Revizyon Ameliyatı ve Hekimin Kusuru

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/2036 E. ve 2018/3025 K. sayılı içtihadında davacı yeterince aydınlatılmadığı ve hekimin birinci ameliyatı usulüne uygun yapmadığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.

Mahkemece alınan Adli Tıp Kurumu raporunda bu tür ameliyatlardan sonra ortaya çıkan orantısızlık, depresyon ve skar dokusu irregülatenin komplikasyon niteliğinde olduğu, revizyon ameliyatı ile sorunların giderildiği, söz konusu klinik tabloyu gidermeye yönelik müteaddit operasyonlar yapılabileceği, hastanın tedaviyi başka hekim ile devam ettirmeyi tercih ettiği ve ilgili hekime atfı kabil kusur tespit edilmediği belirtilmiş ve mahkemece alınan rapor doğrultusunda dava reddedilmiştir.

Yargıtay tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde hekimin sonuç taahhüdü yükümlülüğü vurgulandıktan sonra neticede garanti edilen sonucun tam olarak yerine getirilemediği ancak başka hekim tarafından yapılan revizyon operasyonları ile şikayetlerin büyük ölçüde giderilebildiği hususunun dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı belirtilmiştir.

Yargıtay, üniversitelerden seçilecek konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine dosya tevdi edilerek davalı kusuru ve maddi tazminat miktarının tespitine yönelik inceleme yaptırılması ve gerektiğinde uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğinden bahisle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp'tan Yaz!