Yanlış Teşhis ve Tedavi Halinde Tazminat Davası

Sağlık alanında sıklıkla karşılaşılan hukuki sorunların başında yanlış teşhis ve buna bağlı olarak gelişen yanlış tedavi hali gelmektedir. Bu durum hukukta “Malpraktis” kavramı ile ifade edilmektedir. Yanlış teşhis ve tedavi halinde tazminat davaları; tedaviyi uygulayan hekime, hekimin bağlı olduğu hastaneye ya da her ikisine de birlikte açılabilmektedir.

yanlış teşhis

Burada önemli olan nokta yanlış uygulanan tedavinin özel bir hastanede mi yoksa devlet hastanesinde mi yapıldığıdır. Eğer bu tespit doğru yapılamaz ve dava açılırken yanlış hasma karşı açılırsa davacı aleyhine bir mağduriyet durumu ortaya çıkabilir. Bu nedenle bir hekim tarafından yapılan yanlış tedaviden sonra bir tazminat davası açmak istiyorsanız mutlaka bir avukattan ya da konu hakkında bilgisi olan birinden hukuki yardım almanız tavsiye edilir.

Malpraktis Kavramı Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin:
https://www.hukuknotlarim.com/malpraktis/

Yanlış tedaviden kaynaklı tazminat davalarında davalı olarak gösterilecek hasım doğru seçilmelidir.”

Yanlış Tedavi Tazminat Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dava açılırken ilk olarak dikkat edilmesi gereken hususu yukarıda da belirttiğim üzere davalıyı, hasmı doğru göstermek. Şöyle ki; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu hastanelerinde uygulanan yanlış tedavilerde hasmın “Devlet” olarak gösterilmesi gerekir. Devlet hastanesinde çalışan doktora, hemşireye ya da herhangi bir sağlık çalışanına karşı doğrudan dava açılamaz.

Bu kural İdare Hukukundan kaynaklanır ve tamamen davacının hakkını korumaya yöneliktir. Zira doğrudan doktora ya da herhangi bir sağlık çalışanına karşı başvurduğunuzda alacağınızı tahsil edememe riskiniz bulunurken Devleti davalı olarak gösterdiğinizde; eğer davayı kazanırsanız ödemeniz doğrudan yapılır. Hatta 60 günlük süresi içerisindeki başvurunuz kabul edilirse dava açmadan da zararınız karşılanabilir.

Diğer bir ihtimal de yanlış tedavinin özel hastanede uygulanmış olması. Böyle bir durumda yanlış tedavi tazminat davası dilekçesi hazırlarken hem doktoru hem de özel hastaneyi davalı olarak gösterebilirsiniz. İki davalı da sizin lehinize doğacak alacak hakkında birlikte sorumlu olacaktır.

Hekimin Tazminat Sorumluluğu Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin:
https://www.hukuknotlarim.com/hekimin-hukuki-yani-tazminat-sorumlulugu/

Davalı konusundan sonra bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta da mağdur yani davacının talep edebileceği kalemlerdir. Eğer bir yanlış tedavi (Malpraktis) durumu ile karşılaşırsanız dava dilekçesinde davalıdan aşağıdaki kalemleri talep edebilirsiniz:

  • Yanlış teşhis ve yanlış tedaviden sonra ortaya çıkan zararın giderilmesi için oluşan masraflar
  • Yanlış teşhis ve yanlış tedaviden sonra ortaya çıkan zararın sonucunda kalıcı bir hasar oluşmuş ise ölüm anına kadar ki bakım giderleri
  • Kalıcı iş göremezlik durumunda ölüm anına kadar ki iş gücü kaybının tazmin edilmesi
  • Mağdur ölmüş ise yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatları

Bu kalemler maddi tazminat istemi ile alakalı olup; yanlış tedavi kaynaklı manevi tazminat istemi de; mağdurda oluşacak psikolojik çöküntü hali, çekilen acı ve maruz kalınan ıstırabın karşılığından oluşmaktadır. Eğer yanlış tedavi uygulanan kişi ölmüş ise yakınları da maruz kaldıkları acı, keder ve ıstırap için manevi tazminat talep edebilecektir.

Zamanaşmı Süresi

Yanlış tespit ve yanlış ameliyat sonucu tazminat davalarında zamanaşımı süresi kanunda 5 yıl olarak düzenlenmiştir. İşbu beş yıllık sürenin başlangıç tarihi ise kendisine yanlış tedavi uygulanan kimsenin bu durumun farkına vardığı tarih olarak kabul edilecektir. Bu durum özel hastanelerde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda geçerli olup devlet hastanelerinde ortaya çıkan durumlarda uygulama farklı olmaktadır.

Yanlış tedavi sonucundaki zarar eğer bir devlet hastanesinde ortaya çıkmış ise 1 yıllık süre içerisinde devlete başvuru yapılmalı ve oluşan zararın giderilmesi talep edilmelidir. Eğer yaptığınız başvuruya 60 günlük süre içerisinde olumlu bir dönüş yapılmaz ise İdare Mahkemelerinde “Tam Yargı Davası” açılmalıdır. Yanlış teşhis ve tedavi sonucunda ortaya çıkan zararınızı gidermek için açacağınız davada bu hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Değerlendir!
Bu İçeriğin Daha Fazla Kişiye Ulaşması İçin:

Yorum Yap veya Soru Sor !

  Bildirimleri Aç!  
Bildir