Sağlık hukuku kategorisinde güncel sağlık mevzuatından ve tıbbi uygulamalara ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklı hukuki problemler hakkında yazı ve makaleler yayınlanmaktadır. Malpraktis davaları, hekimin hukuki ve cezai sorumluluğu, hasta hakları, tıbbi deneyler sağlık kategorisinde ele alınan başlıklar arasındadır.

Tıbbi uygulamalar neticesinde meydana gelen komplikasyonlar ile hatalı tedavi ve tıbbi müdahale neticesinde oluşan olumsuz neticeler mahkeme tarafından yorumlanmakta ve neticede tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren sağlık profesyonelinin taksir veya kast derecesinde kusurunun bulunduğu kanaatine ulaşılırsa sorumluluğu gündeme gelmektedir. Bu noktada hatalı tıbbi müdahale gerçekleştiren doktor veya hemşirenin hem cezai hem de tazminat yükümlülüğü doğabilmektedir. Bu tür müdahaleler kasten veya taksirle ölüme sebebiyet verme, kasten veya taksirle yaralama gibi suç tiplerine ilişkin soruşturma ve kovuşturmalara konu teşkil edebilmektedir.

Bunun yanında yanlış tedavi sonucu sakat kalan, sağlık durumu kötüleşen, kazanç kaybına uğrayan hastalar veya ölüm halinde destekten yoksun kalan, manevi zarara uğrayan yakınlar hatalı tedaviyi gerçekleştiren doktor ve hastane aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedirler. Sağlık hukuku kategorisi altında tüm bu süreçlere ilişkin güncel hukuki makaleler yayınlamaya devam edeceğiz.

× Whatsapp'tan Yaz!