Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku kategorisi mevzuatımızın pek çok alanında düzenlenen tazminat düzenlemelerini bir araya getiren bir kategoridir. Tüketici hukukundan, idare hukukuna, ticaret hukukundan, rekabet hukukuna pek çok alandaki tazminat makalelerini buradan takip edebilirsiniz.

Adam Çalıştıranın Tazminat Sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu'nun 66. maddesinde bir kusursuz sorumluluk hali olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre adam çalıştıran, çalıştırdığı kişinin verdiği zararlardan kendi kusuru bulunmasa dahi kusursuz sorumluluk prensibine göre sorumlu olacak ve meydana gelen zararı tazminat edecektir. Adam çalıştıranın sorumluluğu MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen…

İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk

Hukuk sistemimize göre bir kimsenin yükümlenmiş olduğu bir edimi kural olarak bizzat kendisinin ifa etmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun istisnası ifayı gerçekleştirecek kişinin şahsının sözleşmenin mahiyeti gereği karşı taraf için önem arzetmesidir. Örnek vermek gerekirse; kombinizin tamiri veya bakımı için çağırdığınız bir usta bu işlemi yardımcısı ile gerçekleştirebilir. Bu kanunen kabul…

Vekaletsiz İş Görme Ne Demektir ?

Vekaletsiz iş görme Türk Borçlar Kanunu’nun 526 ilâ 531. maddeleri arasındaki düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun vekaletsiz iş görme kapsamında iş göreni, iş sahibi menfaatine ve varsayılan iradesine uygun hareket etmekle yükümlü kılmaktadır. Gerçek olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılan vekaletsiz iş görmeyi yazımızda ele aldık. Vekaletsiz İş Görme Nedir ? Vekaletsiz…

Kefalet Sözleşmesi Şartları ve Kefil Olmak

Bir başkasının borcundan dolayı kefil olmak, başkasının borcu için kefalet sözleşmesi imzalamak hakkında sitemize çokça sorular gelmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kefalet sözleşmesi bakımından bir takım şekil şartları getirmiştir ve yine önemli bir yenilik olarak borca kefil olurken eşin rızasının alınması gerektiğini düzenlemiştir. Yazımızda kefaletin şekil şartlarını, türlerini ve…

Kartel Faizi Davası ve Rekabet İhlali Yapan 12 Banka

Rekabet kurumu 2013 yılında yaptığı bir soruşturma neticesinde aşağıda zikredilen 12 bankanın yine aşağıda zikredilen süreler arasında kartel uygulaması gerçekleştirdiğini tespit ederek ilgili bankalara idari para cezası uyguladı. Böylece bu süreçte bankalardan kredi kullanan kişilere de kartel faizi nedeniyle uğradıkları zararları tazmin etme fırsatı doğdu. Ayrıntılarını yazımızda bulabilirsiniz. Kartel Faizi…

Araç Değer Kaybı Tazminatı Hakkında

Araç değer kaybı meydana gelen trafik kazası neticesinde tamir gören aracın tamir öncesi durumuna göre ikinci el piyasasında yaşadığı değer kaybını ifade etmektedir. Araç her ne kadar tamir edilmiş olsa dahi tamir görmüş olması belirli bir miktar değer kaybı meydana getirmektedir. Meydana gelen bu değer kaybının araç değer kaybı tazminatı…

Trafik Kazalarında Araç İşleten Sıfatı ve Sorumluluğu

Trafik kazası neticesinde meydana gelen zarardan Karayolları Trafik Kanunu'nda işleten olarak sayılan kişiler de tıpkı kazada kusuru bulunan diğer aktörler gibi sorumludurlar. Üstelik araç işleteninin sorumluğu diğer sorumlulardan farklı olarak kusursuz sorumluluk olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Yani hiçbir kusuru olamasa da araç işleteni meydana gelen zarardan sorumlu olmakta, zararın tazmini kendisinden…

Trafik ve Kasko Sigortası Davaları

Tek taraflı veya çok taraflı trafik kazalarında meydana gelen zararların sigorta teminat limitleri kapsamında sigorta şirketlerinden tahsil edilmesi mümkündür. Esasen iki tür trafik sigortası bulunmaktadır. Bunlardan ilki kısaca trafik sigortası olarak da adlandırılan zorunlu mali mesuliyet sigortası diğeri ise kasko sigortasıdır. Kural olarak trafik sigortaları sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararları…

Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat Davası

Bir trafik kazası meydana geldiğinde ister hasarlı trafik kazası olsun ister yaralamalı veya ölümlü trafik kazası olsun kaza tazminatı gerektirir bir zarar açığa çıkmaktadır. Zararın meydana gelmesiyle bu zararın kusuru olandan veya kusuru olanın hizmet aldığı sigorta şirketinden tazmin edilmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan zarar kalemleri araç değer kaybından tutun ölenin…