Avukata SorHukuki sorunlarınızla ilgili iletişime geçebilirsiniz!

Taksitli Satış Sözleşmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Taksitli satış nedir ? Mal veya hizmetin karşılığı olan bedelin belirli vadeler dahilinde kısım kısım ödendiği sözleşmelere taksitli satış sözleşmesi denilmektedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17 ve devamı maddelerinde taksitli satış sözleşmeleri için bir takım özel düzenlemeler getirilmiştir. Buradaki amaç tüketicileri korumak ve taksitli satışları belirli şekil şartlarına tabi kılmaktır. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından da burada anılan hükümler uygulanmaktadır.

Öncelikle kanunun getirdiği en bariz şekli şart taksitli satışın mutlaka yazılı sözleşme ile yapılması zorunluluğudur. Ancak satıcı veya sağlayıcı sırf sözleşmeyi yazılı yapmadığı gerekçesiyle tüketicinin aleyhine olacak şekilde sözleşmenin geçersizliğini ileri süremez.

Taksitli Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkı

Tüketici taksitli satış sözleşmesinden 7 gün içerisinde hiç bir gerekçe ileri sürmek zorunda kalmaksızın cayabilir. Tüketici aleyhine cezai şart uygulanamaz ve bu kurala aykırı sözleşme hükümleri de geçersiz kabul edilir.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için satın alınan ürünün olağan gözden geçirmenin gerektidiği ölçüde kullanılmış olmalıdır. Taksitli hizmet satış sözleşmesi iptali bakımından bir özellik bulunmaktadır; eğer bir hizmet alımı söz konusu ise, tüketicinin onayı ile hizmetin ifası başlamış ise cayma hakkı kullanılamaz. Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama sözleşmelerinde de cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Erken Ödeme

Tüketici kalan taksitlerin bir kısmını veya tamamını önceden ödeme talebinde bulunabilir. Bu durumda satıcı ödene miktarla orantılı olarak faiz ve komisyonda indirim yapmak zorundadır. Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi hakkında ise Türk Borçlar Kanunu’ndaki ilgili hükümler uygulanmaktadır.

Temerrüd Hali

Taksitli sözleş metinlerinde genelde eğer tüketici taksitlerden birini ödemezse kalan taksitlerin tamamı muaccel hale gelir benzeri hükümler yer almaktadır. Tüketicinin korunması hakkında kanun taksitli satış bakımından bu tür maddelere de bir takım sınırlamalar getirmiş bulunmaktadır.

Temerrüt
MADDE 19- (1) Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi vey kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.
(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz

Bu içerik özet nitelikte hazırlanmış olup, en kısa süre içerisinde güncellenecektir. Taksitli satış sözleşmesi örnekleri ve taksitli satış sözleşmesi cayma dilekçesi metne eklenecektir.

Taksitli Satış Sözleşmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
5 (100%) 1 vote

Yorum Yap veya Soru Sor !

  Bildirimleri Aç!  
Bildir