması davaları, kişisel ilişki tesisi, kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davaları, ailenin korunması ve çocukların korunması kanunları kapsamında kolluk ve savcılık başvurularının gerçekleştirilmesi, kolluk ve savcılık nezdinde müvekkilin temsili…

Fikri Mülkiyet Hukuku Alanındaki Hizmetler

Marka ve patent başvuruları, marka ve patent hakkından doğan davaların ikamesi, marka başvurusuna itiraz, markanın hükümsüzlüğü gibi davaların takibi, marka kullanımı ve patent kullanımın devrini konu alan lisans anlaşmalarının, franchise, konw how sözleşmelerinin hazırlanması, markanın ve patentin korunması için savcılık nezdinde suç duyurucu ve başvuruların gerçekleştirilmesi, marka ihlaline karşı imitasyon ürünlerin takibi ve savcılık kanalıyla toplatılarak imhasının sağlanması..

Telif hakları kapsamında sanat eserlerinin korunması için gerekli telif önlemlerinin alınması, kültür bakanlığı bünyesinde gerekli başvuruların ve kayıtların gerçekleştirilmesi, telif hakkı bakımından sözleşmelerin akdedilmesi, müvekkilin telif hakkının meslek örgütleri nezdinde ve diğer iş anlaşmaları kapsamında temsil edilmesi, eserden doğan maddi hakların ve manevi hakların en etkili şekilde korunması ve müvekkil için en sağlıklı olacak şekilde kullanımının sağlanması…

Bilişim Hukuku Alanındaki Hizmetler

İnternetin, iletişim tekonolojilerinin ve interaktif bankacılık işlemlerinin yaygınlaşması ile bilişim suçlarına ilişkin bilişim hukuku disiplini ceza hukukunun ana hatlarını aşarak bağımsız bir disiplin haline gelmiş bulunmaktadır. Bilişim hukuku alanındaki hukuki destek alanın son derece teknik bir alan olması nedeniyle mutlaka bilişim alanındaki uzmanlar ile eş zamanlı bir danışmanlık faaliyetinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bilişim uzmanlarının teknik alandaki bilgi ve tecrübeleri ile vereceği destek, bu alandaki uzman hukukçuların hukuki desteği ile birleştiğinde bilişim hukukundaki en etkili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin gerçekleştirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda bilişim hukukunun cezai boyutu olan bilişim suçları hakkında hukuki destek ve dava takibinin sağlanması ve yine bilişim hukukunun sözleşmesel boyutu olan internet ve e-ticaret sektöründe sözleşmelerin hazırlanması, yasal mevzuata göre şirket yapılanmasının sağlanması hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Tüketici Hukuku Alanındaki Hizmetler

Tüketici kanundan kaynaklı uyuşmazlıklar, son kullanıcının hizmet ve ürün satın alması esnasında ve sonrasında gerçekleşen pek çok uyuşmazlığı kapsamakta ve bu kapsam son yasal değişikliklerle epey genişlemiş bulunmaktadır. Satın alınan ürün veya hizmetin ayıplı veya eksik ifası halinde tüketici hakem heyetlerin nezdinde gerçekleştirilecek başvurular ve tüketici mahkemelerinde müvekkilin temsili gerçekleştirilen avukatlık faaliyetleri arasındadır.

Bankacılık hukukun kapsamında kredi sözleşmeleri ve diğer bankacılık hizmetlerinden kaynaklı bireysel sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıkların takibi, dava takibinin gerçekleştirilmesi, kredi masrafları ve haksız rekabet uygulamalarından kaynaklanan faiz iadelerine ilişkin başvuruların gerçekleştirilmesi.

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Trafik kazaları, iş kazaları, malpraktis uygulamalrından kaynaklı tazminat alacakları bakımından şirketler ve sigorta şirketleri nezdinde başvuruların gerçekleştirilmesi ve müzakerelerin yürütülmesi. Gerektiğinde tazminat davalarının ikamesi, rücuan tazminat davalarının ikamesi, elde edilen tazminat hükmünün icrası, tahsili sigorta ve tamzinat hukuku kapsamında gerçekleştirilen avukatlık hizmetleri arasındadır.

Taşıma hukuku

Ulusal veya uluslararası eşya taşıma ve yolcu taşıma esnasında meydana gelen uyuşmazlıklar bakımından müvekkilin şirketler nezdinde temsili ve gerektiğinde dava ikamesi ile takibi.