Cayma Hakkı ve İnternetten Alınan Ürünün İadesi

Normal şartlarda satın almış olduğunuz bir ürünü iade edebilmeniz için ürünün standart olarak barındırması gereken özelliklerinde ve niteliklerinde bir eksiklik veya satıcı tarafından satış öncesinde taahhüt edilen niteliklerinin mevcut olmadığının anlaşılmış olması gerekir. Hukuki olarak bu durumun ürünün veya hizmetin ayıplı olması anlamına gelmektedir. Ancak kanun mesafeli satım sözleşmeleri bakımından…

Deniz Haydutlarının Türkiyede Yargılanması Meselesi

Yakın geçmişe kadar varlığı son derece azalan deniz haydutluğu son yıllarda olabildiğine artmış; öyle ki uluslararası ticaretin en önemli taşıma alternatifi olan denizyolu taşımasının bir numaralı problemi haline gelmiştir. Özellikle 2005 yılı ve devamında Aden Körfezi ve Somali karasularında gerçekleştirilen deniz haydutluğu faaliyetleri daha uzak ancak daha güvenli yolların tercih…

Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Ceza yargılaması sonucunda kurulan hüküm aslında tam olarak hapiste yatacağınız süreyi göstermez. Ceza hukukunun bir uzantısı olan infaz rejimi hapiste kalacağınız süreyi belirler. Hapis cezasının ne kadarını ceza evinde geçireceğinizi yatar hesaplama ile bulabilirsiniz. İnfaz hesaplama veya ceza hesaplama şeklinde de tanımlanan bu hesaplamayı nasıl yapacağınızı yazımızda açıklamaya çalıştık. Ceza…

Deniz Alacakları Sebebiyle İhtiyati Haciz

Aşağıda yer alan makalede Deniz Alacakları Sebebiyle İhtiyati Haciz meselesi alt başlıkları olan "uygulanacak hükümler", "yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında ihtiyati haciz", "haczi tamamlayan işlemler", "ihtiyati hacze karşı başvuru yolları", "ihtiyati haczin kaldırılması", "yeniden veya aynı alacak için ihtiyati haciz", "haksız ihtiyati hacizden kaynaklı tazminat davası" konuları ile birlikte ele alınmıştır. Makale…

İnternetten İçerik Kaldırma Hakkında

Zaman zaman internette şahsınızla veya şirketinizle alakalı istemediğiniz içeriklerin yer aldığını görürsünüz ve bu içeriklerin internet ortamından kaldırılmasını isteyebilirsiniz. İnternetten içerik kaldırma aslında düşündüğünüz kadar zor değildir, önemli olan bunu gerçekleştirebileceğiniz çeşitli yolların hepsini denediğinizden emin olmaktır. Genelde kişilerin onur, şeref ve haysiyetini zedeleyen, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, özel…

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur ?

Hakaret hem tazminat ödemeyi gerektirir bir haksız fiil hem de ceza yargılamasını gerektirir bir suç tipi olarak hukuk sistemimizde yer almaktadır. Hakaret fiiline maruz kalan bir kişi asliye hukuk mahkemesinde manevi tazminat davası açabileceği gibi savcılığa suç duyusunda bulunarak fail hakkında ceza davası açılmasını da sağlayabilir. Bu yazımızda hakaret fiilinin…

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında

Türk Medeni Kanun'un 161 ve devamı maddelerinde çeşitli boşanma davası türleri düzenlenmiştir. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması kanunda düzenlenmiş çeşitli boşanma davası türleridir. TMK 166/3'de düzenlenen anlaşmalı boşanma davası da bu dava türlerinden bir…