Estetik Ameliyat Vekalet Sözleşmesi midir ?

Estetik amaçlı tıbbi operasyonlar konusunda hekim ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin vekalet sözleşmesi mi yoksa eser sözleşmesi mi olduğu doktrinde tartışmalı bir konudur. Ancak Yargıtay estetik ameliyat vekalet sözleşmesi değil eser sözleşmesinin konusunu oluşturur görüşündedir. Buna karşında doktrinde estetik ameliyatın da diğer tedavi amaçlı tıbbi müdahaleler gibi vekalet sözleşmesinin konusunu oluşturduğu görüşüne savunan çok kişi … Devamını oku

Meme Küçültme Operasyonu Sonrası Komplikasyon

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/2524 E. ve 2018/2644 K. sayılı ilamında davacı yan meme küçültme operasyonu neticesinde uğradığı zararın tazminini talep etmiştir. Temyizen incelemeyi yapan Daire aşağıdaki şekilde hükmü bozmuştur. Davacı yan davalı hastanede meme küçültme ameliyatı olduğunu ancak operasyon sonrası meme başında renk değişimi, koku meydana geldiğini, yapılan kontrollerde meme ucunda kan dolaşımının olmadığının … Devamını oku

Göğüs Büyütme Operasyonu ve Hekimin Sonuç Taahhüdü

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/3043 E. , 2018/2820 K. sayılı ilamında davacı yan davalı hekime göğüs büyütme, göz kapağı ve alnın doldurulması operasyonlarını yaptırdığını, ancak ilk ameliyat neticesinde sol göğsünde aşırı şişlik, göğüs uçlarında sarkma, aşağı doğru eğilim, yüzüne yapılan dolgu nedeniyle aşırı şişlik ve yüzünün tanınmaz hale gelmesi şikayetlerinin bulunduğunu, aynı hekime şikayetlerinin giderilmesi … Devamını oku

Hatalı Diş Çekimi Manevi Tazminat

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2017/1532 E. ve 2018/2978 K. sayılı ilamında çürüyen süt dişinin çekimi sırasında hatalı olarak kalıcı dişin de çekilmesi neticesinde maddi ve manevi tazminat isteminde ilişin mahkemenin kısmen kabul kararı temyizen incelenmiştir. Adli Tıp Kurumu raporunda hekimin çürüyen süt dişi yerine hatalı olarak kalıcı dişin çekildiği tespit edilmiştir. Mahkemece maddi ve manevi … Devamını oku

Revizyon Ameliyatı ve Hekimin Kusuru

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/2036 E. ve 2018/3025 K. sayılı içtihadında davacı yeterince aydınlatılmadığı ve hekimin birinci ameliyatı usulüne uygun yapmadığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. Mahkemece alınan Adli Tıp Kurumu raporunda bu tür ameliyatlardan sonra ortaya çıkan orantısızlık, depresyon ve skar dokusu irregülatenin komplikasyon niteliğinde olduğu, revizyon ameliyatı ile sorunların giderildiği, söz … Devamını oku

× Whatsapp'tan Yaz!