Avukata SorHukuki sorunlarınızla ilgili iletişime geçebilirsiniz!

Son Makaleler

Ziynet Eşyası Davası ve Boşanmada Ziynet

Düğünde takılan ziynet eşyası Yargıtay içtihatlarına göre kadına ait kabul edilmektedir ve kadın ziynet eşyası davası açabilir. Ziynet eşyasının damada takılmış olması bu kabulü değiştirmez. İster damada takılsın

Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında

Yoksulluk nafakası boşanma halinde yoksulluğa düşecek olan tarafa diğer eş tarafından ödenen parasal yardımı ifade etmektedir. Boşanma davası açılırken talep edilen nafaka, boşanma davası neticelendikten sonra da nafaka

İpotek Kaldırma Yani İpotek Fekki Hakkında

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması diğer bir deyişle ipoteğin fekki de denilen ipotek kaldırma işlem belirli bir borç karşılığı gayrimenkul üzerine konan ipoteğin borcun ödenmesi neticesinde alacaklının rızası ile

Kredi Borçlusunun Kefilliği Geçerli mi ?

Kredi alacak kişinin kredi puanının düşük olması, kredi geçmişinin sıkıntılı olması veya alınacak kredinin kefilli kredi türlerinden olması halinde kredi kullandırılılabilmesi için bir kefil göstermesi istenir. Peki kefil

Genel İşlem Koşulu ve Haksız Şart

Türk Borçlar Kanunu’nda ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan genel işlem koşulu ve haksız şart hükümleri önceden tek tip şekilde hazırlanmış sözleşmeler bakımından sözleşmenin güçsüz tarafını koruma

Adam Çalıştıranın Tazminat Sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinde bir kusursuz sorumluluk hali olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre adam çalıştıran, çalıştırdığı kişinin verdiği zararlardan kendi kusuru bulunmasa dahi