Ziynet Eşyası Davası ve Boşanmada Ziynet

Düğünde takılan ziynet eşyası Yargıtay içtihatlarına göre kadına ait kabul edilmektedir ve kadın ziynet eşyası davası açabilir. Ziynet eşyasının damada takılmış olması bu kabulü değiştirmez. İster damada takılsın ister geline düğünde takılan ziynet eşyası kadına bağışlanmış sayılır.

Boşanma davası sırasında kadın düğünde takılan ziynet eşyasını ziynet eşyası davası ile talep edebilir. Boşanma davasını kadın açıyorsa diğer taleplerin yanında ziynet eşyası talebinde de bulunabilir. Eğer erkek kadına boşanma davası açmışsa kadın vereceği cevap dilekçesinde ziynet eşyasının iadesini talep edebilir. Boşanma davası karara bağlanıp kesinleştikten sonra da ziynet eşyası talep edilebilir.

BAKINIZ: Boşanma Davası Nasıl Açılır ? 
https://www.hukuknotlarim.com/bosanma-davasi-nasil-acilir/

ziynet eşyası davası

Talep Çeşitleri

Ziynet eşyası aynen iade şeklinde talep edilebileceği gibi parasal karşılığı olan değerin tazimini de talep edebilir. Bu talep terditli şekilde yani mümkünse aynen iadesi mümkün değilse değerinin tespit edilerek davalıdan faiziyle tahsili şeklinde talepte bulunmak da mümkündür.

Ziynet eşyasının iadesi talebi boşanma talebi ve boşanmaya bağlı olan maddi manevi tazminat, nafaka gibi taleplerden bağımsız olarak harca tabidir. Yani ziynet eşyası talep eden taraf talep ettiği ziynet eşyasının değerinin %68,31’inin 1/4’ü oranında nispi harcı mahkeme veznesine yatırmak mevcburiyetindedir.

Zamanaşımı

Ziynet eşyası talebi için aynen iade talebi halinde zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Ancak aynen iade değil de parasal karşılığının tazmini talep ediliyorsa 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur. Bu süre en geç boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yılın geçmesi ile sona erer.

Zamanaşımının dolması halinde de ziynet eşyası davası açmak ve ziyanet eşyasını talep etmek mümkündür. Ancak karşı tarafın itiraz ederek zamanşımını öne sürmesi halinde mahkeme başka hiçbir araştırma yapmaksızın bu gerekçe ile davayı reddedecektir.

İspat Kuralı

Ziynet eşyası davası bakımından ziynet eşyasının varlığını, miktarını ve değerini ispatlama külfeti kadın üzerindedir. Kadın düğünde takılan ziynet eşyasının miktarını, türünü, değerini fotoğraf, video, tanık ve benzeri deliller ile ispatlayabilir. Ziynet eşyasının değerinin tespiti için mahkeme kuyumcu bilirkişi görevlendirir.

Ziynet eşyası evlilik süresince düğün masrafları, evin giderleri, erkeğin borçları için harcanmış olsa da bu harcamanın kadına iade edilmek üzere yapıldığı Yargıtay tarafından karine olarak kabul edilmektedir. Erkek aksini iddia ediyorsa, örneğin altınların kadının kendi kişisel ihtiyaçları için harcandığını veya kadın tarafından kendisine iade edilmemek üzere verildiğini ileri sürüyorsa bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Aksi halde mahkeme kadın lehine karar verecektir.

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı" konulu tezi yazarak yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. İstanbul'da kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakimlik sınavlarını kazanarak hakimlik görevine başladı. Sırasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim adaylığı, Elazığ Maden İlçesinde Asliye Hukuk ve Sulh Ceza Hakimliği, Maden İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerini ifa ettikten sonra 2019 yılında ailevi nedenlerle hakimlik görevinden istifa etti. İstanbul Barosu'na yeniden kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan TABAK, halen İstanbul'da serbest avukat, arabulucu ve konkordato komiseri olarak mesleğini icra etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır, iyi derece ingilizce bilmektedir.

× Whatsapp'tan Yaz!