Evlilik Sözleşmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dünya evine girmeye hazırlanan çiftlerin son yıllarda en çok merak ettiği konuların başında evlilik sözleşmesi gelmektedir. Halk arasında evlilik sözleşmesi, hukuki anlamda mal rejimi sözleşmesi olarak bilinen bu resmi işlem son olarak 2002 yılında yapılan düzenlemeyle Türk hukuk sistemindeki yerini almıştır ve yürürlükteki geçerliliğini halen korumaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni…

İnternetten Alınan Ürünlerde Cayma Hakkı İstisnaları

Mesafeli satış sözleşmelerinde yani internet veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleştirilen alım satım işlemlerinde tüketiciye 14 gün içerisinde cayma hakkı kullanma hakkı tanınmıştır. Cayma hakkı hiçbir gerekçe göstermeksizin tüketicinin ürünü masrafları satıcıya ait olmak üzere iade edebilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu hakkın bazı istisnaları bulunmaktadır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi…

İşyeri Kira Sözleşmesi Dikkat Edilecek Hususlar

Kira sözleşmeleri taraflardan birinin taşınır veya taşınmazının kullanımını bıraktığı karşı tarafın da bunun karşılığında belli bir meblağ ödemeyi yüklendiği sözleşmelere verilen isimdir. Eğer kiralanan taşınmaz ise ve mesleki veya ticari bir faaliyet için kullanılacak ise işyeri kira sözleşmesi söz konusudur. Peki işyeri kira sözleşmesi yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir maddeler…

İşe İade Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İşe iade davası işçinin geçerli bir neden bulunmaksızın işten çıkartılması halinde başvurabileceği bir hukuk yoludur. İşe iade davası ile işçi işyerine geri dönme hakkı kazanır. İşveren işçiyi tekrar işe almazsa kanunda belirlenen tazminatları ödemek durumunda kalır. Ancak işe iade davasını açabilmek için kanun bazı koşullar aramıştır. Yazımızda bu koşulların neler…

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası (İçtihat)

Aşağıdaki Yargıtay kararında akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanan veya kısıtlanabilecek derecede akıl hastalığı bulunduğu anlaşılan eşe karşı genel boşanma sebeplerinden olan "evlilik birliğinin sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açılamayacağı, ancak özel bir boşanma sebebi olan akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasının açılabileceği belirtilmektedir. Boşanma Davasıyla İlgili Yazılarımız Boşanma Sebepleri Nelerdir https://www.hukuknotlarim.com/bosanma-sebepleri/ Boşanma Davası Nasıl…

Boşanmanın Tanınması Maddi Manevi Tazminat Davası

Aşağıda yer alan Yargıtay kararı yabancı mahkemede boşanmanın gerçekleşmesi akabinde Türkiye'de gerçekleştirilen tanıma davası sonrası açılan bağımsız maddi ve manevi tazminat davası ile ilgilidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tanımanın gerçekleştirildiği yabancı mahkeme kararında tarafların kusurlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmamış olması gerekçesiyle mahkemenin kendisinin delilleri toplayarak kusur değerlendirmesi yapması ve sonucuna…

Boşanma Davası Yargılama Süreci Nasıl İlerler

Boşanma davaları yazılı yargılama usulünün uygulandığı çekişmeli yargılama işlerindendir ve usul hükümleri gereği bazı aşamalardan meydana gelmektedir. Boşanma davası yargılama süreci açısından bu aşamalar sırasıyla dilekçeler teatisi, öninceleme duruşması, tahkikat duruşmaları, sözlü yargılama ve karardır. Boşanma davaları tanıkların dinlenilmesi, velayet hususunda ve talep varsa ziynet eşyaları hususunda raporların alınması süreçleri…

2018 Zorunlu Müdafi Ücreti Tarifesi

  • 1 Ocak 2018
  • 5
2018 yılına ilişkin CMK gereğinde görevlendirilecek zorunlu müdafi ve vekillere yapılacak olan ödemeler ile ilgili tarife 31.12.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre soruşturma evresinde takip edilen işler bakımından zorunlu müdafilere ödenecek olan ücret 280,00 TL, Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilecek işlerde 436,00 TL, Asliye Ceza Mahkemelerinde…

2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Tam Metni

Yargı harçları, noter harçları, trafik harçları gibi çeşitli maktu ve nispi harçların yeniden değerleme oranında 2018 yılı için miktarlarının tespit edildiği 2018 harçlar kanunu genel tebliği tam metni Resmi Gazete'nin 29 Aralık 2017 sayısında yayınlandı. Tarifede düzenlenen yargı harçları bakımından sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerinde başvuru ücretinin 16,50 TL,…