Araç Değer Kaybı Tazminatı Hakkında

Araç değer kaybı meydana gelen trafik kazası neticesinde tamir gören aracın tamir öncesi durumuna göre ikinci el piyasasında yaşadığı değer kaybını ifade etmektedir. Araç her ne kadar tamir edilmiş olsa dahi tamir görmüş olması belirli bir miktar değer kaybı meydana getirmektedir. Meydana gelen bu değer kaybının araç değer kaybı tazminatı…

Trafik Kazalarında Araç İşleten Sıfatı ve Sorumluluğu

Trafik kazası neticesinde meydana gelen zarardan Karayolları Trafik Kanunu'nda işleten olarak sayılan kişiler de tıpkı kazada kusuru bulunan diğer aktörler gibi sorumludurlar. Üstelik araç işleteninin sorumluğu diğer sorumlulardan farklı olarak kusursuz sorumluluk olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Yani hiçbir kusuru olamasa da araç işleteni meydana gelen zarardan sorumlu olmakta, zararın tazmini kendisinden…

Trafik ve Kasko Sigortası Davaları

Tek taraflı veya çok taraflı trafik kazalarında meydana gelen zararların sigorta teminat limitleri kapsamında sigorta şirketlerinden tahsil edilmesi mümkündür. Esasen iki tür trafik sigortası bulunmaktadır. Bunlardan ilki kısaca trafik sigortası olarak da adlandırılan zorunlu mali mesuliyet sigortası diğeri ise kasko sigortasıdır. Kural olarak trafik sigortaları sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararları…

Eposta Hackleme Hesap Çalma ve Şifre Kırma Suçu

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte internet yoluyla işlenen suçlar da arttı. Bunların başında halk arasında şifre kırma, hesap çalma olarak ifade edilen e-posta ve sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi işlemi geliyor. Bu yöntemlerle çok ciddi dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve mağdurların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bilişim suçları üst başlığı altında yer…

Tekerrür Nedir ve Mükerrirlere Özgü Ne Demek

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 58. maddesinde tekerrür hükümleri düzenlenmiştir. Peki tekerrür nedir ve mükerrirlere özgü ne demek sorularına cevap vermek gerekirse; ceza sistemimizde failin belirli şartlar dahilinde ve belirlenen süreler içerisinde birden fazla suç işlemesine tekerrür bu tür durumlara ilişkin düzenlenen özel hükümlere de mükerrirlere özgü hükümler denilmektedir. Yazımızda…

Tasarrufun İptali Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Borçlunun üzerine kayıtlı malvarlığının bulunmaması ve bu sebeple alacağın tahsilinin imkansız hale gelmesi durumlarında borçlunun son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiği gayrimenkul satımı gibi tasarruf işlemlerini iptal ettirerek alacağın tahsilinin gerçekleştirilmesi İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenen tasarrufun iptali davası ile mümkündür. Bu davanın kanundaki düzenlenme amacı borçluların mal kaçırmalarını önlemek, alacaklılardan…

Hekimin Hukuki Yani Tazminat Sorumluluğu

Tıp biliminin uygulayıcısı olan hekimlerin gerçekleştirdikleri tıbbi uygulamalar esnasında meydana gelen hatalı işlemlerinden ötürü oluşan zararlar bakımından tazminat sorumlulukları yani hekimin hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Hekimin gerçekleştirdiği işlem bir hastalığın bertaraf edilmesi olarak ifade edilebilecek bir tedavi işlemi olabileceği gibi, plastik cerrahi gibi estetik kaygılarla gerçekleştirilen bir işlem de olabilir. Hekimlik…

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu'nda çeşitli boşanma davası türleri düzenlenmiştir. Zina nedeniyle boşanma davası bu dava türlerinden bir tanesidir. Uygulamada genelde şiddetli geçimsizlik olarak ifade edilen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açıldığı görülmektedir. Ancak eğer zina söz konusuysa zina nedeniyle boşanma davası açmak daha kolay ve daha hızlı sonuç alınabilecek…

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Talebi

Boşanma talebinin yanında boşanma davasında manevi tazminat talep etmek de mümkündür. Manevi tazminatı kişilik hakları ihlal edilen davacı talep edebileceği gibi, kendisine karşı boşanma davası açılan taraf cevap dilekçesinde karşı dava olarak kendisinin de manevi tazminat talep ettiğini beyan edebilir. Yazımızda manevi tazminatın şartlarını ele alacağız. Bununla birlikte boşanmada maddi…