Revizyon Ameliyatı ve Hekimin Kusuru

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/2036 E. ve 2018/3025 K. sayılı içtihadında davacı yeterince aydınlatılmadığı ve hekimin birinci ameliyatı usulüne uygun yapmadığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.

Mahkemece alınan Adli Tıp Kurumu raporunda bu tür ameliyatlardan sonra ortaya çıkan orantısızlık, depresyon ve skar dokusu irregülatenin komplikasyon niteliğinde olduğu, revizyon ameliyatı ile sorunların giderildiği, söz konusu klinik tabloyu gidermeye yönelik müteaddit operasyonlar yapılabileceği, hastanın tedaviyi başka hekim ile devam ettirmeyi tercih ettiği ve ilgili hekime atfı kabil kusur tespit edilmediği belirtilmiş ve mahkemece alınan rapor doğrultusunda dava reddedilmiştir.

revizyon ameliyatı

Yargıtay tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde hekimin sonuç taahhüdü yükümlülüğü vurgulandıktan sonra neticede garanti edilen sonucun tam olarak yerine getirilemediği ancak başka hekim tarafından yapılan revizyon operasyonları ile şikayetlerin büyük ölçüde giderilebildiği hususunun dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı belirtilmiştir.

Yargıtay, üniversitelerden seçilecek konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine dosya tevdi edilerek davalı kusuru ve maddi tazminat miktarının tespitine yönelik inceleme yaptırılması ve gerektiğinde uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğinden bahisle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

Yorum yapın

× Whatsapp'tan Yaz!