Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku kategorisinde şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri, sigorta davaları, ticari davalar, ticari işlemler, taşıma hukuku gibi ticari hayatı yakından ilgilendiren konulara ilişkin hukuki uyuşmazlıklara dair güncel yazı ve makaleler yayınlanmaktadır. Sitemizde yayınlanan ticaret hukukuna ilişkin makaleler hakkında sormak istediğiniz soruları yazıların altındaki yorum alanına ekleyebilirsiniz. Sorularınıza ticaret hukukunda uzman ticaret ve şirketler hukuku alanlarında uzman avukatlar tarafından cevap verilecektir.

Ticaret hukuku ticaret kanununda düzenlenmiş bulunan hukuki ihtilaflar hakkındaki hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Ticari iş ise ticaret kanununda yer alan düzenlemelerle, tacir sıfatını haiz şahıslar arasındaki iş ve işlemlere verilen isimdir. Ticari iş niteliğindeki ilişkilerden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözüm yeri ise ticaret mahkemeleridir. Ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde bu davalara ticaret mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Ticaret hukuku uzmanı avukatlar da genel olarak bu tarz uyuşmazlıklarda görev almakta ve bu alanda kendilerini geliştirerek tecrübe edinmektedirler. Deniz ticaret hukuku ise başlı başına bir hukuk disiplinidir. Kendine özgü bir terminolojisi ve pek çok teknik ayrıntısı bulunmaktadır. Sitemizde deniz ticaret hukukuna ilişkin yazılar da yayınlanmaktadır.

Anonim ve Limited Şirket Esas Sözleşmesi Nasıl Değiştirilir ?

Şirket esas sözleşmesi nasıl değişir sorusunu şirket türüne göre limited şirket ve anonim şirket olarak ikiye ayırıp cevaplamak gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nda her iki şirket türünde de şirket esas sözleşmesinin nasıl değiştirileceği düzenlenmiş bulunmaktadır. Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Değişikliği Türk Ticaret Kanunu 452 ve devamı maddelerinde anonim şirketlerin esas sözleşme…

Deniz Alacakları Sebebiyle İhtiyati Haciz

Aşağıda yer alan makalede Deniz Alacakları Sebebiyle İhtiyati Haciz meselesi alt başlıkları olan "uygulanacak hükümler", "yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında ihtiyati haciz", "haczi tamamlayan işlemler", "ihtiyati hacze karşı başvuru yolları", "ihtiyati haczin kaldırılması", "yeniden veya aynı alacak için ihtiyati haciz", "haksız ihtiyati hacizden kaynaklı tazminat davası" konuları ile birlikte ele alınmıştır. Makale…