Yüz Germe ve Yağ Aldırma İşlemlerinde Hekim Hatası

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2018/5312 E. ve 2019/139 K. sayılı ilamına yansıyan uyuşmazlıkta davacı, burun estetiği (rinoplasti), yüz germe (facelift) ve yağ aldırma (liposuction) işlemleri ile ilgili olarak hekim hatası ve kusurlu operasyondan kaynaklı maddi manevi tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm davacı yan tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı hasta iddiasında, yüz germe işlemi neticesinde yüzünün sağ ve sol tarafında orantısızlık oluştuğunu, sağ göz kapağının diğer göze oranla ve normale göre dava açık bir görünüme sahip olduğunu, sağ gözde sürekli yaşarma meydan geldiğini, ayrıca karnındaki yağ alma operasyonu neticesinde karnında da şekil bozuklukları, ve tümseklerin meydan geldiğini, zamanla şikayetlerinin arttığını, ayrıca vücudunda da güç kaybı ve hasar oluştuğundan yaklaşık 1 yıl çalışamadığını iddia ederek davalı hastane ve hekimden maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.

yağ aldırma

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, hastaya aynı seansta abdominoplasti, endoscopik midface lift, liposuction, rinoplasti operasyonlarının yapıldığı, kontrol muayenesinde sağ hafif derecede skleral show, abdomende seroma saptandığı, kişinin tedaviyi kabul etmediği, bu operasyonlardan sonra ameliyat bölgelerinde subjektif hissizlik yakınması olmasının yapılan işlemlerin doğal sonucu olduğu, yapılan işlemlerin tıbben uygun olduğu, doktor hatası bulunmadığı belirtilmiş, mahkeme de bu rapor doğrultusunda davanın reddine karar vermiştir.

Yargıtay temyiz incelemesinde yaptığı değerlendirmede, uyuşmazlık konusu işlemlerin eser sözleşmesi niteliğinde olduğu, hekimin eylemlerinin tıp kurallarına uygun olduğu yönündeki görüşleri yeterli olmayıp, eser sözleşmesinin sonuç taahhüdü özelliğinin sonucu olarak, davacının isteklerinin karşılanıp karşılanmadığı, ayıplı olduğu iddia edilen işlemlerle ilgili olarak, hekimin edimini yerine getirip getirmediği, komplikasyon olup olmadığı, komplikasyon konusunda aydınlatma ödevinin yerine getirilip getirilmediği, komplikasyon yönetiminin doğru olup olmadığı tartışılması gerektiğini belirtmiş. Bu doğrultuda aralarında akademik kariyere sahip üniversitelerden seçilecek estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahisi konusunda olman 3 kişilik bilirkişi heyetinden alınacak rapor ile hekim ve istihdam eden sıfatı ile hastane işleticisinin sorumluluğuna ilişkin rapor alınıp hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden bahisle kararı bozmuştur.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

Yorum yapın

× Whatsapp'tan Yaz!