Tüketici hukuku kategorisinde tüketici sözleşmeleri kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar ve tüketici hakları konusunda hukuki makaleler yayınlanmaktadır.  Tüketici sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un başvurulacak yasal merci bakımından ikili bir ayrıma gitmiştir. Buna göre uyuşmazlık konusunun miktarı bakımından taraflar tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir. Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına karşı tüketici mahkemelerine itirazda bulunmak mümkün iken bu itiraz üzerine tüketici mahkemelerin verdiği kararlar kesin nitelik taşımaktadır.

Yeni tüketici kanunu ile tüketici işlemlerinin kapsamı genişletilmiş bulunmaktadır. Önceki sistemde tüketicilerin son kullanıcı olarak gerçekleştirdikleri tüketim ürün ve hizmetlerine ilişkin sözleşmeler yasal kapsama alınmış iken yeni kanunla birlikte pek çok tüketici işlemi tüketici kanunu ve tüketici mahkemelerinin faaliyet alanına dahil edilmiş bulunmaktadır. Eser sözleşmeleri örneğin bu kapsamda tüketici mahkemelerinde görülebilmektedir.

× Whatsapp'tan Yaz!