Hatalı Diş Çekimi Manevi Tazminat

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2017/1532 E. ve 2018/2978 K. sayılı ilamında çürüyen süt dişinin çekimi sırasında hatalı olarak kalıcı dişin de çekilmesi neticesinde maddi ve manevi tazminat isteminde ilişin mahkemenin kısmen kabul kararı temyizen incelenmiştir. Adli Tıp Kurumu raporunda hekimin çürüyen süt dişi yerine hatalı olarak kalıcı dişin çekildiği tespit edilmiştir. Mahkemece maddi ve manevi … Devamını oku

Revizyon Ameliyatı ve Hekimin Kusuru

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/2036 E. ve 2018/3025 K. sayılı içtihadında davacı yeterince aydınlatılmadığı ve hekimin birinci ameliyatı usulüne uygun yapmadığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. Mahkemece alınan Adli Tıp Kurumu raporunda bu tür ameliyatlardan sonra ortaya çıkan orantısızlık, depresyon ve skar dokusu irregülatenin komplikasyon niteliğinde olduğu, revizyon ameliyatı ile sorunların giderildiği, söz … Devamını oku

Ayıplı İmplant ve Zirkonyum İşleminde Hastanın Seçimlik Hakları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/3669 E. ve 2018/3580 K. sayılı ilamında davalı diş hekiminin gerçekleştirdiği implant ve zirkonyum işlemlerinin ayıplı olduğu tespit edilmişse de alınan bilirkişi raporlarının yetersiz olduğu ve mahkemece yapılan tazminat hesaplamasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle hüküm bozulmuştur. Yargıtay bu kararında estetik operasyonlarda ayıplı ifa halinde yani estetik operasyon ile taahhüt edilen sonucun … Devamını oku

Yüz germe Operasyonu Öncesi Yetersiz Aydınlatma

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/3534 E., 2018/4434 K. sayılı ilamına konu olayda davacı göz altı ve orta yüz germe operasyonları neticesinde yaşadığı sorunlarla ilgili olarak davalı hastane ve hekimden maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Davacı, davalı hekim tarafından göz altı ve orta yüz germe estetik operasyonu gerçekleştirildiğini, operasyon sonrası sol yanak ve yanak üstü … Devamını oku

Sonuç Taahhüdüne Aykırı Burun Estetiği

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/4953 E. ve 2018/4526 K. sayılı ilamında davacı, davalı hastanede diğer davalı hekimin yaptığı burun estetiği operasyonunun kusurlu olması nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemiştir. Davacı, 1996 yılında, davalı hastanede, davalı hekim tarafından burun küçültme operasyonu geçirdiğini. Ancak operasyon sonrası burnunun üstünde çökme ve çıkıntılar meydana geldiğini, burnun şeklen bozularak kötü … Devamını oku